Nyheter

Vem får betalt vid en konkurs?

2020-04-09

När ett företag går i konkurs ska företagets tillgångar säljas och de pengar som kommer in ska sedan användas i första hand för att betala konkursförvaltaren och sedan delas resten av pengarna ut till borgenärerna (de som har krav på det konkursade företaget) i en viss bestämd ordning. Leverantörsfakturor räknas vanligtvis som oprioriterade och är de som betalas i sista hand om det finns några pengar kvar, vilket är ovanligt. Då får alla oprioriterade fordri...

Ingen indrivning av skatteskulder i april

2020-04-09

Företag som drabbats ekonomiskt av Coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Med anledning av de stora volymerna av ansökningar och den korta tiden för hantering lämnar Skatteverket inga skatteskulder för indrivning i samband med den ordinarie avstämningen i april.

KI: Djup lågkonjunktur att vänta

2020-04-09

Den aktuella Coronaepidemin kommer att drabba svensk ekonomi hårt. Hur hårt är svårt att säga, men en synnerligen djup lågkonjunktur står för dörren, konstaterar Konjunkturinstitutet i en rapport. Under det andra kvartalet räknar KI med att BNP faller med drygt 6 procent och att en våg av konkurser liksom en kraftigt ökad arbetslöshet kommer att följa i epidemins spår. Samtidigt understryker man att prognosen innehåller ett stort mått av osäkerhet. Även ...

Småföretag extra utsatta

2020-04-09

I Sverige fanns det 441 000 småföretagare (SCB 2018), som sysselsatte mellan 1 till 19 personer. Många av de här företagen är att betrakta som familjeföretag. Sammanlagt står småföretagen för 18 procent, eller 876 000, av Sveriges totala sysselsättning, varav 53 procent är anställda och resterande 47 procent är företagare. Det visar hur viktiga landets små företag är för Sveriges ekonomi. Samtidigt riskerar den pågående Coronaepidemin att slå ut ett stort...

Följ konkurser på Kreditrapporten.se

2020-03-30

På Kreditrapporten.se kan du utan kostnad följa konkurser bland svenska aktiebolag. Vill du följa utvecklingen och se listor på de företag som gått i konkurs i ditt län så rekommenderar vi vår systersida: Kreditrapporten.se Sidan uppdateras dagligen och jämför också antalet konkurser just nu med föregående månad. Den senaste tiden har trafiken till våra konkurssidor ökat med över 10 gånger. Det antar vi beror på att många är oroliga för vårt näringsl...

Med Synas bevakning får du reda på om någon får svårt att betala

2020-03-30

Få reda på om ett företag får betalningsanmärkningar, ansöker om rekonstruktion, går i konkurs, med mera. Information som kan vara avgörande för ert företags framtid. Agera proaktivt och få bättre beslutsunderlag Med Synas bevakningstjänst får du kunskap om sådant som kan vara helt avgörande för företagets positiva utveckling. Det innebär att du kan minimera risken för kreditförluster eller att råka i händerna på tvivelaktiga företag. Men framför allt...

Stor risk för ökat antal konkurser i spåren av Coronaviruset

2020-03-16

Den pågående Coronaepidemin påverkar hela samhället och i dess förlängning riskerar många företag att slås ut. Redan nu påverkas de flesta företag negativt och utvecklingen framöver är mycket oroande, menar Harald Stjerna, partner på Syna. Osäkerheten är stor, men få företag kommer att klara sig opåverkade ur den kris som vi befinner oss mitt uppe i. Det är alla bedömare överens om, när den ena samhällsfunktionen efter den andra stängs ner och människor förs...

Ny funktion i syna.se ger utökad bild av företags kreditvärdighet

2020-03-16

Syna är ledande när det gäller kreditupplysningar i Sverige och det är en position som vi kontinuerligt arbetar för att behålla. Därför utvecklar vi kontinuerligt vår tjänst med nytt material som hjälper dig som företagare att göra bättre affärer. En nyhet är att vi från och med nu registrerar och publicerar uppgifter om arbetsgivaravgifter som alla företag i Sverige betalar in till Skatteverket. Det är ett bra komplement till övriga uppgifter eftersom det g...

