Nyheter

Många internationella företag skapar tillväxt i Degerfors

2020-12-02

Degerfors kommun vinner Bästa Tillväxt 2020 i Örebro län. På andra och tredje plats kommer Karlskoga respektive Hallsbergs kommuner. Degerfors är framför allt känt för sitt järnverk och för sitt fotbollslag. Men det är en inte helt rättvisande bild. I kommunen finns många andra framgångsrika företag med hela världen som marknad. Det avspeglas också i att Degerfors för andra året i rad kniper första platsen i Bästa Tillväxt i Örebro län. Och det i tuff kon...

Konkurserna minskade kraftigt i september

2020-10-14

Antalet konkurser i Sverige minskade drastiskt i september jämfört med ett år tidigare. Men läget är fortfarande osäkert för många företag och branscher. Under september månad gick 356 företag i konkurs. Det är en minskning med 32 procent jämfört med samma månad 2019 då 527 företag lämnade in sin konkursansökan. De konkursade företagen hade en sammanlagd omsättning på nästan 2,6 miljarder kronor enligt bolagens senaste årsredovisningar. I samband med konkurs...

Uppdatera och vårda ditt kundregister

2020-10-14

Att ha fräscha register med korrekt information har flera fördelar. Dels är det ett lagkrav i dataskyddsförordningen (GDPR) och dessutom hjälper det er att få bättre träffsäkerhet i utskick till kunder, medlemmar, leverantörer och potentiella kunder. I prisberäknaren på syna.se kan du välja namn- och adressuppgifter samt personnummer. Det finns dock en massa mer information du kan få tillgång till. Önskar du något annat så klicka på “Gå vidare”-knappen och ...

Finansinspektionen vill se hårdare kreditprövningar

2020-10-14

Kreditprövningen behöver förbättras, menar Finansinspektionen, och bolag som har en stor andel låntagare som går till inkasso kan förvänta sig att bli granskade i större utsträckning. Finansinspektionen konstaterar att konsumtionslånen spelar en allt större roll för hushållens ekonomi. Det är framför allt större konsumtionslån, på 250 000 kronor, som ökat mycket under de senaste åren. Samtidigt har små kort- och kontokrediter samt fakturaköp ökat ännu snabba...

Nu finns fordonsinformation på syna.se

2020-10-14

Nu får du gratis reda på hur många fordon ett företag har. Klicka på “Fordonsinnehav” när du tittar på ett företag på syna.se. Behöver du mer detaljerad information om fordonen kan du köpa en “Fordonsrapport”. Då får du bland annat reda på alla fordonens registreringsnummer, typ (tex personbil, lätt lastbil), modell, registreringsdatum, besiktningsdatum, CO2-utsläpp, finansiering och mycket mera. – En fullständig fordonsrapport för ett företag: 39 kr– Ful...

Nu ökar antalet ärenden hos Kronofogden

2020-10-14

Under första halvåret i år fick Kronofogden in ungefär 644 000 krav på obetalda skulder. Det är en ökning på 11,5 procent jämfört med samma period förra året och fortsättningen på en uppåtgående trend. Förutom att antalet ärenden hos Kronofogden har blivit fler har skuldbeloppen ökat med 27 procent till sammanlagt 11,45 miljarder kronor. Kraven på summor mellan 100 000 och 500 000 har dessutom blivit allt vanligare. Ofta handlar det om lån utan säkerhet, ...

Över 20 000 företag sökte omställningsstöd

2020-10-14

Totalt har Skatteverket tagit emot 23 289 ansökningar om omställningsstöd i spåren av Coronapandemin. 17 700 har redan beviljats. Omställningsstödet beslutades under våren och ska hjälpa företag vars omsättning minskade med minst 30 procent under mars och april i år jämfört med förra året på grund av Coronapandemin. Hittills har 17 700 företag fått sina ansökningar beviljade samtidigt som man inlett ett arbete med att kontrollera att de underlag som skick...

