Nyheter

Allvarligt läge resulterar i många konkurser
2023-05-12

Det är fortsatt tufft för många företag. I april steg antalet konkurser med 27 procent på riksnivå jämfört med samma månad förra året. Samtidigt är nyföretagandet rekordlågt, visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna och Kreditrapporten.se. Att svenskt näringsliv är inne i en djup kris råder det inga tvivel om. Antalet konkurser är stort och det är i mångt och mycket de mindre och medelstora företagen som drabbas hårdast. – Förklaringen är lika...

Tillfälliga anstånd kan snart bli ny konkursvåg 
2023-05-12

Drygt 23 000 svenska företag har i dag nästan 42 miljarder kronor i tillfälliga skatteanstånd till svenska staten. En konstgjord andning som fungerat väl under Coronapandemin och förlängts i nuvarande kris, men som ska återbetalas. Nu är risken stor att vi får ännu en konkursvåg och att stora skatteintäkter går förlorade. Coronapandemin, som bröt ut i början av 2020, blev ett hårt slag för många svenska företag. Mer eller mindre över en natt förlorade ett be...

Webbinarier: Hela schemat
2023-05-12

Anmäl dig till ett av våra kostnadsfria webbinarier. Som kund hos Syna kan du anmäla dig direkt i kundportalen. Här kan du se en lista på samtliga webbinarier:https://upplysningar.syna.se/webinar Vi ses där!

Stora risker med förmögenhetsregister?
2023-05-12

Ett utredningsförslag om inrättandet av en ny förmögenhetsstatistik har vållat kontrovers. Kritikerna menar att förslaget inte bör genomföras, inte minst utifrån hänsynen till den personliga integriteten. Utredningen tillsattes av den tidigare socialdemokratiska regeringen. Statistikproduktion brukar sällan vara föremål för särskilt mycket debatt. Det mesta är tämligen okontroversiellt och självklart. Alla länder vill ha koll på hur den demografiska utveckli...

E-kvitton mellan företag
2023-05-12

Drömmen om digitala kvitton mellan företag är nu närmare verklighet. För tillfället pågår pilottester av en nordisk standardlösning med e-kvitton från faktiska köp, uppger Bolagsverket. Från och med nu och under hela våren pågår pilottester av en nordisk standardlösning gällande e-kvitton. Fokus ligger på praktisk användbarhet för små och medelstora företag. Fördelarna är flera, bland annat att det blir snabbare och en effektivare hantering av kvitton då ...

Kronofogden varnar för falska mejl
2023-05-12

Just nu är det falska mejl och sms i omlopp där någon utger sig för at vara Kronofogden. Meddelandet kommer ofta med en påminnelse om att du ska betala en faktura via en länk eller till ett annat IBAN-nummer än Kronofogdens. Det är dock ett försök till bedrägeri.

Konkurserna har ökat 8 månader i rad
2023-04-17

Konkurserna i Sverige fortsätter att öka för 8:e månaden i rad. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna i Malmö. Konkurstrycket i Sverige är fortsatt högt. I mars ökade konkurserna med 15 procent på riksnivå och det är därmed 8:e månaden i följd som konkurserna ökar jämfört med motsvarande period förra året. Totalt gick 568 företag i konkurs med en gemensam omsättning på över 2,8 miljarder kronor. Sammantaget gick också 1 717 arbetstillfälle...

Antalet nystartade företag sjunker fortfarande
2023-04-17

Antalet nystartade aktiebolag sjunker fortsatt. Under mars startades 4 405 nya aktiebolag, en minskning med 27 procent jämfört med mars 2022. Intresset för att starta nya företag är fortfarande lågt. En given förklaring är naturligtvis den ekonomiskt turbulenta tid som Sverige och västvärlden i stort befinner sig i. Under mars startades det i Sverige 4 405 nya aktiebolag att jämföra med de 6 031 som startades i mars 2022. Sedan årsskiftet har också nyföre...

