Nyheter

Konkurserna ökade kraftigt första halvåret

2020-07-16

Konkursstatistiken under första halvåret i år är en dyster läsning. Ökningen är hela 18 procent jämfört med samma period förra året. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Men det finns också ljusglimtar. Juni ger hopp om en ljusare framtid Antalet konkurser i Sverige har ökat kraftigt under årets första sex månader. Plus 18 procent fram till och med den siste juni. – Förklaringen är naturligtvis den pågående pandemin som framför all...

Konkurserna i Sverige fortsätter öka, men i långsammare takt

2020-06-11

Konkurserna i Sverige fortsätter att öka, om än i mer måttlig omfattning. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Helt avgörande för fortsättningen är hur långvarig coronapandemin blir och om företagen klarar sommarmånaderna. Antalet konkurser i Sverige fortsätter att öka. I maj gick 670 företag i konkurs och det är en ökning med 12 procent jämfört med samma månad förra året. – Det är visserligen en dämpning jämfört med såväl mars som ap...

Permitteringar, arbetslöshet och rekonstruktioner

2020-06-11

Coronapandemin slår utan tvekan hårt mot Sverige och svenskt närings och arbetsliv. Att situationen verkligen är allvarlig framgår av följande siffror. Bland annat var över en halv miljon svenskar korttidspermitterade. Statistik från Tillväxtverket visar att 513 896 svenskar var korttidspermitterade den 1 juni i år. En månad tidigare, den 1 april, var motsvarande siffra 345 587 personer. Det är en ökning på bara en månad med 168 309 personer, ...

Kronofogden räknar med över 100 000 nya skuldsatta

2020-06-11

Drygt två av tio uppger att de har fått sämre privatekonomi efter utbrottet av corona. Ungefär lika många räknar också med en försämring det kommande halvåret. Värst drabbade är arbetslösa, egenföretagare och ensamstående föräldrar. Det visar en ny undersökning från Kronofogden. Än så länge ser Kronofogden inte fler privatpersoner i sina register. Men myndigheten räknar ändå med över 100 000 fler skuldsatta de kommande åren. – Vi behöver gå tillbaka till ...

Nästan 67 000 nya företag startades 2019

2020-06-11

Under 2019 startades det 66 892 nya företag i Sverige. Det är en liten ökning jämfört med 2018 då det startades 66 750 nya företag. Allt enligt statistik från den statliga myndigheten Tillväxtanalys. Under det fjärde kvartalet minskade dock antalet nystartade företag med 2 procent. En förklaring till detta kan vara att en del väntade till efter årsskiftet då kravet på aktiekapital i Sverige sänktes från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Den teor...

Snart dags att lämna in årsredovisningen

2020-06-11

För många aktiebolag är det snart dags att lämna in årsredovisningen för 2019. Det gäller bolag med räkenskapsår som slutar den 31 december som ska lämna in sin årsredovisning senast den 31 juli till Bolagsverket. Årsredovisningen kan lämnas in digitalt eller med post och det är viktigt att den är undertecknad.  Lämnas årsredovisningen in för sent måste företaget betala förseningsavgifter och riskerar likvidation. I vissa fall kan den som inte upprättar...

Korrekt bakgrundsdata ger bättre affärer för MyMoney

2020-05-26

Med Synas API integrerat i MyMoneys eget system skapas enkelt användarvänliga finansieringsprodukter i teknisk framkant. MyMoney arbetar med finansiering av sällanköpsvaror. I första hand köp av bilar, men också sådant som hör till hus och hem, exempelvis uterum, köp av swimmingpool eller en investering i solceller för att sänka hushållets energikostnader. – Man kan säga att vi gör det möjligt för människor att dela upp betalningen för livets stora köp öv...

