Nyheter

100 största arbetsgivarna i Gävleborgs län
2024-04-16

Sveriges arbetsgivare betalade tillsammans in över 700 miljarder kronor i arbetsgivaravgifter under förra året. Av dessa gick 259 miljarder rakt in i statskassan. Det är en ökning med 7 procent jämfört med 2022. Motsvarande siffra för Gävleborgs län var närmare 13,6 miljarder varav lite drygt 5 miljarder till statskassan, en ökning med 5,6 procent jämfört med 2022. 100 största arbetsgivarna i Gävleborgs län: (Beloppet anger beslutade arbetsgivaravgifter i...

100 största arbetsgivarna i Gotlands län
2024-04-16

Sveriges arbetsgivare betalade tillsammans in över 700 miljarder kronor i arbetsgivaravgifter under förra året. Av dessa gick 259 miljarder rakt in i statskassan. Det är en ökning med 7 procent jämfört med 2022. Motsvarande siffra för Gotland var närmare 2,5 miljarder varav drygt 900 miljoner till statskassan, en ökning med 7,3 procent jämfört med 2022. 100 största arbetsgivarna i Gotlands län: (Beloppet anger beslutade arbetsgivaravgifter i SEK) O...

100 största arbetsgivarna i Dalarnas län
2024-04-16

Sveriges arbetsgivare betalade tillsammans in över 700 miljarder kronor i arbetsgivaravgifter under förra året. Av dessa gick 259 miljarder rakt in i statskassan. Det är en ökning med 7 procent jämfört med 2022. Motsvarande siffra för Dalarna var närmare 15 miljarder varav 5,5 miljarder till statskassan, en ökning med 6,6 procent jämfört med 2022. 100 största arbetsgivarna i Dalarnas län: (Beloppet anger beslutade arbetsgivaravgifter i SEK) Organis...

100 största arbetsgivarna i Blekinge län
2024-04-12

Sveriges arbetsgivare betalade tillsammans in över 700 miljarder kronor i arbetsgivaravgifter under förra året. Av dessa gick 259 miljarder rakt in i statskassan. Det är en ökning med 7 procent jämfört med 2022. Motsvarande siffra för Blekinge län var närmare 6,5 miljarder varav 2,4 miljarder till statskassan, en ökning med 6,4 procent jämfört med 2022. 100 största arbetsgivarna i Blekinge län: (Beloppet anger beslutade arbetsgivaravgifter i SEK) O...

Rekordmånga konkurser i januari. Över 1 000 företag på 1 månad.
2024-02-13

Antalet konkurser under 2023 ökade med hela 33 procent jämfört med 2022. Och i januari fortsatte konkursvågen att svepa fram över Sverige, med en ökning på hela 65 procent. 2023 blev ett dystert år sett ur ett konkursperspektiv. Antalet företag som tvingades ge upp ökade med 33 procent jämfört med föregående år som också var ett dystert år. Under 2022 ökade antalet konkurser med 9 procent. – Det är också värt att notera är att antalet konkurser ökade unde...

Nyföretagandet minskade med 18 procent under 2023
2024-02-13

Antalet nystartade aktiebolag minskade under 2023 med 18 procent och i januari med 4 procent. År 2023 blev även ur ett nyföretagarperspektiv ett dystert år. Antalet nystartade aktiebolag minskade med 18 procent. Sammantaget startades 49 444 nya aktiebolag, vilket ska jämföras med 60 213 under 2022. Flest bolag startades i de tre storstadslänen. – En minskning var att vänta, säger Karl Stjerna, VD för Syna som sammanställt statistiken. I oroliga tider avta...

Svensk ekonomi förväntas växa 2024
2024-02-13

Under året förväntas Sveriges ekonomi att växa igen, men i långsam takt, enligt Konjunkturinstitutets senaste rapport. Vid sidan om de positiva signalerna om en ökande tillväxt finns också en hel del orosmoln. Arbetsmarknaden kommer enligt Konjunkturinstitutets beräkningar att gå upp till 8,5 procent under året samtidigt som antalet företag som varslar sina anställda om uppsägning ökar. Positivt är att inflationen sjunker och under andra halvåret 2024 lig...

