Nyheter

Oroväckande många konkurser i september

2021-10-14

Konkurserna i Sverige ökade under september med 21 procent, jämfört med samma månad förra året. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna och Kreditrapporten. Under årets tre första kvartal har antalet konkurser i Sverige minskat med 13 procent jämfört med 2020. I sig inte särskilt förvånande eftersom 2020 var ett nattsvart år då många företag försattes i konkurs i spåren av den grasserande coronapandemin och de restriktioner som infördes av m...

Vill du ha Synas information direkt i ert system? Prova Synas API!

2021-10-14

Spara tid och pengar genom att integrera vår information i era egna system och tjänster. Få tillgång till adressuppgifter, betalningsanmärkningar, kreditklassningar med mera. Vår information är ständigt uppdaterad och levereras till oss direkt från Sveriges myndigheter. Exempel på användningsområden: EkonomisystemSäkerställ att uppgifterna alltid är korrekta och uppdaterade. CRM & SäljverktygGe marknads- och säljavdelningen mer och korrekt inform...

Rekordmånga nystartade aktiebolag i september

2021-10-14

Allt fler väljer att starta eget. Under september registrerades 6 461 aktiebolag hos Bolagsverket. Det är en ökning med närmare 21 procent jämfört med september 2020, då 5 356 nya aktiebolag sett dagens ljus. Förklaringen till den kraftiga ökningen är inte en utan flera. Dels är det en direkt konsekvens av Coronapandemin, då många blivit uppsagda från sina tidigare arbeten och i jakt på sysselsättning väljer att starta egen verksamhet. Dels att fler vågat ta...

Bedragare påstår sig ringa från Finansinspektionen

2021-10-14

En ny form av bedrägeriförsök har uppdagats. Flera privatpersoner har kontaktats av någon som ringer från Finansinspektionen. I samtalet erbjuds konsumenterna att få hjälp att få tillbaka förlorade pengar som tidigare investerats i bland annat bitcoin. Den som ringer presenterar sig vanligtvis med namn och talar svenska. Men det är naturligtvis inte Finansinspektionen som ringer. Polisen rekommenderar den som blir kontaktad att omedelbart avsluta samtalet...

Rekordmånga vill ha skuldsanering

2021-10-14

Intresset för skuldsanering har ökat kraftigt de senaste åren och under årets sex första månader noterades en ny rekordnivå. Aldrig tidigare har det varit så snabbt och enkelt att långa pengar. Det märks också hos Kronofogden som får in allt fler ärenden. Ökar gör också antalet som ansökningar om skuldsanering som nu nått rekordnivåer. Fram till den siste juni ansökte 15 500 personer om skuldsanering. Men i takt med att fler har fått upp ögonen för skulds...

Rekordlågt antal konkurser, men en kraftig ökning i två av tre storstadslän

2021-09-10

Konkurserna minskar på riksnivå, men ökar i två av de tre viktiga storstadslänen. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Konkurserna i Sverige fortsätter att minska för andra månaden i följd. Visserligen bara med 1 procent i augusti jämfört med samma månad förra året. – Det är naturligtvis glädjande, säger Harald Stjerna, partner på Syna. Men bakom nedgången, som måste betraktas som synnerligen måttlig, döljer sig flera orosmoln. Ett är...

Fler planerar att anställa

2021-09-10

Under coronakrisen föll företagens anställningsplaner kraftigt. De senaste månaderna har dock optimismen bland företagen ökat och planerna på att nyanställa har tagit fart. Sedan våren 2020 har coronakrisen helt kommit att dominera utvecklingen på arbetsmarknaden då varsel och korttidspermitteringar steg kraftigt när pandemin bröt ut. Även anställningsplanerna sjönk dramatiskt, enligt siffror som presenteras av Konjunkturinstitutet. Men nu har det vänt oc...