Syna levererar fakta – robotar skriver artiklarna

2020-05-26

United Robots i Malmö skapar redaktionella nyheter baserade på fakta från Syna, och du har alldeles säkert läst dem utan att ha en aning om att de skrivits av en robot. Sören Karlsson, VD för United Robots, är journalist i botten. Bland annat har han jobbat som redaktör på Helsingborgs Dagblad. Det var också i den rollen som han såg behovet av att kunna effektivisera olika, ofta tidskrävande och monotona, arbetsmoment. – Det hela slutade med att jag hoppa...

Konkurserna accelererade i Sverige under april

2020-05-13

Coronaepidemin slår hårt mot det svenska näringslivet. I mars ökade antalet konkurser med 27 procent jämfört med mars förra året. April såg en ännu större ökning – upp hela 45 procent jämfört med samma månad förra året. Det är helt klart att Skåne drabbats extra hårt av den pågående pandemin. För många företag som kämpar för att överleva är det riktigt tufft och i vissa branscher är det helt klart värre än i andra. – I april ökade antalet konkurser i Sve...

Fördubbling av antalet företag i rekonstruktion

2020-05-13

Att Coronakrisen slagit hårt mot den svenska ekonomin visar inte minst antalet företagsrekonstruktioner som beviljat, enligt statistik från Sveriges Domstolar. Till och med vecka 16 (17 april) i år har över 140 företag, med sammanlagt 5 000 anställda, beviljats företagsrekonstruktion. Det är mer än dubbelt så många jämfört med samma period förra året, då 61 företag beviljades rekonstruktion.

När är det dags att försätta ett företag i konkurs?

2020-05-13

En konkurs kommer sällan som en blixt från en klarblå himmel. Långt innan har det vanligtvis funnits varningssignaler. Många dröjer ändå alldeles för länge och riskerar därmed att förlora både företag och att drabbas personligen. Konkurser i sig är både bra och nödvändiga. Den osentimentala åsikten har Peter Öfverman som är en av Sveriges mest erfarna konkursförvaltare och tillika VD för Ackordscentralen. – Särskilt hårt kan det låta nu när vi nu haft en...

10 tips för att undvika konkurs

2020-05-13

Det finns en rad åtgärder att vidta för att undvika att företaget ska komma på obestånd. Här är några tips som hjälper dig. 1. Bevaka dina kundfordringar och se till att alla som har skulder till dig betalar dessa 2. Frigör onödig kapitalbindningen genom att minska ditt varulager 3. Förhandla dina avtal för att få lägre hyreskostnader, längre krediter och lägre inköpspriser 4. Se över verksamheten och satsa på de delar och de kunder som är lönsamma...

Tuffare nu för näringslivet än under finanskrisen

2020-05-13

Mycket tyder på att ekonomin, såväl i Sverige som i världen, är i det närmaste i fritt fall. Det visar bland annat Konjunkturinstitutets näringslivsbarometer som är ”all-time-low”. Samtliga sektorer inom näringslivet har bidragit till det kraftiga raset. För tillverkningsindustrin, detaljhandeln och tjänstesektorn är fallet under april historiskt. Inte ens under finanskrisen var utvecklingen lika dramatisk. Särskilt illa ser det ut för tjänstesektorn och...

Kraftig ökning av antalet konkurser i mars

2020-04-09

Antalet konkurser i Sverige ökar kraftigt – upp 27 procent i mars jämfört med samma månad förra året. Det visar statistik från oss på Syna. Det många befarat de senaste veckorna, att antalet konkurser i spåren på Coronaepidemin skulle öka, besannas nu med råge. Både på riksplanet och ute i många av landets regioner och kommuner. – Siffrorna för mars månad belyser verkligen allvaret i situationen, säger Harald Stjerna, partner på Syna. På riksnivå ökade a...

Konkurs eller rekonstruktion?

2020-04-09

Stora delar av näringslivet är lamslaget som en direkt följd av den pandemi som härjar både i Sverige och resten av världen. I spåren av virusutbrotten kämpar många företag för sin överlevnad. Samtidigt ökar antalet konkurser i rekordtakt. Men kan en företagsrekonstruktion vara ett bättre alternativ? Vi frågade en erfaren jurist. Peter Öfverman är VD och jurist på Ackordscentralen och har många års erfarenhet av konkurser och företagsrekonstruktioner. Han se...

