svenska företag

Sida 4 av 10 323

företag Organisationsnummer
Rådman Ernst Collianders Släktfond
157209-2037
Per Frödings Minne Stiftelsen
157209-2094
Stiftelsen Fröken Karin Karlings Stipendiefond
157209-2136
Löwenadlerska Släktfonden
157209-2177
C A Löwenadlers Testamentfond
157209-2185
Elsa Selanders Testamentdepå
157209-2276
Iris Sandén-Zells Fond
157209-2409
P. Gustaf O Märtha Ågrens Familjestiftelse Nr 1
157209-2417
P. Gustaf O Märtha Ågrens Familjestiftelse Nr 2
157209-2425
P. Gustaf O Märtha Ågrens Familjestiftelse Nr 3
157209-2433
P. Gustaf O Märtha Ågrens Familjestiftelse Nr 4
157209-2441
P. Gustaf O Märtha Ågrens Familjestiftelse Nr 5
157209-2458
Gåsevadsholms Fideikommisskapital Stiftelse
163001-6366
Koberg Fideikommisskapital
163001-6382
STIFTELSEN FISKESKÄR
166003-0253
Bergqvists Släktfond, Carl Johan
166603-4341
Apotekare Emil Wallers Släktfond
166604-4613
Amanda Karlssons Stiftelse
167201-6829
Syskonen Karlssons Stiftelse Högaberg
167201-6837
Canells Fond, Erika Och Fredrik
172002-7976
Carlssons Fond, Maria O Oskar
172002-7984
Familjen Elinders Stiftelse
173204-0058
Hertigens Av Värmland Stiftelse
173206-1302
Lövenskiöldska Fonden
175001-7012
Stiftelsen Bottnalyckan
175002-4158
Friherrinnan Greta Hamiltons Familjestiftelse
175701-1927
Friherre Hugo Hamiltons Familjestiftelse
175701-1935
Stiftelsen Tisaretorp
175701-1943
Avanderska Släktfonden
176400-7231
Alexander Hamiltons Fam.Stift
178003-6560
Öjegårdsstiftelsen I Ornäs
182603-6582
Hovrättsrådet Oscar Montelius Stiftelse
183205-7580
Lisbet O Gunnar Ekbloms Familjestiftelse
183205-7721
Perjons Stiftelse Lars Einar
183205-9073
Stiftelsen Engwallska Familjegraven
185004-1433
Ernst O Hilda Engwalls Stiftelse
185004-1441
Sven Engwalls Stiftelse Nr 1
185004-1458
Sven Engwalls Stiftelse Nr 2
185004-1466
Vict Th Engwalls Stiftelse
185004-1474
Esther Runers Stiftelse
185004-1490
John Runers Stiftelse
185004-1508
Burchardts Familjestiftelse
187501-8259
Jon H Langelands Släktstiftelse
192002-7248
Stiftelsen Strandåker
194005-8967
Justitiekanslern
202100-0035
Fideikommissnämnden
202100-0043
Integritetsskyddsmyndigheten
202100-0050
Brottsförebyggande Rådet
202100-0068
Polismyndigheten
202100-0076
Åklagarmyndigheten
202100-0084
Kriminalvården
202100-0225
Försvarets Materielverk
202100-0340
Försvarets Radioanstalt
202100-0365
Statens Försvarshistoriska Museer
202100-0464
Socialstyrelsen
202100-0555
Sjöfartsverket
202100-0654
Sveriges Meteorologiska Och Hydrologiska Institut
202100-0696
Statens Väg- Och Transportforskningsinstitut
202100-0704
Statens Geotekniska Institut
202100-0712
Luftfartsverket
202100-0795
Kammarkollegiet
202100-0829
Statistiska Centralbyrån
202100-0837
Konjunkturinstitutet
202100-0845
Statskontoret
202100-0852
Statens Tjänstepensionsverk
202100-0928
Tullverket
202100-0969
Statens Konstråd
202100-1033
Riksarkivet
202100-1074
Institutet för språk och folkminnen
202100-1082
Riksantikvarieämbetet
202100-1090
Nationalmuseum
202100-1108
Naturhistoriska Riksmuseet
202100-1124
Statens Maritima Och Transporthistoriska Museer
202100-1132
Myndigheten För Ungdoms-Och Civilsamhällesfrågor
202100-1173
Konstfack
202100-1199
Kungliga Musikhögskolan
202100-1215
Statens Kulturråd
202100-1280
Kungliga Biblioteket
202100-1710
Centrala Studiestödsnämnden
202100-1819
Livsmedelsverket
202100-1850
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
202100-1868
Naturvårdsverket
202100-1975
Kommerskollegium
202100-2007
Konsumentverket
202100-2064
Patent- Och Registreringsverket
202100-2072
Exportkreditnämnden
202100-2098
Arbetsförmedlingen
202100-2114
Arbetsdomstolen
202100-2122
Arbetsmiljöverket (av)
202100-2148
Migrationsverket
202100-2163
Länsstyrelsen I Stockholms Län
202100-2247
Länsstyrelsen I Uppsala Län
202100-2254
Länsstyrelsen I Södermanlands Län
202100-2262
Länsstyrelsen I Östergötlands Län
202100-2270
Länsstyrelsen I Jönköpings Län
202100-2288
Länsstyrelsen I Kronobergs Län
202100-2296
Länsstyrelsen I Kalmar Län
202100-2304
Länsstyrelsen I Gotlands Län
202100-2312
Länsstyrelsen I Blekinge Län
202100-2320
Länsstyrelsen I Skåne Län
202100-2346
Tjänsten för styckvisköp erbjuder endast en del av Synas totala företagsregister. Vissa företagsformer som exempelvis enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är undantagna då vi inte har möjlighet att sälja dessa styckvis. För åtkomst till samtliga företagsformer rekommenderar vi vårt fastprisabonnemang.

Sidnavigering