98 procent av alla företag är små- eller medelstora
2024-02-13

Av Sveriges alla företag är 98 procent små- eller medelstora. Ungefär 90 procent av samtliga företag har färre än 50 anställda och 60 procent är så kallade mikroföretag med färre än 10 anställda. Bara 2 procent av alla företag räknas som storföretag med fler än 250 medarbetare. Vill du ha en lista på alla företag med fler än 250 anställda? Kontakta oss på Syna:support@syna.se040-25 85 00

Rekordstora skulder hos kronofogden
2024-02-13

Den totala skulden hos Kronofogden är nu 119 miljarder kronor, en ökning med 17 procent jämfört med förra årsskiftet. Antalet skuldsatta har dessutom ökat i hela landet och i alla åldersgrupper. Vid årsskiftet fanns 417 248 personer registrerade hos Kronofogden, en ökning med 23 467 personer eller 6 procent jämfört med föregående år. Det är samtidigt ett trendbrott att antalet skuldsatta ökat i sådan takt, den största sedan 1990-talet. Antalet personer me...

Skatteverket räknar med förlust för anstånden
2024-02-13

Många företag som har beviljats anstånd med att betala arbetsgivaravgifter och moms kan inte betala tillbaka. En rapport från Skatteverket visar att 22 000 företag fortfarande har anstånd med 43 miljarder kronor. Trenden är att andelen företag som betalar sina anstånd minskar över tid och att andelen företag som inte kan betala och där skulderna överlämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning ökar. Det framgår av en ny rapport ”Tillfälliga anstånd med s...

Tillfälliga skatteanstånd nu i syna.se
2024-01-29

Nu kan du se om ett aktiebolag har tillfälligt skatteanstånd direkt i Synas kreditupplysningar. Informationen finns i våra Kreditupplysningar och Maxiupplysningar. Du hittar Tillfälligt skatteanstånd under sektionen som heter Ekonomi. Du kan fortfarande beställa hela eller delar av anståndsregistret, eller skicka in en lista till oss med företag du vill kolla upp. Vi uppdaterar informationen varje månad. Läs mer om tillfälliga skatteanstånd:https...

Snabbguide: Vad är Bästa Tillväxt?
2023-12-12

Det här är Bästa Tillväxt:Priset Bästa Tillväxt tilldelas sedan 2007 den kommun i varje län där företagen har bäst tillväxt. Priset delas ut årligen av kreditupplysningsföretaget Syna, som granskar bokslut från samtliga svenska aktiebolag för att utse vinnarna. Utmärkelsen går till den kommun som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. Den bästa tillväxten finns där de flesta växerBred tillväxt skapar stabila regioner...

Rekordmånga konkurser i november
2023-12-11

Konkurserna fortsätter att stiga för 16:e månaden i rad. I november var ökningen 19 procent jämfört med samma månad ett år tidigare. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Det ser fortsatt bekymmersamt ut för många företag – framför allt för de små och medelstora. Antalet konkurser inom det segmentet fortsätter att vara högt. På riksnivå ökade konkurserna i november med 19 procent. I Stockholms län var ökningen 26 procent och i Skåne lä...

Färre startar företag igen
2023-12-11

November blev på återigen en dyster månad när det gäller nyföretagande i Sverige. Antalet nya aktiebolag minskade med 17 procent jämfört med samma månad 2022. Under november startades det 4 271 nya aktiebolag i Sverige, vilket ska jämföras med 5 152 ett år tidigare. Det innebär att 17 färre antal aktiebolag startades under månaden. – Ser man till utvecklingen hittills i år är det också dyster läsning, konstaterar Stefan Sandgren, statistikansvarig på Syna...

80 000 personer får sin första skuld hos KF varje år
2023-12-11

Omkring 80 000 personer får sin första skuld hos Kronofogden varje år. För över hälften handlar det om en skuld på under 4 000 kronor. Det visar en analys från Kronofogden. Det är ofta mindre summor som gör att människor får sin första skuld registrerad hos Kronofogden. Det kan handla om allt från konsumtionsskulder och parkeringsböter till trängselskatt och telefonabonnemang. Cirka en tredjedel av de som för första gången får en skuld hos Kronofogden har...