Rekonstruktionerna ökar

2020-04-09

Under de senaste veckorna har det kommit in ett kraftig ökat antal ansökningar om företagsrekonstruktion till landets tingsrätter. Vecka 12 (16–20 mars) kom det in sammanlagt 7 ansökningar om företagsrekonstruktion. En vecka senare (23–27 mars) ökade antalet ansökningar till 55. – Det är utan tvekan en konsekvens av att allt fler företag fått betydande problem att betala sina räkningar och vi kommer med all säkerhet att få se en ytterligare ökning om reko...

Vem får betalt vid en konkurs?

2020-04-09

När ett företag går i konkurs ska företagets tillgångar säljas och de pengar som kommer in ska sedan användas i första hand för att betala konkursförvaltaren och sedan delas resten av pengarna ut till borgenärerna (de som har krav på det konkursade företaget) i en viss bestämd ordning. Leverantörsfakturor räknas vanligtvis som oprioriterade och är de som betalas i sista hand om det finns några pengar kvar, vilket är ovanligt. Då får alla oprioriterade fordri...

Ingen indrivning av skatteskulder i april

2020-04-09

Företag som drabbats ekonomiskt av Coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Med anledning av de stora volymerna av ansökningar och den korta tiden för hantering lämnar Skatteverket inga skatteskulder för indrivning i samband med den ordinarie avstämningen i april.

KI: Djup lågkonjunktur att vänta

2020-04-09

Den aktuella Coronaepidemin kommer att drabba svensk ekonomi hårt. Hur hårt är svårt att säga, men en synnerligen djup lågkonjunktur står för dörren, konstaterar Konjunkturinstitutet i en rapport. Under det andra kvartalet räknar KI med att BNP faller med drygt 6 procent och att en våg av konkurser liksom en kraftigt ökad arbetslöshet kommer att följa i epidemins spår. Samtidigt understryker man att prognosen innehåller ett stort mått av osäkerhet. Även ...

Småföretag extra utsatta

2020-04-09

I Sverige fanns det 441 000 småföretagare (SCB 2018), som sysselsatte mellan 1 till 19 personer. Många av de här företagen är att betrakta som familjeföretag. Sammanlagt står småföretagen för 18 procent, eller 876 000, av Sveriges totala sysselsättning, varav 53 procent är anställda och resterande 47 procent är företagare. Det visar hur viktiga landets små företag är för Sveriges ekonomi. Samtidigt riskerar den pågående Coronaepidemin att slå ut ett ...

Följ konkurser på Kreditrapporten.se

2020-03-30

På Kreditrapporten.se kan du utan kostnad följa konkurser bland svenska aktiebolag. Vill du följa utvecklingen och se listor på de företag som gått i konkurs i ditt län så rekommenderar vi vår systersida: Kreditrapporten.se Sidan uppdateras dagligen och jämför också antalet konkurser just nu med föregående månad. Den senaste tiden har trafiken till våra konkurssidor ökat med över 10 gånger. Det antar vi beror på att många är oroliga för vårt näringsl...

Med Synas bevakning får du reda på om någon får svårt att betala

2020-03-30

Få reda på om ett företag får betalningsanmärkningar, ansöker om rekonstruktion, går i konkurs, med mera. Information som kan vara avgörande för ert företags framtid. Agera proaktivt och få bättre beslutsunderlag Med Synas bevakningstjänst får du kunskap om sådant som kan vara helt avgörande för företagets positiva utveckling. Det innebär att du kan minimera risken för kreditförluster eller att råka i händerna på tvivelaktiga företag. Men framför allt...

