svenska företag

Sida 6 av 10 185

företag Organisationsnummer
Inspektionen För Strategiska Produkter
202100-4912
Malmö Universitet
202100-4920
Institutet För Arbetsmarknads-Och Utbildningspolitisk Utvärdering
202100-4946
Statens Historiska Museer
202100-4953
Svenska Institutet
202100-4961
Ekobrottsmyndigheten
202100-4979
Statens Energimyndighet
202100-5000
Ekonomistyrningsverket
202100-5026
Statens Museer För Världskultur
202100-5075
Moderna Museet
202100-5091
Myndigheten för stöd till trossamfund
202100-5141
Medlingsinstitutet
202100-5174
Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
202100-5182
Vetenskapsrådet
202100-5208
Verket För Innovationssystem
202100-5216
Svenska Esf-Rådet
202100-5224
Forskningsrådet F Miljö, Areella Näringar Och Samhällsbyggande
202100-5232
Forskningsrådet För Hälsa, Arbetsliv Och Välfärd
202100-5240
Överklagandenämnden För Studiestöd
202100-5273
Valmyndigheten
202100-5281
Lagrådet
202100-5315
Svenska institutet för europapolitiska studier
202100-5331
Forum För Levande Historia
202100-5356
Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket, TLV
202100-5364
Folke Bernadotteakademin
202100-5380
Inspektionen För Arbetslöshetsförsäkring
202100-5414
Riksrevisionen
202100-5422
Skatteverket
202100-5448
Överklagandenämnden För Etikprövning
202100-5463
Bolagsverket
202100-5489
Försäkringskassan
202100-5521
Myndigheten För Delaktighet
202100-5588
Skogsstyrelsen
202100-5612
Kronofogdemyndigheten
202100-5646
Finanspolitiska Rådet
202100-5687
Energimarknadsinspektionen
202100-5695
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
202100-5703
Skolväsendets Överklagandenämnd
202100-5729
Strålsäkerhetsmyndigheten
202100-5737
Specialpedagogiska Skolmyndigheten
202100-5745
Statens Nämnd För Arbetstagares Uppfinningar
202100-5778
Nämnden För Styrelserepresentationsfrågor
202100-5786
Krigsförsäkringsnämnden
202100-5810
Statens skaderegleringsnämnd
202100-5828
Statens ansvarsnämnd
202100-5836
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
202100-5851
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
202100-5869
Ilo-Kommittén
202100-5877
Forskarskattenämnden
202100-5893
Skatterättsnämnden
202100-5901
Alkoholsortimentsnämnden
202100-5943
Arvfondsdelegationen
202100-5950
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
202100-5984
Rättshjälpnämnden
202100-6008
Rättshjälpsmyndigheten
202100-6016
Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag
202100-6024
Notarienämnden
202100-6032
Statens skolinspektion
202100-6065
Diskrimineringsombudsmannen
202100-6073
Domarnämnden
202100-6081
Transportstyrelsen
202100-6099
Tillväxtverket
202100-6149
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
202100-6164
Nämnden mot Diskriminering
202100-6206
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN)
202100-6214
Myndigheten För Yrkeshögskolan
202100-6230
Inspektionen För Socialförsäkringen
202100-6248
Pensionsmyndigheten
202100-6255
Linnéuniversitetet
202100-6271
Trafikverket
202100-6297
Trafikanalys
202100-6305
Försvarsunderrättelsedomstolen
202100-6313
Myndigheten För Press, Radio Och Tv
202100-6347
Resegarantinämnden
202100-6354
Patentombudsnämnden
202100-6370
Statens medieråd
202100-6396
Myndigheten för kulturanalys
202100-6404
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
202100-6412
Havs- Och Vattenmyndigheten
202100-6420
Statens servicecenter
202100-6453
Riksdagens arvodesnämnd
202100-6461
Universitets- och högskolerådet
202100-6487
Universitetskanslersämbetet
202100-6495
Inspektionen för vård och omsorg
202100-6537
Folkhälsomyndigheten
202100-6545
E-hälsomyndigheten
202100-6552
Stockholms konstnärliga högskola
202100-6560
Säkerhetspolisen
202100-6594
Skolforskningsinstitutet
202100-6602
Upphandlingsmyndigheten
202100-6610
Jämställdhetsmyndigheten
202100-6693
Delegationen mot segregation
202100-6701
Klimatpolitiska rådet
202100-6719
Lokala säkerhetsnämnden vid Barsebäck
202100-6727
Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmark
202100-6735
Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamn
202100-6743
Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals
202100-6750
Lokala säkerhetsnämnden vid Studsvik
202100-6768
Oljekrisnämnden
202100-6776
Riksvärderingsnämnden
202100-6784
Tjänsten för styckvisköp erbjuder endast en del av Synas totala företagsregister. Vissa företagsformer som exempelvis enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är undantagna då vi inte har möjlighet att sälja dessa styckvis. För åtkomst till samtliga företagsformer rekommenderar vi vårt fastprisabonnemang.

Sidnavigering