Bolagsverket varnar för bedragare

2020-03-16

Flera företagare ska ha blivit kontaktade per telefon av personer som påstår att de ringer från Bolagsverket. För en kostnad av 4 500 kronor erbjuder de en slags bevakning som ska skydda mot företagskapning. Detta är, enligt Bolagsverket, en ren bluff som man uppmanar ska polisanmälas.

Kronofogden drev in 13 miljarder förra året

2020-03-16

Under 2019 drev Kronofogden in nästan 13 miljarder kronor, en ökning med 1.1 miljarder kronor jämfört med 2018 och den högsta siffran någonsin. Samtidigt har antalet skuldsatta hos Kronofogden minskat till den lägsta nivån på nästan 30 år. Vid årsskiftet hade knappt 1 av 25 svenskar skulder hos myndigheten. En bidragande orsak till minskningen i antalet skuldsatta är att rekordmånga beviljats skuldsanering och därmed fått chans till en ekonomisk nystart.

Allt fler köper allt mer på kredit

2020-03-16

Försäljningsvolymen inom svensk handel ökade med 2,7 procent i januari i år. Det visar statistik från SCB. I sällanköpsvaruhandeln var ökningen än större, upp 4,1 procent. Samtidigt hade hushållens konsumtionslån en tillväxttakt på 8,4 procent i januari. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter till 251 miljarder i januari 2020.

Tullen ska få ökade befogenheter

2020-03-16

Internationella stöldligor riktar ofta in sig på företag. Årligen stjäls exempelvis fordon och maskiner för mångmiljonbelopp. Få åker fast, trots att Tullen upptäcker stöldgods i samband med att godset fraktas ut ur landet. Förklaringen är att Tullen i dag inte har några befogenheter avseende utförsel av stöldgods. Denna arbetsuppgift tillhör Polisens ansvarsområde, då brottet betraktas som ett häleribrott. Men nu förväntas regeringen lägga ett förslag o...

Konkurserna ökade med 8% i januari

2020-02-17

2020 fick en dyster inledning när det gäller antal företag som gick i konkurs. Jämfört med förra året ökade antalet konkurser på riksnivå med 8 procent, men flera län visar en betydligt mer dyster utveckling än så. Det visar ny statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Under årets första månad gick 530 företag i konkurs jämfört med 491 i januari förra året. Det innebär en ökning med 8 procent. – Ökningen visar utan tvekan att något hänt. Går man ner...

Ingen stor ökning av nya aktiebolag

2020-02-17

Den 1 januari sänktes kravet på aktiekapital från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Allt för att göra det enklare för fler att starta aktiebolag. Särskilt väntas reformen gynna företagande inom tjänstesektorn där många företag har ett lägre behov av aktiekapital än i andra sektorer. Men hittills har ändringen inte inneburit någon rusning. Antalet nystartade aktiebolag i Sverige ökade visserligen i januari, men bara med måttliga 2,7 procent. Flest nya aktieb...

Rekordmånga söker skuldsanering

2020-02-17

Under förra året ansökte 20 513 personer om skuldsanering hos Kronofogden. Det är en ökning med cirka 15 procent jämfört med 2018. Samtidigt har dock antalet beviljade skuldsaneringar minskat med från cirka 58 procent till 52 procent. Enligt Kronofogdemyndigheten beror det på att de som ansökt inte har tillräcklig kontroll på inkomster, utgifter och skulder, och att man inte lyckats visa att man gjort tillräckliga ansträngningar för att minska sina skulder.

Färre har skulder men desto större

2020-02-17

Antalet personer med skulder hos Kronofogden minskar för fjärde året i rad. Inte sedan 1991 har antalet skuldsatta varit så få. Samtidigt fortsätter den sammanlagda skulden att öka. Vid årsskiftet fanns 397 161 personer registrerade hos Kronofogden, en minskning med 16 751 personer. – En förklaring är att skulderna till staten minskat, främst som en följd av att radio- och TV-avgiften avskaffats, men också på grund av färre får fordonsskulder och skulder fö...