Stor risk för ökat antal konkurser i spåren av Coronaviruset

2020-03-16

Den pågående Coronaepidemin påverkar hela samhället och i dess förlängning riskerar många företag att slås ut. Redan nu påverkas de flesta företag negativt och utvecklingen framöver är mycket oroande, menar Harald Stjerna, partner på Syna. Osäkerheten är stor, men få företag kommer att klara sig opåverkade ur den kris som vi befinner oss mitt uppe i. Det är alla bedömare överens om, när den ena samhällsfunktionen efter den andra stängs ner och människor förs...

Ny funktion i syna.se ger utökad bild av företags kreditvärdighet

2020-03-16

Syna är ledande när det gäller kreditupplysningar i Sverige och det är en position som vi kontinuerligt arbetar för att behålla. Därför utvecklar vi kontinuerligt vår tjänst med nytt material som hjälper dig som företagare att göra bättre affärer. En nyhet är att vi från och med nu registrerar och publicerar uppgifter om arbetsgivaravgifter som alla företag i Sverige betalar in till Skatteverket. Det är ett bra komplement till övriga uppgifter eftersom det g...

Bolagsverket varnar för bedragare

2020-03-16

Flera företagare ska ha blivit kontaktade per telefon av personer som påstår att de ringer från Bolagsverket. För en kostnad av 4 500 kronor erbjuder de en slags bevakning som ska skydda mot företagskapning. Detta är, enligt Bolagsverket, en ren bluff som man uppmanar ska polisanmälas.

Kronofogden drev in 13 miljarder förra året

2020-03-16

Under 2019 drev Kronofogden in nästan 13 miljarder kronor, en ökning med 1.1 miljarder kronor jämfört med 2018 och den högsta siffran någonsin. Samtidigt har antalet skuldsatta hos Kronofogden minskat till den lägsta nivån på nästan 30 år. Vid årsskiftet hade knappt 1 av 25 svenskar skulder hos myndigheten. En bidragande orsak till minskningen i antalet skuldsatta är att rekordmånga beviljats skuldsanering och därmed fått chans till en ekonomisk nystart.

Allt fler köper allt mer på kredit

2020-03-16

Försäljningsvolymen inom svensk handel ökade med 2,7 procent i januari i år. Det visar statistik från SCB. I sällanköpsvaruhandeln var ökningen än större, upp 4,1 procent. Samtidigt hade hushållens konsumtionslån en tillväxttakt på 8,4 procent i januari. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter till 251 miljarder i januari 2020.

Tullen ska få ökade befogenheter

2020-03-16

Internationella stöldligor riktar ofta in sig på företag. Årligen stjäls exempelvis fordon och maskiner för mångmiljonbelopp. Få åker fast, trots att Tullen upptäcker stöldgods i samband med att godset fraktas ut ur landet. Förklaringen är att Tullen i dag inte har några befogenheter avseende utförsel av stöldgods. Denna arbetsuppgift tillhör Polisens ansvarsområde, då brottet betraktas som ett häleribrott. Men nu förväntas regeringen lägga ett förslag o...

Konkurserna ökade med 8% i januari

2020-02-17

2020 fick en dyster inledning när det gäller antal företag som gick i konkurs. Jämfört med förra året ökade antalet konkurser på riksnivå med 8 procent, men flera län visar en betydligt mer dyster utveckling än så. Det visar ny statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Under årets första månad gick 530 företag i konkurs jämfört med 491 i januari förra året. Det innebär en ökning med 8 procent. – Ökningen visar utan tvekan att något hänt. Går man ner...

Ingen stor ökning av nya aktiebolag

2020-02-17

Den 1 januari sänktes kravet på aktiekapital från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Allt för att göra det enklare för fler att starta aktiebolag. Särskilt väntas reformen gynna företagande inom tjänstesektorn där många företag har ett lägre behov av aktiekapital än i andra sektorer. Men hittills har ändringen inte inneburit någon rusning. Antalet nystartade aktiebolag i Sverige ökade visserligen i januari, men bara med måttliga 2,7 procent. Flest nya aktieb...

Nyhetsbrev

Anmäl dig till Synas nyhetsbrev här

Få spännande statistik, läs intervjuer och nyheter.

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se