Kraftigt höjda hyror riskerar slå ut många butiker
2023-04-17

Många butikshyror höjs som en följd av den indexering som följer av inflationen. Enbart för 2023 utgör indexklausulen i hyresavtalen att hyrorna räknas upp med 10,9 procent. Det är många butiksägare som bävar inför framtiden. Höjda hyror, dyrare löneavtal och knivskarp konkurrens från e-handeln är tre exempel på utmaningar som möter den traditionella butikshandeln och som riskerar många verksamheters överlevnad. Redan nu gapar många butikslokaler tomma i mån...

Över 27 miljarder i skatteåterbäring
2023-04-17

Skatteåterbäringen är på väg för de tre miljoner personer som ska dela på drygt 27 miljarder kronor, vilket är 5 miljarder mer än förra året. Pengarna börjar betalas ut med början i april till den som godkänt sin deklaration elektroniskt senast den 30 mars och som har anmält ett bankkonto till Skatteverket. Skatteverket passar samtidigt på att varna för bedragare som alltid är i farten när skatteåterbäringen kommer. Man uppmanar alla att vara vaksamma på ...

467 års fängelse utdömt för organiserad brottslighet
2023-04-17

Myndigheternas satsning mot organiserad brottslighet noterar fortsatt nya rekord. Under förra året utdömdes 467 fängelseår, vilket är rekord. Exempelvis gjorde Kronofogden utmätningar av tillgångar till ett värde av 73 miljoner kronor, även det en rekordnotering, och nästan en fördubbling jämfört med 2021. Antalet fällande domar i tingsrätt som gällde grov ekonomisk brottslighet ökade under förra året och utgör en allt större del av brottskategorierna som...

Hög arbetslöshet i Sverige jämfört med andra länder
2023-04-17

Arbetslösheten i Sverige är hög, 7,4 procent, jämfört med de flesta andra länder inom EU. Värst är det i Spanien. Arbetslösheten minskade i några av EU:s länder under februari i år, men steg också i några. Genomsnittet för de 27 medlemsländerna låg på 6 procent, vilket är en lite nedgång jämfört med hur det såg ut i januari. Högst arbetslöshet har Spanien med 12,8 procent tätt följt av Grekland med 11,4 procent och Italien på 8 procent. Därefter kommer Sv...

Konkurserna fortsatte öka kraftigt i februari
2023-03-14

Antalet konkurser i Sverige fortsatte att vara högt i februari med en ökning på hela 24 procent jämfört med samma månad 2022. Det råder fortsatt besvärliga tider för Sveriges företagare. I februari fortsatte konkurserna i Sverige att öka. Under månaden gick 555 företag i konkurs jämfört med 449 konkurser i februari 2022. En ökning med 24 procent. – Det höga konkurstrycket fortsätter även om februari inte nådde upp till januari månads höga nivå då antalet ...

Allt färre beredda starta företag
2023-03-14

Att det råder osäkra tider och liten framtidstro visas också av att antalet nystartade företag störtdök under februari jämfört med februari förra året. Den optimism som fanns tidigare verkar helt som bortblåst. Sammantaget startades det 4 116 nya företag i februari i år jämfört med 5 711 samma månad 2022. Det rör sig alltså om en minskning med 28 procent. – I oroliga tider minskar människors riskbenägenhet och man blir mindre positiv till att starta föret...

Höjda hyror riskerar bli ett dråpslag mot handeln
2023-03-14

Branschorganisationen Svensk handel varnar nu för en konkursvåg. Enligt en analys som gjorts riskerar 3 100 butiker att gå i konkurs eller försättas i rekonstruktion. Två tredjedelar av kläd-och skohandeln är enligt analysen i farozonen efter att hyrorna höjts kraftigt parallellt med att kunderna håller allt hårdare i plånboken.