Minskning av hushållens svarta köp gynnar seriösa företag

2020-02-17

Hushållens medvetna köp av svarta tjänster har minskat, från 11 miljarder kronor 2005 till cirka 3 miljarder förra året. Det visar en undersökning som Skatteverket gjort. Den undersökning som Skatteverket gjort visar att andelen svenskar som har köpt någon tjänst svart har minskat från 32 procent 2005 till 13 procent förra året och de medvetna köpen av svarta tjänster har gått ner från 11 till cirka 3 miljarder kronor. Även andelen som vill köpa arbete sv...

Antalet konkurser ökade under 2019 jämfört med 2018

2020-01-15

Under helåret 2019 ökade antalet konkurser i Sverige med 2,8 procent jämfört med 2018. Det visar aktuell statistik. I Stockholms län ökade dock antalet konkurser med hela 10,4 procent medan utvecklingen var bättre i de två andra ekonomiska motorerna, Västra Götaland och Skåne. 2019 förutspåddes bli ett tufft år för många företag som en följd av ekonomisk inbromsning och en begynnande internationell lågkonjunktur. – Nu blev det inte så illa som många befarat. I Sver...

Ekonomisk brottslighet ligger bakom många konkurser

2020-01-15

Det kommer allt fler alarmerande uppgifter, bland annat från Ekobrottsmyndigheten, om att så många som vart fjärde bolag som går i konkurs misstänks vara oseriöst eller uppvisa bedrägligt beteende. – Om ett bolag exempelvis har väldigt hög omsättning, men ingen personal, så är det en varningsklocka på att det kan ha använts för ekonomisk brottslighet. Andra indikationer är snabba ägarbyten eller att styrelsen i bolaget bytts i flera omgångar eller att man använder ...

Sänkt aktiekapital ställer högre krav på kreditvärdighet

2020-01-15

Från och med nyåret har kravet på aktiekapital sänkts från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Bakom förändringen ligger att regeringen vill göra det enklare för fler att starta eget. Nu höjs dock allt fler varningar för att fler oseriösa företagare ska utnyttja det låga aktiekapitalet för ekonomisk brottslighet och för att starta företag som redan från början har en svag affärsidé och därmed svårt att överleva på längre sikt. – Ett gott råd är därför att liksom tidi...

Var vaksam om du ska sälja eller avveckla ditt företag

2020-01-15

Står du inför det viktiga beslutet att sälja eller avveckla ditt företag? Då bör du vara extra vaksam på vilket företag du gör affärer med. Det kan vara lätt att bli bedragen. – Det finns företag på marknaden som erbjuder sig att köpa företag eller att hjälpa till att avveckla det. Bakom en till synes respektabel fasad kan ett företag med brottsligt uppsåt dölja sig och det är lätt att bli bedragen, säger Helene Thorgren, jurist och avdelningschef på Bolagsverket. ...

Skatten sänks för personer över 65 år

2020-01-15

Allt fler väljer att förlänga sitt yrkesliv. Nytt är därför att skatten för personer över 65 år sänks från och med årsskiftet. Förändringen innebär att samma skatt ska gälla för lön och pension. Det berör alla över 65 år som har en inkomst över 17 000 kronor per månad. För lägre inkomster är skillnaden borta sedan 2018. Den nu genomförda förändringen berör omkring en miljon pensionärer.  

Här är kommunerna där näringslivet växer bäst

2019-12-18

Sedan 2007 delar vi på Syna ut priset Bästa Tillväxt, och vinnarna 2019 är nu utsedda. En kommun i varje län får den åtråvärda utmärkelsen. I år finns flera kommuner som regelmässigt brukar placera sig i topp. Till exempel Gnosjö, Timrå och Piteå, med tung basindustri och många tillverkande företag. Men här finns också bubblare som Grums, Malung-Sälen och Tingsryd med, där framtidstron är stark och där näringslivet går på högvarv. – Enligt de näringslivschefer vi t...

