svenska företag

Letar du efter ett specifikt företag?

Använd vår söksida för företag och kreditupplysningar.

Sida 1 av 9 590

Företag Organisationsnummer
GREVE MAGNUS BRAHES FOND
102015-9636
J A JANSSONS STIFTELSE
102016-0436
RIDDAH.DIREKT NR 133 GREVE J A MÖRNERS FOND
102016-0915
RIDDARH.DIREKT NR 138 HELMER OLIVERCRONAS FOND
102016-1095
STIFTELSE AMY CEDERSTRÖMS MINNESFOND
102016-1509
STIFTELSEN WALLIN-ALMBERGSKA FONDEN
102016-1988
KONSULTSTIFTELSEN FÖRETAGS-RATIONALISERING
112000-5424
STIFTELSEN REVELSTA FIDEIKOMISSKAPITAL
117001-3062
STIFTELSEN HUGO LINDEBERGS FOND
118002-2004
CHRISTENSSONSKA SLÄKTFÖRENINGEN
143002-9015
GUSTAV TH OHLSSONS FOND
146004-4413
OLOF AHLSTRÖMS FOND
157209-1922
STIFTELSEN BERGENDALA
157209-1963
AUGUSTA BERGSTRÖMS STIFTELSE
157209-1989
EKMANSKA SLÄKTFÖRENINGEN
157209-2078
GRAUERSKA SLÄKTFÖRENINGEN
157209-2110
SMÅKULLA SLÄKTFÖRENING
157209-2284
H G TURITZ STIFTELSE 1
157209-2342
IRIS SANDÉN-ZELLS FOND
157209-2409
JUSTITIEKANSLERN
202100-0035
DATAINSPEKTIONEN
202100-0050
BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET
202100-0068
POLISMYNDIGHETEN
202100-0076
ÅKLAGARMYNDIGHETEN
202100-0084
KRIMINALVÅRDEN
202100-0225
FÖRSVARETS MATERIELVERK
202100-0340
FÖRSVARETS RADIOANSTALT
202100-0365
STATENS FÖRSVARSHISTORISKA MUSEER
202100-0464
STYRELSEN FÖR PSYKOLOGISKT FÖRSVAR
202100-0498
SOCIALSTYRELSEN
202100-0555
STATENS STRÅLSKYDDSINSTITUT
202100-0571
VÄGVERKET
202100-0639
SJÖFARTSVERKET
202100-0654
SVERIGES METEOROLOGISKA OCH HYDROLOGISKA INSTITUT
202100-0696
STATENS VÄG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT
202100-0704
STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
202100-0712
STATENS JÄRNVÄGAR
202100-0787
LUFTFARTSVERKET
202100-0795
KAMMARKOLLEGIET
202100-0829
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
202100-0837
KONJUNKTURINSTITUTET
202100-0845
STATSKONTORET
202100-0852
STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
202100-0928
TULLVERKET
202100-0969
STATENS KONSTRÅD
202100-1033
STATENS BIOGRAFBYRÅ
202100-1041
RIKSARKIVET
202100-1074
INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN
202100-1082
RIKSANTIKVARIEÄMBETET
202100-1090
NATIONALMUSEUM
202100-1108
NATURHISTORISKA RIKSMUSEET
202100-1124
STATENS MARITIMA OCH TRANSPORTHISTORISKA MUSEER
202100-1132
SVENSKT BIOGRAFISKT LEXIKON
202100-1165
MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS-OCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR
202100-1173
KONSTFACK
202100-1199
KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN
202100-1215
TEATERHÖGSKOLAN I STOCKHOLM
202100-1249
STATENS KULTURRÅD
202100-1280
DANS- OCH CIRKUSHÖGSKOLAN
202100-1298
DRAMATISKA INSTITUTET
202100-1306
KUNGLIGA BIBLIOTEKET
202100-1710
CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN
202100-1819
FISKERIVERKET
202100-1843
LIVSMEDELSVERKET
202100-1850
STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT
202100-1868
NATURVÅRDSVERKET
202100-1975
KOMMERSKOLLEGIUM
202100-2007
MARKNADSDOMSTOLEN
202100-2015
KONSUMENTVERKET
202100-2064
PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET
202100-2072
EXPORTKREDITNÄMNDEN
202100-2098
ARBETSFÖRMEDLINGEN
202100-2114
ARBETSDOMSTOLEN
202100-2122
ARBETSMILJÖVERKET (AV)
202100-2148
MIGRATIONSVERKET
202100-2163
LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN
202100-2247
LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN
202100-2254
LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN
202100-2262
LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN
202100-2270
LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN
202100-2288
LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN
202100-2296
LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN
202100-2304
LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN
202100-2312
LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LÄN
202100-2320
LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN
202100-2346
LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN
202100-2353
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
202100-2361
LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN
202100-2395
LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN
202100-2403
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTMANLANDS LÄN
202100-2411
LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN
202100-2429
LÄNSSTYRELSEN I GÄVLEBORGS LÄN
202100-2437
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN
202100-2445
LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLANDS LÄN
202100-2452
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN
202100-2460
LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN
202100-2478
SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING
202100-2528
STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION
202100-2544
RYMDSTYRELSEN
202100-2585
RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN
202100-2627
Tjänsten för styckvisköp erbjuder endast en del av Synas totala företagsregister. Vissa företagsformer som exempelvis enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är undantagna då vi inte har möjlighet att sälja dessa styckvis. För åtkomst till samtliga företagsformer rekommenderar vi vårt fastprisabonnemang.

Sidnavigering