Julbordet rusar i pris
2023-12-11

Julbordet blir ännu dyrare, även i år. De flesta av de klassiska favoriterna som sillen, skinkan, laxen och ålen kostar betydligt mer än för ett år sedan, visar statistik från Statistiska Centralbyrån. Priserna på sill och gravad lax har ökat med 25 respektive 32 procent. Julskinkan har blivit 6,7 procent dyrare, jämfört med i fjol. Julskinkan har blivit 6,7 procent dyrare medan nötter och choklad har blivit 6,7 respektive 15,9 procent dyrare. Även ägg har g...

Tillfälliga skatteanstånd – Dold risk i er kreditgivning?
2023-12-06

22 496 svenska företag hade 1 december över 44,3 miljarder kronor i tillfälliga skatteanstånd till svenska staten. Det är en stor kreditrisk för ditt företag eftersom skatteskulder prioriteras. Här är mina tankar och råd till dig som ger kredit till dina kunder. Tillfälliga anstånd på skatt och moms har varit en konstgjord andning som fungerat väl under Coronapandemin och förlängts i nuvarande kris, men som ska återbetalas. Nu är risken stor att vi får ännu ...

Tillfälliga anstånd är en dold kreditrisk
2023-11-17

Få reda på vilka kunder som får svårt att betala. Idag har 22 805 företag och organisationer över 45 miljarder i uppskjutna skatte- och momsskulder. Det är en dold kreditrisk som kan vara avgörande för om dina kunder kan betala sin nästa faktura. Vi har byggt en lösning. Som enda företag i Sverige har Syna listor med alla företagen som beviljats tillfälligt skatteanstånd. Nu har vi byggt en lösning där vi kan kolla vilka av era kunder som idag har ett tillfällig...

Konkurstrycket i Sverige fortsätter vara högt
2023-11-10

Antalet konkurser i Sverige är fortsatt många med en ökning på riksnivå med 24 procent i oktober. Särskilt drabbade är Stockholms respektive Västra Götalands län. Två branscher sticker framför allt ut – restaurang och byggbranscherna. Antalet konkurser fortsätter att vara högt. I oktober gick 823 företag i konkurs, vilket är en ökning med 24 procent jämfört med oktober 2022 då 664 företag tvingades ge upp. Kraftiga ökningar kan noteras i två av de tre sto...

Nyföretagandet ökade i oktober
2023-11-10

Antalet nystartade aktiebolag ökade med 4 procent i oktober när 4 503 nya företag såg dagens ljus. Motsvarande oktobersiffra förra året var 4 345 nya företag. Ökningen kan tyckas liten, men då ska man komma ihåg att antalet nystartade företag minskat samtliga månader i år fram tills nu. Se alla nystartade företag här:https://kreditrapporten.se/nystartade-foretag-oktober-2023

Kreditpolicy – Vad är det och varför är det viktigt?
2023-11-10

En kreditpolicy är ett internt dokument som klargör hur ni gör affärer med era kunder. För att undvika oklarheter när det gäller kreditgivning, betalningsvillkor och ansvarsfördelning är en kreditpolicy ett mycket användbart verktyg för er verksamhet att luta sig mot. I kreditpolicyn bör det framgå: 1. Vilken riskvilja ni har som företag Vilken nivå av risk är ni beredda att ta för att göra affärer? Att ha en mall för ert risktagande är en av grundsten...

Färre företag ansöker om rekonstruktion
2023-11-10

Antalet ansökningar om företagsrekonstruktion är den lägsta på tio år. Till och med september i år kom det in 120 ansökningar till svenska domstolar, vilket är en minskning med 40 procent jämfört med samma period förra året. Många företag som skulle kunna rekonstrueras går i stället i konkurs. En anledning till att färre ansöker om konkursskydd är att regelverket gjordes om förra året, vilket gör det svårare för mindre företag att begära rekonstruktion.

