Nyheter

Tillfälliga anstånd är en dold kreditrisk
2023-11-17

Få reda på vilka kunder som får svårt att betala. Idag har 22 805 företag och organisationer över 45 miljarder i uppskjutna skatte- och momsskulder. Det är en dold kreditrisk som kan vara avgörande för om dina kunder kan betala sin nästa faktura. Vi har byggt en lösning. Som enda företag i Sverige har Syna listor med alla företagen som beviljats tillfälligt skatteanstånd. Nu har vi byggt en lösning där vi kan kolla vilka av era kunder som idag har ett tillfällig...

Konkurstrycket i Sverige fortsätter vara högt
2023-11-10

Antalet konkurser i Sverige är fortsatt många med en ökning på riksnivå med 24 procent i oktober. Särskilt drabbade är Stockholms respektive Västra Götalands län. Två branscher sticker framför allt ut – restaurang och byggbranscherna. Antalet konkurser fortsätter att vara högt. I oktober gick 823 företag i konkurs, vilket är en ökning med 24 procent jämfört med oktober 2022 då 664 företag tvingades ge upp. Kraftiga ökningar kan noteras i två av de tre sto...

Nyföretagandet ökade i oktober
2023-11-10

Antalet nystartade aktiebolag ökade med 4 procent i oktober när 4 503 nya företag såg dagens ljus. Motsvarande oktobersiffra förra året var 4 345 nya företag. Ökningen kan tyckas liten, men då ska man komma ihåg att antalet nystartade företag minskat samtliga månader i år fram tills nu. Se alla nystartade företag här:https://kreditrapporten.se/nystartade-foretag-oktober-2023

Kreditpolicy – Vad är det och varför är det viktigt?
2023-11-10

En kreditpolicy är ett internt dokument som klargör hur ni gör affärer med era kunder. För att undvika oklarheter när det gäller kreditgivning, betalningsvillkor och ansvarsfördelning är en kreditpolicy ett mycket användbart verktyg för er verksamhet att luta sig mot. I kreditpolicyn bör det framgå: 1. Vilken riskvilja ni har som företag Vilken nivå av risk är ni beredda att ta för att göra affärer? Att ha en mall för ert risktagande är en av grundsten...

Färre företag ansöker om rekonstruktion
2023-11-10

Antalet ansökningar om företagsrekonstruktion är den lägsta på tio år. Till och med september i år kom det in 120 ansökningar till svenska domstolar, vilket är en minskning med 40 procent jämfört med samma period förra året. Många företag som skulle kunna rekonstrueras går i stället i konkurs. En anledning till att färre ansöker om konkursskydd är att regelverket gjordes om förra året, vilket gör det svårare för mindre företag att begära rekonstruktion.

Tuffare kontroll av brottsmisstänkta företag
2023-11-10

Skatteverket har intensifierat sina kontroller av företag som misstänks ha tagits över av oseriösa aktörer. Under första halvåret har myndigheten granskat 450 bolag och vidtagit åtgärder i 80 procent av fallen. Skatteverket misstänker att en stor del av de här företagen är en del av den organiserade brottsligheten i Sverige. Så här kan upplägget se ut. Ett aktiebolag med fläckfritt förflutet säljs till en bolagsförmedlare som sedan säljer det vidare till ...

Antalet varsel ökar
2023-11-10

I september ökade antalet varsel kraftigt, från 1 893 i september förra året till 6 548 samma månad i år. Ackumulerat från årsskiftet till och med september har antalet varslade ökat från 17 613 förra året till 53 595 i år. Flest varsel har skett inom byggsektorn följt av tillverkningsindustrin, vård och omsorg och handel. Varsel är inte det samma som att man går ut i arbetslöshet. Alla varsel verkställs inte och många som varslats hittar också snabbt nytt a...

