Nyheter

Tips: Skicka betalningspåminnelse från Syna

2022-11-11

Se till att du får betalt av dina kunder med hjälp av Synas betalningspåminnelser. Camilla, Filip och Petra på Syna har tillsammans över 50 års erfarenhet av fakturering-, inkasso- och påminnelsehantering. Här är deras bästa tips!Vad gör man när en kund inte betalar i tid?Alla vill så klart ha goda relationer till sina kunder. Samtidigt är det ännu viktigare för ditt företag att få betalt. Att hålla koll på om fakturor betalats in och administrera påminnelser t...

Mycket kraftig ökning av antalet konkurser i oktober

2022-11-09

Konkurserna ökade kraftigt i oktober med en uppgång på 50 procent. Det är ytterligare en indikator på att Sverige är på väg in i en djup lågkonjunktur. För tredje månaden i rad ökar antalet konkurser i Sverige jämfört med samma månader ett år tidigare. I augusti var ökningen 23 procent, i september 21 procent och i oktober hela 50 procent. Sammantaget handlar det om 668 konkurser under oktober i år, där över 1 800 personer förlorade sina jobb, att jämföra me...

Rejäl minskning av nystartade företag i oktober

2022-11-09

Antalet nystartade aktiebolag minskade rejält i oktober. Minskningen blev hela 26 procent jämfört med oktober förra året. Sammanlagt startades det 4 345 nya företag, medan motsvarande siffra i oktober 2021 var 5 888. I Stockholms län, som är den viktigaste ekonomiska motorn, var minskningen hela 37 procent. I de båda andra storstadsregionerna, Västra Götalands län och Skåne län, var minskningen 26 procent respektive 35 procent. I småföretagartäta Jönköpin...

Nu ska det bli lättare för småföretag att få betalt i tid

2022-11-09

Med start från och med den 1 mars nästa år är företag med fler än 249 anställda skyldiga att rapportera vilka betalningstider de har till sina underleverantörer. Skyldigheten till att rapportera vilka betalningstider man har syftar, enligt Bolagsverket, till att bryta utvecklingen mot allt längre betalningstider i näringslivet, vilket av många mindre företag upplevs som ett problem som sats i system. Syftet med den nya bestämmelsen är också enligt Bolagsv...

Brister i kreditprövningen hos låneföretag

2022-11-09

Finansinspektionen har granskat hur tre företag verksamma inom sektorn för kreditgivning – Wasa Kredit, Marginalen Bank och Collector Bank – genomför sin kreditprövning av den som ansöker om lån utan säkerhet. Resultatet var nedslående. Kreditprövning handlar om att kreditgivare måste ta redan på att den som vill ta ett lån har råd att betala tillbaka det. Om så inte är fallet, att inkomsterna inte räcker till, ska kreditgivaren säga nej. För att kunna bedöm...

Unga kvinnor drar på sig allt större skulder

2022-11-09

Antalet unga med skulder hos Kronofogden har minskat under de tio senaste åren. Samtidigt drar allt fler unga på sig allt större skulder. Särskilt stor har ökningen varit bland unga kvinnor. Knappt 3 procent av alla unga vuxna i åldersgruppen 18 till 25 år i Sverige hade minst en obetald skuld hos Kronofogden i slutet av 2021. Det är en liten minskning jämfört med hur det såg ut för 10 år sedan. Däremot har den sammanlagda skulden ökat under samma tid, från ...

Varning för ny bedrägerimetod

2022-11-09

Ett nytt sätt att bedra privatpersoner har avslöjats. Kriminella kontaktar konsumenter och påstår sig ringa från Finansinspektionen. Genom att påstå sig ringa från Finansinspektionens avdelning ”Kryptosupport” påstår man sig kunna hjälpa privatpersoner och företag med att få tillbaka pengar som tidigare förlorats och nu finns på ett spärrat konto. Bedragaren presenterar sig med namn och vill sedan fjärransluta till datorn somt uppmanar att man ska identif...