Färre nystartade företag i augusti

2021-09-10

Under augusti nyregistrerades något färre företag på Bolagsverket. Minskningen var 2,8 procent jämfört med samma månad 2020. Även om det är en nedgång ligger nyföretagandet på en historiskt sett hög nivå. Totalt registrerades 4 550 nya företag i augusti jämfört med 4 682 under augusti 2020.Den företagsform som ökade mest var aktiebolag med en ökning på 4,3 procent. Förklaringen till det starka intresset att starta företag ligger i att många, såväl inrikes...

Fortsatt positiv utveckling i svensk ekonomi

2021-09-10

Sveriges ekonomi fortsatte att växa andra kvartalet i år. Det var framförallt ökade investeringar som drog upp BNP. Efter den historiskt stora nedgången andra kvartalet förra året har BNP ökat varje kvartal sedan dess. I juli fortsatte den positiva trenden när BNP-indikatorn steg för tredje månaden i följd. Det framgår i SCB:s tidskrift Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv. Hushållens konsumtion ökade i juli och bidrog till uppgången i BNP-indikator...

Fler konkurser än förväntat under sommaren

2021-08-11

Trots rapporter om en snabb återhämtning i den svenska ekonomin minskar inte antalet konkurser i den takt man kunde förvänta sig. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Den svenska ekonomin tycks vara på väg att återhämta sig efter coronapandemin, enligt flera mätningar som presenterats de senaste dagarna. Men bakom de positiva signalerna finns samtidigt oroande fakta som det inte går att bortse från. En av dessa är antalet konkurser. –...

Visa upp att ni är kreditvärdiga!

2021-08-11

Vi tycker det är viktigt att företag ska kunna visa upp att de har en hög kreditvärdighet. Därför finns Syna Sigill för webb och som diplom. Idag är det viktigare än någonsin att vara transparent mot kunder och samarbetspartners. Med Syna Sigill kan ni enkelt och tydligt visa omvärlden att ni är ett stabilt och välskött företag. Syna Sigill grundar sig på vår modell för kreditklassning – ett av marknadens mest avancerade verktyg för att bedöma ett företags k...

Allt fler unga och gamla hamnar hos inkasso

2021-08-11

Den totala skulden hos svenska inkassobolag ökar, enligt branschorganisationen Svensk Inkasso. Skuldbeloppet – det vill säga den skuld som gäldenärerna är skyldiga inkassobolagens uppdragsgivare – uppgick vid årsskiftet till över 94 miljarder kronor, vilket är all-time-high. Av de personer som har skulder till inkassobolagen är den stora majoriteten, 68 procent, i åldern 26 till 59 år, men unga vuxna under 25 år med skulder ökade från 7,6 procent 2019 till 1...

Färre startade företag i juli

2021-08-11

Efter att ha ökat kraftigt så minskar nu nyföretagandet. Under juli månad nyregistrerades 12,1 procent färre företag än i juli förra året. Totalt registrerade 43 395 nya företag under årets första sju månader. Det ska jämföras med 40 467 under samma period 2020. Det är endast 7,2 procent fler nya företag än föregående år. Coronapandemin har haft en starkt bidragande orsak till att många nya företag startats. Mot bakgrund av alla varsel och permitteringar ...

Rekordlite kontanter i Sverige

2021-08-11

Andelen kontanter i samhället fortsätter att minska och har nu nått en rekordlåg nivå. Men vad händer om någon ”drar ut sladden”? I en undersökning från Riksbanken förra året uppgav färre än var tionde som tillfrågades att de använt kontanter vid sitt senaste köp. Hälften hade inte använt det alls under den senaste månaden. Alldeles ny statistik från SCB visar nu att kontanternas andel av penningmängden är rekordlåg – bara 1,33 procent, eller 62 miljarder...

Trenden är bruten – konkurserna ökar igen

2021-07-12

Antalet konkurser i Sverige har minskat under en längre tid. Men nu tycks den positiva trenden bruten. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Sedan årsskiftet, och ännu längre tillbaka, har antalet konkurser i Sverige minskat markant. Men i juni tycks den positiva trenden bromsa in. – I Sverige ökade konkurserna under juni med 10 procent. Det är inte fråga om någon dramatisk försämring jämfört med föregående år, men ändå ett tecken på a...