Konkurserna minskade kraftigt i augusti

2020-09-10

Antalet konkurser i Sverige minskade i augusti med 25 procent jämfört med samma månad förra året. Det är ett glädjande trendbrott efter den stora ökningen i spåren av coronapandemin. Väger man samman konkurserna under perioden 1 mars – 31 augusti har konkurserna i riket ökat med 12,4 procent. I augusti minskade antalet konkurser i Sverige med inte mindre än 25 procent jämfört med samma månad förra året. – Men man ska vara försiktig med att dra några förh...

540 000 svenskar är företagare

2020-09-10

I juli i år var 540 000 svenskar registrerade som företagare. Det motsvarar 9,5 procent av alla sysselsatta. Antalet företagare har stigit något under senare år, främst bland personer över 64 år. Varje år startas dessutom omkring 70 000 nya företag varje år, en siffra som varit mer eller mindre konstant sedan 2010. En viss minskning har dock kunnat skönjas under senare år. 2019 etablerades närmare 67 000 företag. Hur den pågående coronapandemin påverkar nyf...

1,6 miljoner svenskar får kvarskatt

2020-09-10

Sammanlagt får 1,6 miljoner svenskar brev från Skattemyndigheten i dagarna med besked om att de får kvarskatt. I kronor rör det sig om 25,5 miljarder som ska betalas in, senast den 12 november. Samtidigt får drygt 200 000 svenskar knappt 3 miljarder kronor i skatteåterbäring att dela på. Den främsta orsaken till att människor får kvarskatt är att de har fler arbetsgivare eller pensionsutbetalare. En annan vanlig anledning är att man äger en fastighet och ...

Över 24 000 företag sökte omställningsstöd

2020-09-10

Sammanlagt har 23 289 företag ansökt om omställningsstöd med anledning av coronaepidemin. Av dessa har 17 700 redan beviljats. Omställningsstödet beslutades under våren. Det hanteras av Skatteverket och tanken var att det skulle hjälpa företag vars omsättning minskade med minst 30 procent under mars och april i år jämfört med förra året på grund av coronapandemin. Hittills har Skatteverket betalat ut 1,3 miljarder i stöd. För att säkerställa att stödet in...

Konkurserna ökar kraftigt i Stockholm och Västra Götaland

2020-08-19

Antalet konkurser i Sverige ökade måttligt i juli i år jämfört med samma månad förra året – upp 5 procent. Men än är det för tidigt att tala om att den ekonomiska krisen som en följd av Covid-19 är över. Stockholms län går exempelvis mot strömmen med en kraftig ökning. Efter en tuff vår och försommar har ökningen när det gäller antalet konkurser klingat av under sommaren. I juni ökade konkurserna med 1 procent på riksnivå och i juli ökade visserligen antalet...

Företag upplever ett ökat konkurshot

2020-08-19

Data från Konjunkturinstitutet visar att alla sektorer inom näringslivet drabbats av minskad omsättning på grund av coronakrisen. Undersökningen visar också att många företag upplever ett konkurshot. I den senaste mätningen som Konjunkturinstitutet gjorde, där svaren samlades in mellan den 27 och 29 juli, svarade 60 procent av företag i näringslivet att omsättningen hade minskat i förhållande till ett normalläge. 37 procent uppgav att nedgången låg mellan 1–...

Fler väljer digitala årsredovisningar

2020-08-19

Fler företag väljer den digitala vägen. Vid månadsskiftet juni/juli hade Bolagsverket fått in 50 000 digitala årsredovisningar under 2020. Andelen digitalt inlämnade årsredovisningar är för årets första sex månader uppe i 16 procent, att jämföra med 7 procent för helåret 2019. Mer information om hur det går till praktiskt finns på Bolagsverkets hemsida. https://bolagsverket.se/pb/etjanster/lamna-in-arsredovisning/fordjupning

Stor oro på arbetsmarknaden som en följd av coronapandemin

2020-08-19

Antalet varsel ökade kraftigt redan tidigt under coronapandemin. En tydlig ökning kan ses i nästan alla branscher och visar på ett näringsliv under mycket hård press. Totalt har 93 000 personer varslats om uppsägning sedan den 1 mars och fram tills i början av augusti, enligt Ekonomifakta. Varslen har minskat något under sommarveckorna, men ligger fortfarande på en högre nivå än normalt. I juli har flest varslats från företag inom byggverksamhet, transport ...