Tuffare kontroll av brottsmisstänkta företag
2023-11-10

Skatteverket har intensifierat sina kontroller av företag som misstänks ha tagits över av oseriösa aktörer. Under första halvåret har myndigheten granskat 450 bolag och vidtagit åtgärder i 80 procent av fallen. Skatteverket misstänker att en stor del av de här företagen är en del av den organiserade brottsligheten i Sverige. Så här kan upplägget se ut. Ett aktiebolag med fläckfritt förflutet säljs till en bolagsförmedlare som sedan säljer det vidare till ...

Antalet varsel ökar
2023-11-10

I september ökade antalet varsel kraftigt, från 1 893 i september förra året till 6 548 samma månad i år. Ackumulerat från årsskiftet till och med september har antalet varslade ökat från 17 613 förra året till 53 595 i år. Flest varsel har skett inom byggsektorn följt av tillverkningsindustrin, vård och omsorg och handel. Varsel är inte det samma som att man går ut i arbetslöshet. Alla varsel verkställs inte och många som varslats hittar också snabbt nytt a...

Hur ska man tänka som företag i en lågkonjunktur?
2023-10-25

Ökning av konkurser, stigande räntor, hög inflation, krig och politisk oro. Farhågorna är många för en företagare år 2023. Hur ska man då tänka för att överleva en lågkonjunktur? I den marknad vi befinner oss i just nu ställs högre krav på företag när det kommer till att göra affärer. Att arbeta proaktivt med sitt kreditarbete kan leda till att man undviker dyra och onödiga kreditförluster. Här kommer 3 tips på hur man bör agera: 1. Lägg in kreditvä...

Kraftig ökning av konkurser sedan årsskiftet. Viktigt med kreditupplysningar.
2023-10-14

Konkurserna fortsätter öka i Sverige, i september med hela 20 procent och sedan årsskiftet är ökningen otroliga 37 procent. Det visar ny statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Antalet konkurser i Sverige fortsätter att vara mycket högt. Under 14 månader i rad har konkurserna ökat jämfört med hur det såg ut ett år tidigare. Att det därför föreligger krisstämning i flera branscher råder det inget tvivel om. – Det är besvärliga tider för många föret...

Tillfälliga skatteanstånd – nya uppgifter
2023-10-13

Få reda på vilka kunder som har skjutit upp inbetalningar av skatt och moms.   Som enda företag i Sverige har Syna listor med företagen som beviljats tillfälligt skatteanstånd. En dold kreditrisk och viktig information i dina kreditbeslut. Skicka in en excel-fil med organisationsnummer på de företagen som du vill kolla upp, så skickar vi tillbaka filen med hur stort skatteanstånd de har. Priset är 5 kr per företag du skickar in. Minimum 3 000 kr + moms...

Nyföretagandet minskar drastiskt
2023-10-13

Nyföretagandet brukar vara en god indikation på det allmänna konjunkturläget och människors framtidstro. I september minskade antalet nya aktiebolag minskat med 18 procent jämfört med samma månad 2022. Under september startades 3 997 nya aktiebolag jämfört med 4 895 ett år tidigare. Det innebär att antalet nya aktiebolag minskat samtliga månader under året och att nedgången ackumulerat sedan årsskiftet är så mycket som 20 procent. – Förklaringen till den ...

Bluffmejl från Skatteverket ökar
2023-10-13

Försöken att lura till sig pengar eller känsliga uppgifter ökar kontinuerligt och för tillfället är extra många falska mejl, samtal och sms i omlopp. Bland annat Skatteverket varnar för mejl och sms som ser ut att komma från dem, men som är falska. Rekommendationen är att inte klicka på länkar eller knappar, att inte öppna bilagor och att inte svara på mejlet eller meddelandet. I stället handlar det om att radera det omgående.

Rekordmånga vill ha skuldsanering
2023-10-13

Allt fler svenskar ansöker om skuldsanering. Allra störst är ökningen bland unga. De som ar så stora skulder att de inte kan betala tillbaka inom en överskådlig tid, kan ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Under första halvåret i år har antalet ansökningar ökat med 24 procent jämfört med samma period förra året. Fram till den siste juni hade cirka 17 500 personer ansökt om skuldsanering. Det är den högsta siffran någonsin. Allra störst är ökningen...

Nyhetsbrev

Gå med i Synas nyhetsbrev här

Få spännande statistik, läs intervjuer och nyheter.

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se