Kraftig ökning av konkurser i september

2022-10-11

Konkurserna i Sverige ökade kraftigt i september. Dessutom tornar en rad orosmoln upp sig på himlen, som gör att konkurserna kan accelerera ytterligare senare i höst. Antalet konkurser i Sverige ökade med hela 21 procent i september jämfört med samma månad förra året. I två av de tre storstadslänen är utvecklingen än sämre. I industritäta Västra Götaland ökade konkurserna med hela 51 procent och i Skåne med 40 procent. I Stockholms län var ökningen mer måttl...

Nyföretagandet bromsar in

2022-10-11

Under september startades det 4 895 nya aktiebolag i Sverige. Det är en minskning med 24 procent jämfört med samma månad ett år tidigare då det startades 6 461 aktiebolag. Sammantaget hittills i år har det startats 44 226 nya företag. Det är en minskning med 2 procent. Se statistik för din region på Kreditrapporten.sehttps://kreditrapporten.se/nystartade-foretag-september-2022

Sverige fortsätter vara det ledande innovationslandet

2022-10-11

EU-kommissionen har presenterat sin årliga rapport om innovation i EU och Sverige hamnar på första plats som starkaste innovationsland inom unionen. Genom att mäta 32 indikatorer, bland annat livslångt lärande och antalet anställda i innovativa företag, och jämföra länder kan EU-kommissionen och medlemsländerna få insikt i de relativa styrkorna och svagheterna i innovationssystemet. Detta kan i sin tur ligga till grund för nya åtgärder och satsningar för ...

Små uttag av vinster bedragarnas nya taktik

2022-10-11

Bedragare gör allt för att deras erbjudande ska verka trovärdigt. Nytt är att konsumenter som luras att investera i olika bedrägerier kan få ut lite i förskott av en påhittad vinst. Allt för att skapa större förtroende och i slutändan leda till att den som investerat luras på ett större belopp. Det är Finansinspektionen som upptäckt och varnar för det här nya sättet att lura privatpersoner att investera i olika former av upplägg som senare visar sig vara fal...

Många äldre utsätts för bedrägeriförsök

2022-10-11

Varje år drabbas hundratals äldre av olika investeringsbedrägerier och mycket tyder dessutom på att problemet fortsätter att öka i omfattning. Som en följd av detta har Finansinspektionen tagit initiativ till ett digitalt seminarium för att stärka äldres kunskaper om bedrägerier. Seminariet sker tillsammans med Polisen och Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Under seminariet ska äldre få kunskap om olika tillvägagångssätt som bedragare använder sig av, v...

Konkurserna ökade med 22 procent! Hur blir hösten?

2022-09-13

Efter flera månader i rad med minskat antal konkurser ökade konkurserna i augusti kraftigt, enligt statistik från kreditupplysningsföretaget Syna i Malmö. Samtidigt pekar en rad faktorer på att antalet konkurser kan komma att öka ytterligare i höst. Kanske står vi inför en ny tuff konkursvåg. Sommarmånaderna är normalt sett lugna när det gäller antalet konkurser. Så har det även varit i år, fram till augusti då antalet konkurser ökade jämfört med samma månad...

Nästan 40 000 nya företag hittills i år

2022-09-13

I augusti startades 4 188 nya aktiebolag i Sverige. Det är en ökning med 11 procent jämfört med augusti 2021 då det startades 3 773 nya aktiebolag. Ackumulerat sedan nyåret har det startats 39 332 aktiebolag, vilket är en ökning med 2 procent. Se statistik i ditt område:https://kreditrapporten.se/nystartade-foretag-augusti-2022

Antalet ärenden hos Kronofogden ökar

2022-09-13

Första halvåret i år fick Kronofogden in mer än 545 000 krav på obetalda skulder. Det är en ökning med 5 procent jämfört med 2021. Antalet ärenden hos kronofogden ökade med 5 procent första halvåret i år, från cirka 519 000 krav 2021 till mer än 545 000 krav i år. Samtidigt har antalet berörda personer ökat med omkring 3 procent till 252 000. Den typ av skulder som ökar mest är skulder till elbolag som ökat med 20 procent. Kraven handlar visserligen om re...

