svenska företag

Sida 1 av 10 356

företag Organisationsnummer
Elsa Adlerstråhles Familjefond
102015-9248
Adlerstråhle-Von Postska Familjefonden Nr 10
102015-9255
Adlerstråhle-Von Postska Släktfonden
102015-9263
Stiftelsen Oscar Ahrens Familjefond
102015-9271
Stiftelsen Askers Släktfond
102015-9297
Stiftelsen Afzelii Släktfond
102015-9305
Ridd.H.Dir. Nr 41 Gm Och Ms De Bergs Donat.Fond
102015-9362
Ridd.H.Dir Nr 42 Gm Och Ms De Bergs Förstärk F
102015-9370
Stiftelsen Bergmanska Fonden (för Grenen Von Bahr)
102015-9412
Riddarh.Direkt Nr 43 De Bescheska Fonden
102015-9438
Beskowska Understödsfonden Av År 1930 Depå Nr 1
102015-9446
Von Beetzen Testamentsfond
102015-9453
Sascha Birkhahns Ålderdomsfond
102015-9503
Sascha Birkhahns Kulturfond
102015-9511
Sascha Birkhahns Släktfond
102015-9529
Anna Björkmans Stiftelse
102015-9537
Stiftelsen Carl O Nanna Bodmans Efterk.
102015-9586
Riddarh.Direkt Nr 29 Christer Bondes Stipendiefo
102015-9602
Greve Magnus Brahes Fond
102015-9636
Ae O G Dahlbergs Testamentsfond
102015-9693
Riddarh.Direkt Ulf Von Dardels Fond Nr 40
102015-9701
Emil O Anna Delins Stiftelse
102015-9719
Stiftelsen Charles O Amalia Dicksons Minne
102015-9727
Riddarh.Direkt Nr 56 Edelstamska Släktfonden
102015-9750
Ae O G, Gösta O Märta Ekeroths Stiftelse
102015-9776
Gösta Videgårds Familjestiftelse
102015-9784
Stift.W F Eneströms Understödsfond
102015-9818
Fröken Emilie Falkenbergs Fond Nr 60
102015-9859
Farfars Understödsfond
102015-9883
Fröken Mathilde Fleetwoods Fond Nr 63
102015-9925
Gunnar Frestadii Hjälpfond
102015-9990
Hugo Fröléns Släktfond
102016-0006
Stiftelsen Elsbeth Funchs Släktfond
102016-0014
De Geerska Fonden Nr 1, Fond Nr 44
102016-0071
De Geerska Fonden Nr 2, Fond Nr 45
102016-0089
De Geerska Fonden Nr 3, Fond Nr 46
102016-0097
De Geerska Fonden Nr 4, Fond Nr 47
102016-0105
De La Gardieska Fonden Nr 48
102016-0121
Frk Sigrid, Karin & M. Gyllenstiernas Don.F 78
102016-0162
Gyllenstiernska Fonden Nr 77
102016-0170
Adolf Och Elsa Hamiltons Fond
102016-0212
Fröken Charlotte Hamiltons Fond
102016-0220
Ridd.H 88 Heijkenskjöldska Testaments & Gåvofond
102016-0261
Bergsrådet Carl Vilh Detlof Heijkenskjölds Fond
102016-0279
Riddarhus 91 Överste S Heijkenskjölds Stip.Fond
102016-0287
Riddarhus 92 Överstinnan Heijkenskjölds Fond
102016-0295
Lisen Hejbels Släktfond
102016-0303
Högmarckska Fonden Nr 96
102016-0402
Inlags Fideikommisskapital
102016-0410
J A Janssons Stiftelse
102016-0436
Adolf Jahrs Stiftelse
102016-0444
Anna O Maria Lagercrantz Understöds - O Stip.F
102016-0550
Riddarh.Direkt Nr 109 Lagerheimska Fonden
102016-0568
Lefebure-Lillienbergska Fideikommisskapitalet
102016-0592
M E Lignells Fond Nr 1
102016-0626
M E Lignells Fond Nr 2
102016-0634
Riddarh.Direktionen Nr 114 Liljenstolpska Fonden
102016-0642
Elsa Lilliehööks Pensions- O Understödsfond
102016-0667
Riddarhus 292 Friherre J H E Lilliecreutz Fond
102016-0675
Stiftelsen Laura Lindahls Donationsfond
102016-0691
Lundinska Familjefonden
102016-0733
Birgit Och Gustaf Löhrs Familjestiftelse
102016-0741
Ridd.H.Dir Nr 128 E Och G Löwenhielms Fond
102016-0758
Molls Släktfond
102016-0865
Riddah.Direkt Nr 133 Greve J A Mörners Fond
102016-0915
Henriette Von Normans Stiftelse
102016-1038
Oscar Och Olga Nyléns Släktfond
102016-1079
Riddarh.Direkt Nr 138 Helmer Olivercronas Fond
102016-1095
Knut Ohlssons Fond
102016-1103
John Och Anna Pepas Släktfond
102016-1129
Nils Och Cecilia Pehrssons Fond
102016-1145
Riddarh.Direkt Nr 155 Fröken Ulla Pipers Fond
102016-1152
Ridd.H.Dir Nr 157 G Planting-Gyllenbågas Minnesf
102016-1160
Ridd.H.Dir Nr 158 Von Platenska Ättens Huvudm.F
102016-1178
Fru Helga Von Posts Familjefond
102016-1186
Prins Oscar Bernadottes Donationsfond
102016-1228
Måns Pripps Blivande Bröstarvingar
102016-1236
Riddarh.Direkt Nr 170 Queckfeldtska Pensionsfond
102016-1244
Ramsellska Fideikommisstiftelsen
102016-1251
Anna Von Rettigs Familjestiftelse
102016-1293
Riddarhus 294 Casimir O Alex Reuterskiölds Fond
102016-1319
Otto Rhodins Familjefond
102016-1343
Margit Ruikkas Släktfond
102016-1368
Ruuthska Fideikommissfonden
102016-1376
Thor Scheutz Släktfond
102016-1434
Ridd.H.D Nr 209 C O F Schwerines F Bakers Släktf
102016-1467
Riddarh.Direkt Nr 208 Von Schwerinska Fam.Fonden
102016-1475
Riddarhus 210 Von Schwerin-Rosencrantzka Fonden
102016-1483
Stiftelse Amy Cederströms Minnesfond
102016-1509
Riddarh 36 Överkammarherre Gustaf Celsings Fond
102016-1517
Viktor Och Sofie Sidners Donationsfond
102016-1533
Ester Och Bele Silverhielms Gåvofond Riddhdi 293
102016-1541
Anna Slettengrens Fond
102016-1582
Louis Stackelbergs Fond Riddarhus Dir 226
102016-1590
Hugo Stenbecks Familjestiftelse
102016-1608
Stenbock-Wasastiernas Familjestiftelse
102016-1616
R.H.Dir 520 Stiernstedtska Släktf Risbergafond
102016-1632
Marga Von Strussenfelts Donationsf Riddhdir 236
102016-1640
Nils Och Hilda Sundins Donationsfond A
102016-1665
Nils Och Hilda Sundins Donationsfond B
102016-1673
Tjänsten för styckvisköp erbjuder endast en del av Synas totala företagsregister. Vissa företagsformer som exempelvis enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är undantagna då vi inte har möjlighet att sälja dessa styckvis. För åtkomst till samtliga företagsformer rekommenderar vi vårt fastprisabonnemang.

Sidnavigering