Nyföretagandet ökar stort

2021-07-12

Det startas nya företag i Sverige som aldrig förr. Bara under juni månad registrerades 4 598 nya aktiebolag i landet, en ökning med hela 19 procent jämfört med samma månad förra året. Från januari 2021 till och med juni har det totalt startats 31 809 nya aktiebolag. Under samma period förra året startades 28 427 aktiebolag. Det innebär en ökning med 12 procent under första halvåret 2021. I antal nystartade företag under första halvåret toppar Stockholms l...

Många barn har föräldrar med skulder hos Kronofogden

2021-07-12

Nästan 177 000 barn i Sverige växer upp i familjer där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering hos Kronofogden. Men det finns stora skillnader mellan olika kommuner. I början av sommaren levde cirka 177 000 barn i familjer där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering. Det är en visserligen en minskning med 3 procent jämfört med samma tid förra året. Men samtidigt belyser det tydligt att många familjer är ekonomiskt ...

Förseningsavgift väntar om årsredovisning inte lämnas i tid

2021-07-12

Reglerna om förseningsavgift är tvingande på så sätt att Bolagsverket är skyldigt att påföra förseningsavgift när årsredovisningen inte lämnas in i tid. Årsredovisning och, i förekommande fall, revisionsberättelse måste enligt lag skickas in till Bolagsverket inom sju månader från räkenskapsårets utgång. Den bestämmelsen har inte ändrats med anledning av coronapandemin. En konsekvens av för sent inlämnad årsredovisning är förseningsavgift som inte ändrats...

Konkurserna i Sverige minskar både på kort och lång sikt

2021-06-09

Konkurserna fortsätter att minska i Sverige. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Antalet konkurser fortsätter att minska i Sverige. På riksnivå var minskningen 22 procent jämfört med maj för ett år sedan. I de tre ekonomiskt och sysselsättningsmässigt viktiga storstadsregionerna – Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län – var motsvarande siffror minus 10 procent i Stockholms län, minus 21 procent i Västra Götaland och minu...

Fler företag har svårt att betala sina räkningar

2021-06-09

Det tuffa ekonomiska läget för många företag, som en direkt följd av coronapandemin, visar sig också allt mer i statistiken för betalningsförelägganden. Att det är kämpigt för många företag bekräftas av att antalet ansökningar om betalningsföreläggande som lämnats över till Kronofogden ökat kraftigt under det första kvartalet i år jämfört med samma kvartal förra året. Enligt Kronofogdens egen ärendestatistik handlar det i storleksordning om en ökning på närm...

Nästan tusen fler nya företag i maj

2021-06-09

Intresset för att starta företag är fortsatt högt. Under maj startades det 4 738 nya aktiebolag i Sverige jämfört med 3 743 i maj 2020. Det innebär en ökning med drygt 26 procent. En förklaring till den branta uppgången i år kan vara att coronapandemin grasserade i maj förra året. En annan förklaring är att fler ser möjligheten att starta eget efter att ha blivit permitterade eller uppsagda från sina arbeten. Flest nya företag startas i Stockholms län, Vä...

Snabba konsumtionslån ett växande problem

2021-06-09

I väntan på nya verktyg som stärker konsumentskyddet, som en möjlighet för långivare att se kundens alla skulder, måste företag som sysslar med kreditgivning också ta sitt ansvar för att motverka att konsumenter far illa, menar bland annat Kronofogden. Konsumentkrediter är en viktig del i en fungerande ekonomi. Och konsumtionslånen utgör en allt större del av svenskarnas lånekostnader. Aldrig tidigare har det varit så snabbt och enkelt att låna pengar. Sa...

Kraftig minskning av antalet konkurser i april

2021-05-12

Konkurserna har minskat kraftigt sedan årsskiftet och april månad är inget undantag. Ända sedan nyåret har antalet konkurser i Sverige minskat. Hittills i år med 23 procent och mycket tyder på en fortsatt positiv utveckling. – I april minskade konkurserna med hela 47 procent jämfört med samma månad för ett år sedan, då många företag gick i konkurs som en direkt konsekvens av att coronapandemin slog till med full kraft. Men även jämfört med april 2019 mins...