Årets exportregion och Årets exportsuccé

2022-09-13

För andra året i rad har regeringen delat ut priserna Årets exportregion och Årets exportsuccé. Första platsen knep Norrbotten respektive Nordic Biomarker. De nominerade i de båda kategorierna har under året medverkat till att främja svensk export från hela Sverige och verkat för att skapa bättre förutsättningar för företag – särskilt små och medelstora – att lyckas i sina exportansträngningar. Nominerade till Årets exportregion var Norrbotten, Skåne och ...

Stora skillnader för landets småföretagare

2022-09-13

En studie som gjorts av Småföretagarnas Riksförbund visar att förutsättningarna för att driva företag varierar stort i olika delar av landet. De bästa villkoren för företagande finns i storstäder, i pendlingskommunerna kring storstäderna och landsbygdskommuner med en stark turismsektor. Sämst förutsättningar finns i glesbefolkade kommuner utan turism. Läs mer på Småföretagarnas Riksförbunds hemsida:https://smaforetagarna.se/press/stor-skillnad-i-forutsatt...

Polisens tips hjälper dig att inte bli lurad

2022-09-13

Många företag råkar ut för bedrägerier, ofta genom påstridiga telefonförsäljare som lovar guld och gröna skogar. Här är några av Polisens tips om hur du kan agera när du blir uppringd. Ett fakturabedrägeri börjar ofta med att du blir uppring av en telefonförsäljare som är tränad att få dig att tacka ja till ett erbjudande som låter generöst. Om det dessutom låter för bra för att vara sant, så är det inte sant. Ge därför aldrig en eventuell bedragare chans...

Företagslistor med rätt målgrupp

2022-08-18

Få en lista med de bästa företagen till din sälj och marknadskampanj! Syna erbjuder både experter och verktyg för att ta ut den bästa listan enligt era unika kriterier. Tillsammans går vi igenom vilka företag du vill nå och varför. Sedan väljer vi rätt branscher, geografi, antal anställda och andra saker som kan vara viktigt att få med, till exempel god kreditvärdighet, minst fem lastbilar eller att de har dotterbolag i utlandet. Du får en excel-fil med k...

Konkurserna minskar kraftigt i Sverige

2022-08-16

Antalet konkurser i Sverige i juli var de lägsta på fem år. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Konkurserna i Sverige fortsätter att minska. I juli gick 351 företag i konkurs och det är den lägsta siffran på fem år. Jämfört med förra årets julisiffror är det en minskning med 20 procent. Flest konkurser skedde inom restaurang- respektive och byggbranschen, två sektorer som ofta ligger i topp.Se listan på alla AB som gått i konkurs:https:...

3 037 nya aktiebolag startade i juli

2022-08-16

Under juli startade det 3 037 nya aktiebolag i Sverige. Det är en ökning med 2 procent jämfört med juli 2021 då det startades 2 971 nya företag. På årsbasis är ökningen hittills i år 1 procent. Fram till och med den 31 juli har 35 144 nya aktiebolag startats att jämföra med 34 783 för ett år sedan. Se statistik och listor på Kreditrapporten.se:https://kreditrapporten.se/nystartade-foretag-juli-2022

Bildandet av nya aktiebolag ska gå snabbare

2022-08-16

Från och med den 1 augusti ska bildandet av ett aktiebolag online ske snabbt – inom 5 dagar eller 10 dagar beroende på vilka som bildar bolaget. Allt enligt ett EU-direktiv. Syftet är att det ska vara enkelt, snabbt och smidigt att starta företag, rapporterar Bolagsverket.

Skärpta krav i samband med företagsrekonstruktioner

2022-08-16

Nytt från den 1 augusti är en ny lag om företagsrekonstruktion som innebär att kraven på rekonstruktörer skärps. Det nya uppdraget innebär att Kronofogdemyndigheten utöver tillsyn över lönegaranti i samband med företagsrekonstruktioner även har möjlighet att: Meddela Kronofogdemyndighetens uppfattning om en föreslagen rekonstruktör innan tingsrätten fattar beslut om detta. Begära att en rekonstruktör ska skiljas från sitt uppdrag. Meddela tingsrätte...

