svenska företag

Sida 3 av 10 329

företag Organisationsnummer
Mathilde Brandts Minnesstiftelse
114401-5128
Peter Brandts Gåvofond
114401-5136
Peter Brandts Pensionsfond
114401-5144
Peter Brandts Understödsfond
114401-5151
Peter Brandts Uppfostringsfond
114401-5169
Nauclérska Stiftelsen Grisslehamn
114401-5201
Clara Rosengrens Pensionsfond
114401-5219
Stiftelsen C.E. Renströms Fond
114801-6601
Familjestiftelsen Lind Af Hageby / Berghem
115201-8295
Von Friedrichs Släktfond G E O
116000-7363
Stiftelsen Almby
116401-4001
Stiftelsen Blombacka
116401-4019
Gösta Och Agnes Ebersteins Släktfond
116401-4035
Enblom-Tärnströmska Hjälpfonden
116401-4043
Kruseska Släktfonden
116401-4084
Lovénska Familjefonden
116401-4092
Sven August Lovéns Fond
116401-4100
Stiftelsen Margretelund
116401-4118
Stipendiefonden Smedby
116401-4126
Stiftelsen Tre Ax
116401-4142
Änke Och Frökenstiftelsen Dylta
116401-4159
Stiftelsen Åkerhielmska Sjuk O Gravkassan
116401-4167
Dardelska Fonden
116401-4829
Stiftelsen Revelsta Fideikomisskapital
117001-3062
Högberg-Blumes Släktfond
117603-1704
Den Hörbergska Släktfonden
117603-1712
Ingeborg Hörbergs Understödsfond
117603-1720
Westerberga Fromma Stiftelse
117603-1779
Frötuna Fideikommisstiftelse
117603-9368
T Bendz Stiftelse B Bendz Släktgren
118002-1956
T Bendz Stiftelse Torsten Bendz Släktgren
118002-1964
T Bendz Stiftelse Erik Bendz Släktgren
118002-1972
T Bendz Stiftelse Tage Bendz Släktgren
118002-1980
T Bendz Stiftelse Harriet Victors Släktgren
118002-1998
Elvira Schillströms Minnesfond
118002-7896
Lagmansö Fideikommisskapital
118501-3735
Valingefonden
119001-4892
Heby Fideikommiss
119003-4239
Robert O A-M Grubbströms Familjestiftelse
122004-2863
Familjestiftelsen Kristjan Siimsons Minne
122004-3853
Allards Familjestiftelse, Sven Otto
124000-8688
Olofstorp Familjestiftelse
125005-5330
Hayska Familjefonden
126003-2964
Berg Von Linde-Ramelska Fonden
129003-0269
J L Aschans Släktfond
129504-2723
Petriska Släktstiftelsen
129504-2749
Stiftelsen Släktföreningen Hassel-Rehn
129504-2756
Lars Ekströmers Ofödda Barn Fam.Stift
132403-8288
Stiftelsen Ulla Huss Fond
132403-8296
Familjen Ragnar L. Jeanssons Stiftelse
132403-8304
Ludvigssons Familjestiftelse, Sten
132403-8338
Ludvigssons Familjestift, Sten O Torbjörn
132403-8346
Thorbjörn Ludvigssons Familjestiftelse
132403-8353
Sven Axel Tullbergs Stiftelse
133202-0005
Friherre Gustaf Armfelts Stiftelser
133601-3154
Frih Gust Armfelts Stift För Släkt Stierngranat
133601-3162
Frih Gust Armfelts Stip.Stift F Släkt Cederbaum
133601-3170
Frih Gust Armfelts Stift Hajdukiowioz De Pomian
133601-3188
Frih Gustaf Armfelts Stip.Stift F Släkt Armfelt
133601-3196
Johannishus Fideikommissbo
135601-1310
Natikstiftelsen
136201-6071
P A Jönssons Studiebidr Till Anhör Fam.Stift
138802-7706
Ilka O Joakim Boltensterns Fam Stift
143002-8942
Th.G Boltensterns Familjefond Nr 500
143002-8959
Boltensternska Släktföreningen
143002-8967
Christenssonska Släktföreningen
143002-9015
Axel Och Inez Tretows Familjefond
143002-9064
Ladarpsstiftelsen
143003-4221
W Weibulls Stipendiefond
144001-1680
Stift Bruzelianska Släktfonden
146004-4165
Vilhelm Flensburgs Minnesfond
146004-4207
Fosie-Sylvan Släktförening
146004-4215
Ljungbysläkten Sandbergs Släktför
146004-4330
Släkten Lundbergs Från Solna Underst Fond Huvudf
146004-4348
Löfgrens Fond, Axel Och Gertrud
146004-4363
Gustav Th Ohlssons Fond
146004-4413
Bo Och Christian Sylvans Fond
146004-4496
Anna Brandts Familjestiftelse
148000-7929
Anna Elisabeth Fuchs-Lundgrens Familjestiftelse
148000-7937
Högestads O Christinehofs Fideikommisstiftelse
148000-7945
L D Kemners Fond
148000-7952
Nils Lundgrens Familjestiftelse
148000-7978
Victor Lundgrens Familjestiftelse
148000-7986
August Schultz Familjefond
148000-7994
Övedsklosters Fideikommissinstitut
148000-8000
Elof Anderssons Stiftelse
149001-2117
Hugo Wennerholms Stiftelse
149001-2133
Stiftelsen Terr
149002-0540
Stiftelsen Gäddevik
149203-3103
Fam St Maja Och Eric Andreassons Bröstarvingar
149204-7053
Familjestiftelsen +o-Bo+ 3/38 Årnäs
149600-7400
Familjeföreningen Bröd. Carlsson
149601-0248
Stiftelsen Familjen Thirslunds Ättehöj
155901-7254
Olof Ahlströms Fond
157209-1922
Ivan Anderssons Stiftelse
157209-1930
Stiftelsen Bergendala
157209-1963
Stellan Theodor Bergs Familjestiftelse
157209-1971
Connie Collianders Arvsfond
157209-2003
Nils E L E Collianders Reservfond
157209-2011
Sven Collianders Reservfond
157209-2029
Tjänsten för styckvisköp erbjuder endast en del av Synas totala företagsregister. Vissa företagsformer som exempelvis enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är undantagna då vi inte har möjlighet att sälja dessa styckvis. För åtkomst till samtliga företagsformer rekommenderar vi vårt fastprisabonnemang.

Sidnavigering