Många nya företag sedan årsskiftet

2021-05-12

Samtidigt som konkurserna minskar i antal ökar antalet nystartade företag kraftigt. Antalet nystartade aktiebolag har varit högt under en längre tid. År 2020 startades det fler nya företag trots coronapandemin än 2019 och inledningen på 2021 visar på en fortsatt god tillströmning av nya aktiebolag. – Under 2020 var ökningen 25 procent jämfört med 2019. Totalt startades 57 682 nya aktiebolag, fler än någonsin tidigare. Mycket tyder också på att den positiv...

Branscherna som drabbats hårdast

2021-05-12

Många branscher har drabbats hårt, både direkt av covid-19 och av de restriktioner som införts för att minska smittspridningen. Det är framför allt tre branscher som har påverkats mycket negativt. Inom hotell- och restaurangbranschen föll omsättningen med 30 procent mellan 2019 och 2020. Samtidigt minskade antalet anställda i branschen med 19 procent. Inom kultur, nöje och fritid gick omsättningen ned med 19 procent och antalet anställda backade med 16 pr...

Svårare för oseriösa företag i upphandlingar

2021-05-12

Upphandlingsmyndigheten har startat ett initiativ för att försvåra för oseriösa företag som deltar i offentliga upphandlingar. Syftet är att göra det lättare för kommuner och myndigheter att ta del av information om företagen innan de fattar beslut i upphandlingar. I dag går stora belopp från det offentliga förlorade i upphandlingar när oseriösa företag som inte levererar enligt avtal får kontrakt. Steg 1 i initiativet är att under 2021 få mer och samlad ...

Hög tid kontrollera ditt pass!

2021-05-12

När allt fler blir vaccinerade mot covid-19 förväntas affärsresandet ta fart på nytt. Mer än en halv miljon pass som gått ut har inte förnyats under pandemin. Det förväntas därför bli många som samtidigt vill ansöka om pass när det blir möjligt att resa i större utsträckning igen. Även under normala omständigheter är det högsäsong för nya pass mellan april och augusti. I år förväntas handläggningstiderna öka ytterligare eftersom en halv miljon pass som gå...

Färre konkurser ger hopp om bättre tider

2021-04-13

Sedan nyåret har konkurserna i Sverige minskat tre månader i följd. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Trots det kämpar flera branscher i fortsatt tuff motvind. I Sverige gick 566 företag i konkurs i mars. Det är en minskning med 15 procent jämfört med hur det såg ut samma månad för ett år sedan. – Under första kvartalet, fram till månadsskiftet mars-april, har totalt 1 497 företag försatts i konkurs. En minskning med 13 procent, sä...

Allt fler nya företag startas

2021-04-13

Även om coronapandemin på många sätt och vis ligger som en våt filt över näringslivet startas det rekordmånga nya företag i Sverige. Sammanlagt startades det 22 116 nya företag i Sverige under det första kvartalet 2021. Det är en ökning med 4,2 procent jämfört med samma period förra året. Av de nystartade företagen var 17 595 aktiebolag, 3 853 enskilda firmor, 574 handelsbolag och 94 kommanditbolag. När det gäller aktiebolag var ökningen 5,4 procent jämfö...

3 av 10 har svårt att klara sina utgifter

2021-04-13

Hög arbetslöshet och fallande tillväxt har präglat svensk ekonomi under pandemin. Det märks nu allt tydligare i människors privatekonomi. Tre av tio vuxna svenskar har en eller flera gånger det senaste året inte kunnat betala alla sina räkningar, amorteringar eller räntor på förfallodagen. Det visar en ny undersökning från Högskolan i Halmstad, Lunds universitet och Kronofogden. Undersökningen bygger på en enkät som besvarades i maj 2020 och januari 2021. Ge...

Nyhetsbrev

Anmäl dig till Synas nyhetsbrev här

Få spännande statistik, läs intervjuer och nyheter.

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se