Stopp för företag som används som brottsverktyg

2022-08-16

Skatteverket har ökat kontrollen av tveksamma företagsregistreringar. Sedan hösten 2021 har närmare 340 ärenden utretts där en misstänkt, oseriös aktör tagit över ett företag som har skatteregistreringar utan att anmäla detta till Skatteverket. Brottslighet med koppling till företag medför negativa effekter för näringslivet och det övriga samhället. Det kan handla om att oseriösa aktörer använder sig av falska identiteter eller bulvaner för att undanhålla sk...

Höjd omsättningsgräns för momsbefrielse

2022-08-16

Omsättningsgränsen för företagens skattebefrielse höjs från 30 000 till 80 000 kronor per beskattningsår. Förutom den ändrade omsättningsgränsen är bestämmelserna desamma. Förändringen trädde i kraft den 1 juli.“Syftet med regeringens förslag är att minska administrationen och förenkla för mindre företag. Omsättningsgränsen för att slippa ta ut moms ska höjas från dagens nivå på 30 000 kronor till 80 000 kronor per år. Det innebär att företag med en omsättn...

Konkurserna minskar trots ökad osäkerhet

2022-07-05

I juni gick 584 företag i konkurs. Det är en minskning med 8 procent jämfört med juni förra året. Sedan nyåret har konkurserna också minskat med 5 procent. Konkurserna fortsätter att minska i Sverige. Under juni gick 584 företag i konkurs. Det är det längsta antalet sedan 2018. Tillsammans hade de en omsättning på närmare 2,3 miljarder kronor enligt senast inlämnade årsredovisningar. Se listan på alla AB som gått i konkurs:https://kreditrapporten.se/konku...

Undvik bedrägerier med Skatteverkets e-tjänst

2022-07-05

När de som i vanliga fall sköter attester och utbetalningar inte är på plats ökar risken för bedrägerier. Om du använder Skatteverkets e-tjänst ”Ombud och behörigheter” kan inte bedragare registrera sig som ombud för ditt företag, och på så vis komma åt pengar och andra tillgångar. Ett annat gott råd är att vara extra observant på fakturor som ser misstänkta ut, oavsett belopp.

Key Account Manager / Kundansvarig

2022-07-05

Syna är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag. Vi är en oberoende specialist i en bransch som domineras av storbolag. Vi strävar inte efter att vara störst – vi arbetar för att vara bäst på kreditupplysningar. Det har vi gjort sedan starten 1947.  Tjänsten  Vi söker dig som älskar att göra affärer. En person som drivs av att prata med andra människor och hjälpa dem med deras behov. Du besitter mycket god kommunikativ förmåga, är målinriktad och stärks ...

Vart 13:e barn har föräldrar registrerade hos Kronofogden

2022-07-05

Nästan 173 000 barn växer upp i familjer med skulder hos Kronofogden eller med pågående skuldsanering. Det är en minskning med 4 000 barn jämfört med förra året. Skillnaden mellan landets kommuner är stor. I Lomma, utanför Lund, bor ett barn av sextio med skuldsatta föräldrar. I Perstorp, även det i Skåne, är den motsatta siffran ett av fem barn.

FI kritiserar banker för dålig kreditprövning

2022-07-05

Svea Ekonomi och Resurs Bank har haft brister i sina kreditprövningar av konsumenter som redan fått stora blancolån. Det skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande. Bankerna får därför anmärkningar och ska betala sanktionsavgifter på 45 respektive 50 miljoner kronor. Enligt FI ska bankerna ha använt sig av bristfälliga uppgifter för att se hur pass skuldsatt deras kunder varit – bland annat genom att bortse från storleken på eventuella bolån.

Nyhetsbrev

Gå med i Synas nyhetsbrev här

Få spännande statistik, läs intervjuer och nyheter.

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se