Fortsatt stort intresse för skuldsanering
2023-03-14

Intresset för att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden är fortsatt stort och kan förväntas öka under året. Men många får avslag på sin ansökan. Personer med så stora skulder att de inte kan betala tillbaka inom en överskådlig tid, kan ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Under 2022 ansökte 25 658 personer i Sverige om skuldsanering, en minskning med 2 417 personer jämfört med samma period förra året. Även antalet beviljade skuldsaneringar minskade ...

Digitala årsredovisningar snart obligatoriskt
2023-03-14

En statlig utredning föreslår att det i framtiden ska bli obligatoriskt med digital inlämning av årsredovisningar för drygt 95 procent av alla aktiebolag. Undantag ska bara göras för börsnoterade företag, finansiella företag och försäkringsföretag, men även dessa kan i ett senare skede komma att omfattas. Utredningen, som tillsattes av Justitiedepartementet 2021, föreslår att lagändringen ska träda i kraft den 1 januari 2026 och tillämpas för första gången f...

Myndigheter vill se obligatorisk e-faktura
2023-03-14

Skatteverket, Bolagsverket och Digg vill att regeringen tillsätter en särskild utredare med uppdrag att undersöka förutsättningarna för att göra det obligatoriskt för företag och offentlig förvaltning att använda e-faktura. Bakgrunden är att EU-kommissionen har lämnat ett förslag, VAT in the digital age ViDA, om ändring av momsdirektivet. Om det antas blir det bindande med e-faktura vid gränsöverskridande handel inom EU. Att då ha en nationell lösning som...

Kronofogden drev in 14,7 miljarder förra året
2023-03-14

Under 2022 drev kronofogden in 14,7 miljarder kronor. Det är en ökning med 2,1 miljarder jämfört med 2021 och den högsta siffran någonsin. Under året växte också hushållens totala skuld hos Kronofogden. I slutet av 2022 var skulden 101,5 miljarder kronor, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med 2021. Det sammanlagda antalet ärenden som kom in till myndigheten var 3,4 miljoner. Det är också en ökning jämfört med 2021 då antalet var 3,3 miljoner ärend...

Konkurserna ökar dramatiskt
2023-02-10

Antalet konkurser i Sverige fortsätter att vara stort. I januari gick 641 företag i konkurs. Det är en ökning med 61 procent jämfört med januari förra året. Det är uppenbart att många företag har det fortsatt mycket besvärligt. Trenden med ett stort antal konkurser under hösten fortsatte i januari. – Utvecklingen är bekymmersam, säger Karl Stjerna, VD för Syna. Många företag kämpar för sin fortsatta existens. Ökningen i januari jämfört med samma månad för...

Färre vågar starta företag
2023-02-10

I januari minskade nyföretagandet med 12 procent jämfört med samma månad förra året. Totalt startades det 5 679 nya aktiebolag i landet jämfört med 6 488 nya under januari 2022. – Att nyföretagandet går ner är inte så märkligt i oroliga tider med dystra framtidsutsikter, förklarar Karl Stjerna, VD på Syna. Däremot är det bekymmersamt om det blir en långvarig trend. – Sverige behöver nya företag särskilt som de små och medelstora företagen är ryggraden i d...

Upptäck olovlig andrahandsuthyrning
2023-02-10

Många fastighetsägare och förvaltare har hört av sig till oss för att kontrollera sina hyresregister. Syna har därför utvecklat en unik tjänst som heter Lägenhetskollen.  Med Lägenhetskollen får ni reda på hur många personer över 16 år som är folkbokförda på era adresser och om det finns avvikelser mot folkbokföringen. Ni får även veta civilstånd, om någon avlidit, om era hyresgäster äger hus, har särskild adress, historisk adress och annan information som ä...

