Riskanalys. Hur ser risken ut i vår kundreskontra?

I en marknad där konkurserna ökar kraftigt och betalningsförmågan hos företag har försämrats är det viktigt för företagare att följa upp och bevaka sin riskexponering.

När vi talar om riskexponering syftar vi på den exponering ett företag har gällande sin kreditgivning. Det vill säga, hur mycket obetalda kundfordringar har vi just nu och hur mycket av dessa kundfordringar utgör en högre risk kontra lägre risk?

Riskexponering

I vår kreditklassningsmodell sätter vi en klassning från 1 till 5. Klassningen speglar vilken obeståndsrisk i procent ett företag har. Med andra ord, vad är risken inom 12 månader att företaget i fråga går i konkurs eller hamnar på obestånd?

När man sammanställer samtliga kunder i sin kundreskontra vad respektive företag har i obeståndsrisk, kan man räkna ut den totala obeståndsrisken i sin portfölj/kundreskontra. På så sätt kan man se hur mycket pengar man förväntas förlora i kundförluster inom de närmsta 12 månaderna. Är denna siffra ett belopp som ni är redo att riskera i paritet med den riskprofil ni har som företag?

Bevakning

Arbetet med kreditrisk är ett ständigt pågående arbete då företags obeståndsrisk kan drastiskt ändras på kort tid. Här är det viktigt att bevaka sina kunder och följa upp hur den totala obeståndsrisken ändras från dag till dag.

Med vårt bevakningsverktyg kan du som kund importera din kundstock och få löpande notiser när något inträffar din kund, tex: betalningsanmärkning, klassningsförändring eller konkurs/rekonstruktion. För den löpande uppföljningen kan du även exportera din bevakningsportfölj och få ut aktuell kreditklassning, obeståndsrisk och kreditlimit på varje kund. På så sätt kan man kalkylera den totala obeståndsrisken i sin portfölj.

Riskanalys – nyhet!

För att underlätta ert arbete med uppföljning av kreditrisk, har vi nu tagit fram en portföljanalys där ni som kund får en snabb sammanställning över hur många kunder ni har i respektive kreditklass och vad den totala obeståndsrisken i er portfölj är. På så sätt kan ni enkelt följa upp hur era kunders betalningsförmåga utvecklas på en daglig basis och vara proaktiva i arbetet med att undvika kundförluster.

För att se dina riskanalyser loggar du in på syna.se och väljer “Bevakning – Administrera” i huvudmenyn.

Vid varje mapp ser du en cirkel som du kan klicka på. Det är den mappens riskanalys.

Ta bättre affärsbeslut och få kontroll över din kreditrisk – Syna samlar, analyserar och presenterar myndighetsinformation och finansiell data i vår kundanpassade plattform eller via API till ditt system. 

Optimera din beslutsprocess när det kommer till affärsbeslut och kreditgivning!

Kontakta vid frågor eller om du vill veta mer om våra tjänster:

Mobil:           0735-02 53 31
Mail:             filip.snygg@syna.se

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se