Hur ska man tänka som företag i en lågkonjunktur?
2023-10-25

Ökning av konkurser, stigande räntor, hög inflation, krig och politisk oro. Farhågorna är många för en företagare år 2023. Hur ska man då tänka för att överleva en lågkonjunktur? I den marknad vi befinner oss i just nu ställs högre krav på företag när det kommer till att göra affärer. Att arbeta proaktivt med sitt kreditarbete kan leda till att man undviker dyra och onödiga kreditförluster. Här kommer 3 tips på hur man bör agera: 1. Lägg in kreditvä...

Kraftig ökning av konkurser sedan årsskiftet. Viktigt med kreditupplysningar.
2023-10-14

Konkurserna fortsätter öka i Sverige, i september med hela 20 procent och sedan årsskiftet är ökningen otroliga 37 procent. Det visar ny statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Antalet konkurser i Sverige fortsätter att vara mycket högt. Under 14 månader i rad har konkurserna ökat jämfört med hur det såg ut ett år tidigare. Att det därför föreligger krisstämning i flera branscher råder det inget tvivel om. – Det är besvärliga tider för många föret...

Tillfälliga skatteanstånd – nya uppgifter
2023-10-13

Få reda på vilka kunder som har skjutit upp inbetalningar av skatt och moms.   Som enda företag i Sverige har Syna listor med företagen som beviljats tillfälligt skatteanstånd. En dold kreditrisk och viktig information i dina kreditbeslut. Skicka in en excel-fil med organisationsnummer på de företagen som du vill kolla upp, så skickar vi tillbaka filen med hur stort skatteanstånd de har. Priset är 5 kr per företag du skickar in. Minimum 3 000 kr + moms...

Nyföretagandet minskar drastiskt
2023-10-13

Nyföretagandet brukar vara en god indikation på det allmänna konjunkturläget och människors framtidstro. I september minskade antalet nya aktiebolag minskat med 18 procent jämfört med samma månad 2022. Under september startades 3 997 nya aktiebolag jämfört med 4 895 ett år tidigare. Det innebär att antalet nya aktiebolag minskat samtliga månader under året och att nedgången ackumulerat sedan årsskiftet är så mycket som 20 procent. – Förklaringen till den ...

Bluffmejl från Skatteverket ökar
2023-10-13

Försöken att lura till sig pengar eller känsliga uppgifter ökar kontinuerligt och för tillfället är extra många falska mejl, samtal och sms i omlopp. Bland annat Skatteverket varnar för mejl och sms som ser ut att komma från dem, men som är falska. Rekommendationen är att inte klicka på länkar eller knappar, att inte öppna bilagor och att inte svara på mejlet eller meddelandet. I stället handlar det om att radera det omgående.

Rekordmånga vill ha skuldsanering
2023-10-13

Allt fler svenskar ansöker om skuldsanering. Allra störst är ökningen bland unga. De som ar så stora skulder att de inte kan betala tillbaka inom en överskådlig tid, kan ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Under första halvåret i år har antalet ansökningar ökat med 24 procent jämfört med samma period förra året. Fram till den siste juni hade cirka 17 500 personer ansökt om skuldsanering. Det är den högsta siffran någonsin. Allra störst är ökningen...

Tillfälliga skatteanstånd
2023-09-13

Som enda företag i Sverige har Syna listor med företagen som beviljats tillfälligt skatteanstånd. En dold kreditrisk och viktig information i dina kreditbeslut. Totalt är det 23 393 företag och organisationer som tillsammans har anstånd på 45,1 miljarder kronor. 18 326 av dessa är aktiebolag med ett totalt belopp på 42,9 miljarder. Sedan maj månad har skulden till Skatteverket ökat med drygt 3 miljarder kronor. 11 september var sista dagen att ansöka o...

13:e månaden i rad som konkurserna ökar i Sverige
2023-09-12

Antalet konkurser i augusti ökar jämfört med för ett år sedan och visar dessutom på en fortsatt långsiktigt negativ utveckling. Det visar ny statistik från Syna. Det faktiska antalet konkurser brukar vara lågt under augusti jämfört med andra månader. Trots det visar augusti månads siffror på en fortsatt negativa utvecklingen sett över en längre tidshorisont. – I augusti gick 516 företag i konkurs jämfört med 363 under 2022. Det är en ökning med 42 procent...