Bästa Tillväxt 2019 – alla kommunernas placeringar

2019-12-18

Bästa Tillväxt 2019 Kommunernas placeringar i respektive län   Blekinge län 1. Olofström 2. Sölvesborg 3. Karlshamn 4. Karlskrona 5. Ronneby   Dalarnas län 1. Malung-Sälen 2. Borlänge 3. Mora 4. Gagnef 5. Vansbro 6. Avesta 7. Smedjebacken 8. Orsa 9. Hedemora 10. Ludvika 11. Falun 12. Älvdalen 13. Leksand 14. Rättvik 15. Säter   Gävleborgs län 1. Ovanåker 2. Sandviken 3. Ljusdal 4. Söderhamn 5. Bollnäs 6. Gävle 7. Ockelbo 8. Hudiksvall 9. Hofors 10. Nordanstig   Hal...

Bästa Tillväxt 2019 – en snabbguide

2019-12-18

Det här är Bästa Tillväxt Priset Bästa Tillväxt tilldelas sedan 2007 den kommun i varje län där företagen har bäst tillväxt. Priset delas ut årligen av kreditupplysningsföretaget Syna, som granskar bokslut från samtliga svenska aktiebolag för att utse vinnarna. Utmärkelsen går till den kommun som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.   Den bästa tillväxten finns där de flesta växer Bred tillväxt skapar stabila regioner. Dä...

Konkurserna ökade kraftigt i Sverige i oktober

2019-11-12

Allt fler företag börjar känna av den lågkonjunktur som uppenbarligen tycks vara på väg. Det framkommer med all tydlighet i antal konkurser bland aktiebolag som i oktober i år ökat markant jämfört med samma månad förra året. I Sverige som helhet är ökningen 16,5 procent men med stora variationer i olika delar av landet. I Skåne län var ökningen hela 62,3 procent jämfört med förra året medan ökningen i de båda andra storstadsregionerna – Stockholms län och Västra Gö...

Kraven hos Kronofogden historiskt höga

2019-11-12

Det sammanlagda beloppet i kraven på obetalda skulder som skickas till Kronofogden är högre än någonsin visar ny statistik från myndigheten. Framför allt är det antalet krav på mellan 100 000 och 500 000 kronor som ökat markant, plus 22 procent jämfört med förra året. Det är tydligt att skulder kopplade till lån utan säkerhet driver upp siffrorna, säger Andrea Gleerup som är enhetschef på Kronofogden. Fram till den sista juni år handlar det om 15 400 krav i det näm...

Slumpmässiga skattekontroller ger bättre efterlevnad

2019-11-12

När Skatteverket gör slumpvisa revisioner av små och medelstora företag så följs skattereglerna bättre, i många fall flera år framöver. Det visar en ny rapport från Skatteverket. En ambition med Skatteverkets kontroller är att de företag som kontrollerats ska göra mer rätt även efter kontrollerna. I en ny studie undersöks hur regelefterlevnaden sett ut åren efter slumpmässiga kontroller som genomfördes 2014–2016. – Vi ser att kontrollerna är effektiva och har haft ...

Kriminella använder företag för brott

2019-11-12

Kriminella kan använda sig av företag för att göra illegala affärer. De fuskar ofta inte bara med skatter och avgifter utan även med saker som arbetsmiljö, kvalitet och tillstånd. Det gör att de kan erbjuda lägre priser. För att du ska slippa råka i händerna på oseriösa företag har Ekobrottsmyndigheten tagit fram en checklista som en första vägledning i att upptäcka varningssignalerna och därmed kunna undvika oseriösa aktörer. Klicka här för att komma till checklis...

Antalet företag som går i konkurs ökar

2019-10-07

Hittills i år har antalet konkurser i Sverige ökat med 1,3 procent under årets första nio månader jämfört med förra året, från 4 518 konkurser 2018 till 4 578 konkurser i år. Det är dessutom en trend som accelererat under september, då antalet konkurser ökade med nära nog 12 procent. Av de tre storstadslänen utmärker sig Stockholms län i negativ bemärkelse. Där har antalet konkurser hittills i år ökat under samtliga månader, utom i juli. Ökningen är 8,4 procent und...

Nyhetsbrev

Anmäl dig till Synas nyhetsbrev här

Få spännande statistik, läs intervjuer och nyheter.

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se