Skuldberget växer hos Kronofogden
2023-02-10

Antalet personer som har skulder hos Kronofogden ökade marginellt under förra året. Men samtidigt ökade skuldernas storlek. Vid årsskiftet fanns 393 781 personer registrerade hos Kronofogden, en ökning med 2 742 personer jämfört med året före. Samtidigt ökade skuldbeloppen med 7,4 procent till totalt 101 miljarder kronor. Medianskulden per person låg på 70 700 kronor, vilket är en ökning med 8,2 procent jämfört med föregående år. En stor del av ökningen b...

Sverige världens tredje mest innovativa land
2023-02-10

När världens mest innovativa länder utsågs i FN-organisationen WIPO:s årliga mätning på Global Innovation Index, placerade sig Sverige på tredje plats. På första och andra plats kom Schweiz respektive USA. Våra nordiska grannländer Finland och Danmark kom på nionde och tionde plats strax före Tyskland som kom på åttonde plats.

Krisartad julhandel skapar problem
2023-02-10

Julhandeln blev inte den tröst som många butiksägare hade hoppats på, efter flera månader av svag försäljning. I december minskade detaljhandelns försäljningsvolym med hela 8 procent jämfört med året dessförinnan. Ökat antal konkurser är att vänta. Enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån minskade julhandeln med 8 procent förra året och december blev därmed inte det halmstrå som många inom handeln hoppats på. Julen och försäljningen under decem...

Rekordmånga kan deklarera digitalt i år
2023-02-10

Rekordmånga får sin deklaration till en digital brevlåda i år, meddelar Skatteverket. Utskicket görs mellan den 6 och 10 mars. Vid årsskiftet var det 5,7 miljoner personer som hade en digital brevlåda, det vill säga cirka 70 procent av alla som deklarerar. Även den som väntar sin deklaration på papper kan logga in på Mina sidor och se sin deklaration från den 10 mars. För att kunna få eventuell skatteåterbäring i april behöver deklarationen godkännas digi...

Vill du ha Synas information direkt i ert system? Prova Synas API!
2023-02-09

Spara tid och pengar genom att integrera vår information i era egna system och tjänster. Få tillgång till adressuppgifter, betalningsanmärkningar, kreditklassningar med mera. Vår information är ständigt uppdaterad och levereras till oss direkt från Sveriges myndigheter. Exempel på användningsområden: EkonomisystemSäkerställ att uppgifterna alltid är korrekta och uppdaterade. CRM & SäljverktygGe marknads- och säljavdelningen mer och korrekt inform...

Hög risk för fortsatt konkursvåg i vinter
2023-01-10

Konkurserna i Sverige fortsätter att vara många. I december gick 661 företag i konkurs, en ökning med 34 procent. Sett över hela året ökade dessutom konkurserna med 9 procent, visar aktuell statistik. Mycket tyder också på att antalet konkurser kommer att vara fortsatt många nu i vinter. Året som gått blev ett dystert år för många svenska företag. Sammantaget gick 6 232 företag i konkurs, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med 2021. – Det står utom...

Nyhet: Kreditklassningen har fått ett tydligare utseende
2023-01-10

Nu ser du ny klassningsgrafik i kreditupplysningarna. Hur vi beräknar kreditklass och obeståndsrisk är däremot oförändrat. Syftet med den nya grafiken är att tydligare visa obeståndsrisken som styr klassningen. Så att du kan se om ett företag till exempel har en stark 5:a eller en svag 5:a.

Äldre kvinnor har oftare skulder än jämngamla män
2023-01-10

Bland låntagare över 45 år är det vanligare att kvinnor än män får skulder hos Kronofogden. En förklaring kan vara att större livshändelser, som en skilsmässa, slår hårdare mot kvinnor. Män, oavsett ålder, tar större konsumtionslån och får i högre grad inkassokrav än kvinnor. Ändå får kvinnor över 45 år oftare allvarliga betalningsproblem, betalningsförelägganden och skulder hos Kronofogden, än män i samma åldersgrupp. Det visar en ny analys om betalnings...

Nyhetsbrev

Gå med i Synas nyhetsbrev här

Få spännande statistik, läs intervjuer och nyheter.

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se