Allt färre startar företag
2023-09-12

Nyföretagandet brukar vara en god indikation på det allmänna konjunkturläget och människors framtidstro. I augusti minskade antalet nya aktiebolag med 11 procent jämfört med augusti 2022. I augusti startades 3 718 nya aktiebolag jämfört med 4 188 i augusti ett år tidigare. – Augusti följer den tidigare utvecklingen under året. Sedan årsskiftet har även antalet nystartade företag minskat samtliga månader jämfört med ett år tidigare. Hittills i år har nyreg...

Bara ett av tre nya företag startas av kvinnor
2023-09-12

Av samtliga nystartade företag förra året leddes 31 procent av kvinnor, en något mindre andel än föregående år, visar en rapport från Tillväxtverket. Andelen nystartade företag som leddes av kvinnor var särskilt stor i branschen andra serviceföretag och personliga tjänster. I några branscher leddes nära 90 procent av de nya företagen av män. Dit hörde bygg och anläggning, handel samt reparationer av motorfordon och transport och magasinering.

Schweizarna rikast i välden
2023-09-12

Schweizarna hamnar i topp tätt följda av amerikanerna och invånarna i Hong Kong när det gäller förmögenhet per vuxen. Sverige kommer på 14:e plats. De schweiziska bankerna Credit Suisse och UBS har tagit fram fakta om global rikedom där man mäter respektive lands invånares genomsnittliga förmögenhet. Studien visar att schweizarna är de rikaste människorna i världen. Varje vuxen schweizare hade år 2022 en genomsnittlig förmögenhet på drygt 685 000 dollar, ...

Fler obetalda skulder hamnar hos Kronofogden
2023-09-12

Allt fler obetalda räkningar skickas till Kronofogden. Skuldbeloppet ökar snabbt och är nu det högsta någonsin. Det visar ny statistik för årets första sex månader.Det märks nu allt tydligare att många har svårt att få pengarna att räcka. Kronofogden får ta emot allt fler krav och betydligt högre skuldbelopp jämfört med tidigare år. I första hand handlar det om räkningar till inkassobolag och banker, men också kostnader för boende och el. Det är en oroande u...

Tuffa tider väntar för handeln
2023-09-12

Det pekar nedåt för stora delar av handeln under resten av året och nästa. Det visar en prognos som gjorts av HUI, Handelns Utredningsinstitut. Värst ute i inflations- och räntechocken är säljare av byggvaror, elektronik och möbler. Prognosen för hela detaljhandeln, mätt i fasta priser, är att det blir minus 7 procent i år och 1,5 procent nästa år.

Rekordmånga konkurser
2023-07-12

Konkursstatistiken första halvåret i år är en dyster läsning. Hittills har antalet konkurser ökat med 35 procent jämfört med samma period förra året. I juni ökar konkurserna dessutom med 45 procent med nya rekordsiffran 832 konkurser. Ända sedan augusti förra året, 11:e månaden i rad, har antalet konkurser i Sverige ökat jämfört med samma månad ett år tidigare. – Det visar tydligt att det råder besvärliga tider för många företag. Dessvärre är det inte hel...

Syna granskar: Betalningsförelägganden har ökat med 70 procent
2023-07-12

Antalet utslag om betalningsföreläggande bland företag i Sverige har första halvåret ökat med 70 procent jämfört med samma period förra året. Från januari till och med juni har 26 782 betalningsförelägganden registrerats hos Kronofogden, att jämföra med 15 751 stycken förra året.  Beloppet i utslagen har sedan årsskiftet ökat med 69 procent, jämfört med samma period 2022. Från 716 000 000 kr förra året till drygt 1 200 000 i år. Förra månaden granskad...

Tips: Bevaka kunder och leverantörer
2023-07-12

Få ett mejl om en kund går i konkurs eller får anmärkningar Många företag har det tufft nu och kunder och leverantörer kan gå i konkurs eller få ekonomiska problem. När du bevakar företag så får du ett mejl så fort något viktigt händer. Det hjälper dig få kontroll över dina kreditrisker. Exempel på händelser som du får notiser om: Konkurs, likvidation, rekonstruktion, fusion Betalningsanmärkning Namnändring Adressändring Ändringar i styrel...

