svenska företag

Letar du efter ett specifikt företag?

Använd vår söksida för företag och kreditupplysningar.

Sida 4 av 9 574

Företag Organisationsnummer
AVVECKLINGSMYNDIGHETEN FÖR VERKET FÖR FÖRVALTNINGSUTVECKLING
202100-6123
SIGNALSPANINGSNÄMNDEN
202100-6131
TILLVÄXTVERKET
202100-6149
MYNDIGHETEN FÖR TILLVÄXTPOLITISKA UTVÄRDERINGAR OCH ANALYSER
202100-6164
NÄMNDEN MOT DISKRIMINERING
202100-6206
STATENS INSPEKTION FÖR FÖRSVARSUNDERRÄTTELSEVERKSAMHETEN (SIUN)
202100-6214
AVVECKLINGSKOMMITTÉN FÖR NÄRINGSMYNDIGHETER
202100-6222
MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN
202100-6230
INSPEKTIONEN FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN
202100-6248
PENSIONSMYNDIGHETEN
202100-6255
LINNÉUNIVERSITETET
202100-6271
AVVECKLINGSMYNDIGHETEN FÖR PPM OCH DELAR AV FK
202100-6289
TRAFIKVERKET
202100-6297
TRAFIKANALYS
202100-6305
FÖRSVARSUNDERRÄTTELSEDOMSTOLEN
202100-6313
FÖRSVARSEXPORTMYNDIGHETEN
202100-6339
MYNDIGHETEN FÖR PRESS, RADIO OCH TV
202100-6347
RESEGARANTINÄMNDEN
202100-6354
PRÖVNINGSNÄMNDEN FÖR STÖD TILL KREDITINSTITUT
202100-6362
PATENTOMBUDSNÄMNDEN
202100-6370
STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA
202100-6388
STATENS MEDIERÅD
202100-6396
MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS
202100-6404
MYNDIGHETEN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSANALYS
202100-6412
HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN
202100-6420
E-LEGITIMATIONSNÄMNDEN
202100-6438
AVVECKLINGSMYNDIGHETEN FÖR FISKERIVERKET
202100-6446
STATENS SERVICECENTER
202100-6453
RIKSDAGENS ARVODESNÄMND
202100-6461
UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERÅDET
202100-6487
UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET
202100-6495
ERSÄTTNINGSNÄMNDEN
202100-6503
AVVECKLINGSMYNDIGHETEN FÖR UTBILDNINGSMYNDIGHETER
202100-6511
AVVECKLINGSM. FÖR MYNDIGHETEN FÖR UTL. INVESTERINGAR I SVERIGE M.M.
202100-6529
INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG
202100-6537
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN
202100-6545
E-HÄLSOMYNDIGHETEN
202100-6552
STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA
202100-6560
AVVECKLINGSMYNDIGHETEN FÖR VISSA MYNDIGHETER INOM VÅRD OCH OMSORG
202100-6578
SÄKERHETSPOLISEN
202100-6594
SKOLFORSKNINGSINSTITUTET
202100-6602
UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN
202100-6610
JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETEN
202100-6693
DELEGATIONEN MOT SEGREGATION
202100-6701
KLIMATPOLITISKA RÅDET
202100-6719
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID BARSEBÄCK
202100-6727
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID FORSMARK
202100-6735
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID OSKARSHAMN
202100-6743
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS
202100-6750
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID STUDSVIK
202100-6768
OLJEKRISNÄMNDEN
202100-6776
RIKSVÄRDERINGSNÄMNDEN
202100-6784
STYRELSEN FÖR SAMEFONDEN
202100-6800
SVENSKA FAO-KOMMITTÉN
202100-6818
UTRIKESFÖRVALTNINGENS ANTAGNINGSNÄMND
202100-6826
ANSVARSNÄMNDEN FÖR DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
202100-6834
DELEGATIONEN FÖR FOLKRÄTTSLIG GRANSKNING AV VAPENPROJEKT
202100-6842
GRANSKNINGSNÄMNDEN FÖR FÖRSVARSUPPFINNINGAR
202100-6859
HÖGSKOLANS AVSKILJANDENÄMND
202100-6867
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAP
202100-6875
MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING
202100-6883
CENTRALA DJURFÖRSÖKSETISKA NÄMNDEN
202100-6909
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETEN
202100-6925
BERGSSTATEN
202200-1529
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I GÖTEBORG
202200-1545
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I LINKÖPING
202200-1552
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I LUND
202200-1560
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I STOCKHOLM
202200-1578
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UMEÅ
202200-1586
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UPPSALA
202200-1594
UPPLANDS VÄSBY KOMMUN
212000-0019
VALLENTUNA KOMMUN
212000-0027
VÄRMDÖ KOMMUN
212000-0035
JÄRFÄLLA KOMMUN
212000-0043
EKERÖ KOMMUN
212000-0050
HUDDINGE KOMMUN
212000-0068
HANINGE KOMMUN
212000-0084
TYRESÖ KOMMUN
212000-0092
UPPLANDS-BRO KOMMUN
212000-0100
TÄBY KOMMUN
212000-0118
DANDERYDS KOMMUN
212000-0126
SOLLENTUNA KOMMUN
212000-0134
STOCKHOLMS KOMMUN
212000-0142
SÖDERTÄLJE KOMMUN
212000-0159
NACKA KOMMUN
212000-0167
SUNDBYBERGS KOMMUN
212000-0175
SOLNA KOMMUN
212000-0183
LIDINGÖ KOMMUN
212000-0191
NORRTÄLJE KOMMUN
212000-0217
SIGTUNA KOMMUN
212000-0225
NYNÄSHAMNS KOMMUN
212000-0233
HÅBO KOMMUN
212000-0241
ÄLVKARLEBY KOMMUN
212000-0258
TIERPS KOMMUN
212000-0266
ENKÖPINGS KOMMUN
212000-0282
ÖSTHAMMARS KOMMUN
212000-0290
VINGÅKERS KOMMUN
212000-0308
OXELÖSUNDS KOMMUN
212000-0324
FLENS KOMMUN
212000-0332
KATRINEHOLMS KOMMUN
212000-0340
Tjänsten för styckvisköp erbjuder endast en del av Synas totala företagsregister. Vissa företagsformer som exempelvis enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är undantagna då vi inte har möjlighet att sälja dessa styckvis. För åtkomst till samtliga företagsformer rekommenderar vi vårt fastprisabonnemang.

Sidnavigering