svenska företag

Sida 10 av 10 323

företag Organisationsnummer
Stiftelsen J E Johanssons Donationsfond
217000-0083
Breds Församlings Skogsfond
217000-0091
Stift G & C A J:son Skogards Minnesfond Teda För
217000-0117
Stift G&Ca J:son Skogards Minnesfond Svinnegarns
217000-0125
Käppalaförbundet
222000-0117
Kommunalförbundet Norrvatten
222000-0158
Novf
222000-0182
Ölands Kommunalförbund För Översiktlig Planering
222000-0216
Nordvästra Skånes Kommunalförbund
222000-0224
Göteborgsregionens Kommunalförbund
222000-0265
Kommunalförbundet Skaraborgsvatten
222000-0281
Karlstad-Grums Vattenverksförbund
222000-0299
Vårdförbundet Sörmland
222000-0323
Västerbottens Vårdförbund
222000-0331
Storstockholms Brandförsvar
222000-0356
Värmlands Läns Vårdförbund
222000-0406
Medelpads Räddningstjänstförbund
222000-0422
Luftvårdsförb. För Västra Sverige-Luft I Väst
222000-0661
Vob Kronoberg
222000-0687
Kommunsamverkan Cura Individutveckling
222000-0711
Södertörns Brandförsvarsförbund
222000-0737
Kolbäcksådalens Pensionsförbund
222000-0745
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
222000-0752
Lapplands Kommunalförbund
222000-0760
Gästrike Räddningstjänst
222000-0778
Tornedalsrådet
222000-0786
Västerbergslagens Utbildningsförbund,Vbu
222000-0802
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
222000-0810
Dalsland Miljö- och energiförbund
222000-0877
Bergslagens Räddningstjänst
222000-0919
Norra Västmanlands Utbildningsförbund
222000-0927
Räddningstjänsten Västra Blekinge
222000-0935
Kommunalförbundet Av Media Skåne
222000-0943
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
222000-0950
Brandkåren Attunda
222000-0976
Regionförbundet I Kalmar Län
222000-0984
Sjuhärads Kommunalförbund
222000-1008
Nerikes Brandkår
222000-1016
Utbildningsförbundet Solna/Sundbyberg
222000-1024
Kommunalförbundet Västmanlands Teater
222000-1057
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
222000-1065
Västmanlandsmusiken
222000-1073
Räddningstjänsten Dala Mitt
222000-1099
Räddningstjänsten Skaraborg
222000-1115
Kommunalförbundet Västra Sörmlands Räddningstjän
222000-1131
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund-Sörf
222000-1149
Arkivnämnden F V Götalandsregionen Och Göteborg
222000-1172
Sydnärkes Utbildningsförbund
222000-1180
Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg
222000-1206
Sölvesborgs-Bromöllas Kommunalförbund
222000-1222
Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund
222000-1230
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Ö Blekinge
222000-1255
Regionförbundet Gävleborg
222000-1263
Räddningstjänsten Mälardalen
222000-1271
Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi N
222000-1289
Kommunalförbundet Norrlands Nätverk För Musikteater Och Dans (nmd)
222000-1313
Region Blekinge
222000-1321
Gästrike Återvinnare
222000-1339
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen
222000-1354
Region Värmland-Kommunalförbund
222000-1362
Robertsfors Hälsoförbund
222000-1370
Höglandets Räddningstjänstförbund
222000-1388
Värends Räddningstjänstförbund
222000-1396
Värmlands Läns Kalkningsförbund
222000-1404
Höglandsförbundet
222000-1412
Region Halland
222000-1420
Nordiska Kammarorkestern Sundsvall
222000-1438
Region Dalarna
222000-1446
Kommunalförb.Räddningstjänsten Östra Kronoberg
222000-1479
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
222000-1487
Region Siljan
222000-1529
Regionförbundet Sörmland
222000-1545
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
222000-1552
Jämtlands Räddningstjänstförbund
222000-1560
Västra Mälardalens Kommunalförbund
222000-1578
Kommunalförbundet Medelpunkten
222000-1594
Göliska It
222000-1602
Jämtlands Gymnasieförbund
222000-1636
Miljöförbundet Blekinge Väst
222000-1644
Norra Sjukvårdsregionförbundet
222000-1651
Samordningsförbundet Göteborg-Väster
222000-1669
Samordningsförbundet Göteborg Hisingen
222000-1677
Samordningsförbundet Göteborg Centrum
222000-1685
Samordningsförbundet Göteborg Nordost
222000-1693
Samordningsförbundet Östra Östergötland
222000-1701
Samordningsförbundet Södra Vänern
222000-1719
Södra Dalarnas Samordningsförbund
222000-1727
Västerbergslagens Samordningsförbund
222000-1735
Samordningsförbundet I Kramfors
222000-1743
Samordningsförbundet Västra Östergötland
222000-1750
Samordningsförbundet I Sundsvall
222000-1768
Fyrbodals Kommunalförbund
222000-1776
Samordningsförbundet Lycksele
222000-1784
Samordningsförbundet Rar I Sörmland
222000-1792
Västra Värmlands Och Norra Dalslands Samordningsförbund
222000-1800
Samordningsförbundet I Norra Örebro Län, Sofint
222000-1818
Mediacenter Jönköpings län
222000-1826
Samordningsförbundet Umeåregionen
222000-1834
Samordningsförbundet I Kalmar Län
222000-1859
Kretslopp Sydost
222000-1883
Tjänsten för styckvisköp erbjuder endast en del av Synas totala företagsregister. Vissa företagsformer som exempelvis enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är undantagna då vi inte har möjlighet att sälja dessa styckvis. För åtkomst till samtliga företagsformer rekommenderar vi vårt fastprisabonnemang.

Sidnavigering