Konkurserna ökade kraftigt första halvåret

2020-07-16

Konkursstatistiken under första halvåret i år är en dyster läsning. Ökningen är hela 18 procent jämfört med samma period förra året. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Men det finns också ljusglimtar. Juni ger hopp om en ljusare framtid Antalet konkurser i Sverige har ökat kraftigt under årets första sex månader. Plus 18 procent fram till och med den siste juni. – Förklaringen är naturligtvis den pågående pandemin som framför all...

Konkurserna i Sverige fortsätter öka, men i långsammare takt

2020-06-11

Konkurserna i Sverige fortsätter att öka, om än i mer måttlig omfattning. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Helt avgörande för fortsättningen är hur långvarig coronapandemin blir och om företagen klarar sommarmånaderna. Antalet konkurser i Sverige fortsätter att öka. I maj gick 670 företag i konkurs och det är en ökning med 12 procent jämfört med samma månad förra året. – Det är visserligen en dämpning jämfört med såväl mars som ap...

Permitteringar, arbetslöshet och rekonstruktioner

2020-06-11

Coronapandemin slår utan tvekan hårt mot Sverige och svenskt närings och arbetsliv. Att situationen verkligen är allvarlig framgår av följande siffror. Bland annat var över en halv miljon svenskar korttidspermitterade. Statistik från Tillväxtverket visar att 513 896 svenskar var korttidspermitterade den 1 juni i år. En månad tidigare, den 1 april, var motsvarande siffra 345 587 personer. Det är en ökning på bara en månad med 168 309 personer, eller nästan 49...

Kronofogden räknar med över 100 000 nya skuldsatta

2020-06-11

Drygt två av tio uppger att de har fått sämre privatekonomi efter utbrottet av corona. Ungefär lika många räknar också med en försämring det kommande halvåret. Värst drabbade är arbetslösa, egenföretagare och ensamstående föräldrar. Det visar en ny undersökning från Kronofogden. Än så länge ser Kronofogden inte fler privatpersoner i sina register. Men myndigheten räknar ändå med över 100 000 fler skuldsatta de kommande åren. – Vi behöver gå tillbaka till ...

Nästan 67 000 nya företag startades 2019

2020-06-11

Under 2019 startades det 66 892 nya företag i Sverige. Det är en liten ökning jämfört med 2018 då det startades 66 750 nya företag. Allt enligt statistik från den statliga myndigheten Tillväxtanalys. Under det fjärde kvartalet minskade dock antalet nystartade företag med 2 procent. En förklaring till detta kan vara att en del väntade till efter årsskiftet då kravet på aktiekapital i Sverige sänktes från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Den teorin stöds ä...

Snart dags att lämna in årsredovisningen

2020-06-11

För många aktiebolag är det snart dags att lämna in årsredovisningen för 2019. Det gäller bolag med räkenskapsår som slutar den 31 december som ska lämna in sin årsredovisning senast den 31 juli till Bolagsverket. Årsredovisningen kan lämnas in digitalt eller med post och det är viktigt att den är undertecknad.  Lämnas årsredovisningen in för sent måste företaget betala förseningsavgifter och riskerar likvidation. I vissa fall kan den som inte upprättar en å...

Korrekt bakgrundsdata ger bättre affärer för MyMoney

2020-05-26

Med Synas API integrerat i MyMoneys eget system skapas enkelt användarvänliga finansieringsprodukter i teknisk framkant. MyMoney arbetar med finansiering av sällanköpsvaror. I första hand köp av bilar, men också sådant som hör till hus och hem, exempelvis uterum, köp av swimmingpool eller en investering i solceller för att sänka hushållets energikostnader. – Man kan säga att vi gör det möjligt för människor att dela upp betalningen för livets stora köp öv...

Syna levererar fakta – robotar skriver artiklarna

2020-05-26

United Robots i Malmö skapar redaktionella nyheter baserade på fakta från Syna, och du har alldeles säkert läst dem utan att ha en aning om att de skrivits av en robot. Sören Karlsson, VD för United Robots, är journalist i botten. Bland annat har han jobbat som redaktör på Helsingborgs Dagblad. Det var också i den rollen som han såg behovet av att kunna effektivisera olika, ofta tidskrävande och monotona, arbetsmoment. – Det hela slutade med att jag hoppa...