180 000 barn har föräldrar med skulder hos Kronofogden
2023-07-12

Nya siffror visar att drygt 180 000 barn, eller vart tolfte barn i Sverige, växer upp i familjer där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering hos Kronofogden. Det är en ökning med 4 procent på ett år. Det är stora skillnader i Landet. Flest föräldrar med skulder hos Kronofogden finns i Perstorps kommun tätt följt av Ljusnarsberg, Bjuv, Filipstad och Storfors. Kommuner med lägst andel skuldsatta föräldrar hos Kronofogden är Lomma, Dandery...

Skuldregister och räntetak föreslås i ny utredning
2023-07-12

Svenska folkets skulder är på historiskt höga nivåer. Nu föreslås en rad åtgärder som lämnats till civilministern, bland annat ett nationellt skuldregister. Hushållens konsumentkrediter har mer än fördubblats de senaste 15 åren. Skulderna hos Kronofogden och inkassobolagen är nu över 200 miljarder. Det är en ohållbar utveckling och ingen nedåtgående trend går att se, enligt civilminister Erik Slotte. Det är för enkelt att låna pengar enligt utredaren ...

Nu ska stora företag uppge sina betalningstider
2023-07-12

Många större företag har mer eller mindre satt i system att dra på sina underleverantörers fakturor på obestämd tid. Det ska det bli stopp på nu. Från och med den 1 juli ska alla svenska företag med fler än 249 anställda rapportera vilka betalningstider de har för köp för företag som är mindre än de själva. Det berör ungefär 1 500 företag. Uppgifterna blir offentliga och tillgängliga för både press och allmänhet. Företagen ska rapportera en gång per år me...

E-handeln fortsätter minska
2023-07-12

Det är inte bara detaljhandeln som har det tufft. Precis som under hela 2022 fortsätter även e-handeln att minska. Under 2022 minskade e-handeln i genomsnitt med 7 procent. Vissa segment klarade sig bättre, medan andra hade rejält tufft. Under årets först månader har trenden fortsatt. E-handelsföretagen minskade sin försäljning med 7 procent första kvartalet. Störst tapp hade företag inom bygghandeln som tappade så mycket som 24 procent. Bättre gick de...

Ansökningar om betalningsföreläggande ökar dramatiskt
2023-06-14

Antalet ansökningar om betalningsföreläggande bland företag i Sverige ökade med 89 procent jämfört med maj förra året. En dramatisk ökning som kan ha kopplingar till att de tillfälliga skatteanstånden nu börjar löpa ut. Beloppet i ansökningarna har sedan årsskiftet ökat med 108 procent, jämfört med samma period 2022. Varför granskar vi ansökningar om betalningsföreläggande?Ansökningar om betalningsföreläggande är en tidig indikator på hur näringslivet mår i ...

210 000 företag väntas ansöka om elstöd
2023-06-14

Sedan e-tjänsten för ansökan om elstöd till företag öppnade den 31 maj, har 17 096 företag sökt elstöd och Skatteverket har så här långt betalat ut 1,9 miljarder kronor. Skatteverket räknar med att ta emot ansökningar från sammanlagt 210 000 företag och svenska kraftnät bedömer att 29 miljarder kronor kommer att betalas ut i elstöd. Intresset för att söka elstöd har visat sig, så här långt, vara stort. Hittills har både stora och mindre företag från många...

Digitala bolagsstämmor framtidens melodi?
2023-06-14

I utredningen Digitala bolags och föreningsstämmor föreslås att det ska införas en möjlighet för aktiebolag och ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar, att hålla helt digitala stämmor. Förslaget har tidigare skickats på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter, som fått fram till och med den 23 april i år på sig att inkomma med synpunkter. Nu fortsätter arbetet i re...

Nyhetsbrev

Gå med i Synas nyhetsbrev här

Få spännande statistik, läs intervjuer och nyheter.

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se