Konkurserna accelererade i Sverige under april

2020-05-13

Coronaepidemin slår hårt mot det svenska näringslivet. I mars ökade antalet konkurser med 27 procent jämfört med mars förra året. April såg en ännu större ökning – upp hela 45 procent jämfört med samma månad förra året. Det är helt klart att Skåne drabbats extra hårt av den pågående pandemin. För många företag som kämpar för att överleva är det riktigt tufft och i vissa branscher är det helt klart värre än i andra. – I april ökade antalet konkurser i Sve...

Fördubbling av antalet företag i rekonstruktion

2020-05-13

Att Coronakrisen slagit hårt mot den svenska ekonomin visar inte minst antalet företagsrekonstruktioner som beviljat, enligt statistik från Sveriges Domstolar. Till och med vecka 16 (17 april) i år har över 140 företag, med sammanlagt 5 000 anställda, beviljats företagsrekonstruktion. Det är mer än dubbelt så många jämfört med samma period förra året, då 61 företag beviljades rekonstruktion.

När är det dags att försätta ett företag i konkurs?

2020-05-13

En konkurs kommer sällan som en blixt från en klarblå himmel. Långt innan har det vanligtvis funnits varningssignaler. Många dröjer ändå alldeles för länge och riskerar därmed att förlora både företag och att drabbas personligen. Konkurser i sig är både bra och nödvändiga. Den osentimentala åsikten har Peter Öfverman som är en av Sveriges mest erfarna konkursförvaltare och tillika VD för Ackordscentralen. – Särskilt hårt kan det låta nu när vi nu haft en...

10 tips för att undvika konkurs

2020-05-13

Det finns en rad åtgärder att vidta för att undvika att företaget ska komma på obestånd. Här är några tips som hjälper dig. 1. Bevaka dina kundfordringar och se till att alla som har skulder till dig betalar dessa 2. Frigör onödig kapitalbindningen genom att minska ditt varulager 3. Förhandla dina avtal för att få lägre hyreskostnader, längre krediter och lägre inköpspriser 4. Se över verksamheten och satsa på de delar och de kunder som är lönsamma...

Tuffare nu för näringslivet än under finanskrisen

2020-05-13

Mycket tyder på att ekonomin, såväl i Sverige som i världen, är i det närmaste i fritt fall. Det visar bland annat Konjunkturinstitutets näringslivsbarometer som är ”all-time-low”. Samtliga sektorer inom näringslivet har bidragit till det kraftiga raset. För tillverkningsindustrin, detaljhandeln och tjänstesektorn är fallet under april historiskt. Inte ens under finanskrisen var utvecklingen lika dramatisk. Särskilt illa ser det ut för tjänstesektorn och...

Kraftig ökning av antalet konkurser i mars

2020-04-09

Antalet konkurser i Sverige ökar kraftigt – upp 27 procent i mars jämfört med samma månad förra året. Det visar statistik från oss på Syna. Det många befarat de senaste veckorna, att antalet konkurser i spåren på Coronaepidemin skulle öka, besannas nu med råge. Både på riksplanet och ute i många av landets regioner och kommuner. – Siffrorna för mars månad belyser verkligen allvaret i situationen, säger Harald Stjerna, partner på Syna. På riksnivå ökade a...

Konkurs eller rekonstruktion?

2020-04-09

Stora delar av näringslivet är lamslaget som en direkt följd av den pandemi som härjar både i Sverige och resten av världen. I spåren av virusutbrotten kämpar många företag för sin överlevnad. Samtidigt ökar antalet konkurser i rekordtakt. Men kan en företagsrekonstruktion vara ett bättre alternativ? Vi frågade en erfaren jurist. Peter Öfverman är VD och jurist på Ackordscentralen och har många års erfarenhet av konkurser och företagsrekonstruktioner. Han se...

Nyhetsbrev

Anmäl dig till Synas nyhetsbrev här

Få spännande statistik, läs intervjuer och nyheter.

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se