svenska företag

Sida 5 av 10 302

företag Organisationsnummer
Länsstyrelsen I Hallands Län
202100-2353
Länsstyrelsen I Västra Götalands Län
202100-2361
Länsstyrelsen I Värmlands Län
202100-2395
Länsstyrelsen I Örebro Län
202100-2403
Länsstyrelsen I Västmanlands Län
202100-2411
Länsstyrelsen I Dalarnas Län
202100-2429
Länsstyrelsen I Gävleborgs Län
202100-2437
Länsstyrelsen I Västernorrlands Län
202100-2445
Länsstyrelsen I Jämtlands Län
202100-2452
Länsstyrelsen I Västerbottens Län
202100-2460
Länsstyrelsen I Norrbottens Län
202100-2478
Sveriges Geologiska Undersökning
202100-2528
Rymdstyrelsen
202100-2585
Riksdagsförvaltningen
202100-2627
Riksgäldskontoret
202100-2635
Riksdagens Ombudsmän
202100-2650
Sveriges Riksbank
202100-2684
Nordiska Afrikainstitutet
202100-2726
Sveriges Domstolar
202100-2742
Sveriges Lantbruksuniversitet
202100-2817
Luleå Tekniska Universitet
202100-2841
Umeå Universitet
202100-2874
Högskolan I Gävle
202100-2890
Högskolan Dalarna
202100-2908
Mälardalens Universitet
202100-2916
Örebro Universitet
202100-2924
Uppsala Universitet
202100-2932
Kungliga Konsthögskolan
202100-2957
Karolinska Institutet
202100-2973
Kungliga Tekniska Högskolan
202100-3054
Stockholms Universitet
202100-3062
Linköpings Universitet
202100-3096
Karlstads Universitet
202100-3120
Högskolan I Borås
202100-3138
Högskolan I Skövde
202100-3146
Göteborgs Universitet
202100-3153
Högskolan Kristianstad
202100-3195
Högskolan I Halmstad
202100-3203
Lunds Universitet
202100-3211
Konstnärsnämnden
202100-3252
Statens Haverikommission
202100-3260
Bokföringsnämnden
202100-3278
Spelinspektionen
202100-3310
Statens centrum för arkitektur och design
202100-3427
Brottsoffermyndigheten
202100-3435
Arbetsgivarverket
202100-3476
Hovstaterna
202100-3484
Institutet För Rymdfysik
202100-3567
Sveriges Författarfond
202100-3583
Myndigheten för tillgängliga medier
202100-3591
Allmänna Reklamationsnämnden
202100-3625
Statens Musikverk
202100-3666
Barnombudsmannen
202100-3690
Hälso- & Sjukvårdens Ansvarsnämnd
202100-3765
Styrelsen För Ackreditering Och Teknisk Kontroll
202100-3815
Regeringskansliet
202100-3831
Kemikalieinspektionen
202100-3880
Boverket
202100-3989
Kustbevakningen
202100-3997
Blekinge Tekniska Högskola
202100-4011
Högskolan Väst
202100-4052
Polarforskningssekretariatet
202100-4060
Läkemedelsverket
202100-4078
Nämnden För Hemslöjdsfrågor
202100-4144
Statens Jordbruksverk
202100-4151
Myndigheten För Familjerätt Och Föräldraskapsstöd
202100-4169
Statens Skolverk
202100-4185
Rättsmedicinalverket
202100-4227
Finansinspektionen
202100-4235
Harpsundsnämnden
202100-4250
Svenska Kraftnät
202100-4284
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
202100-4334
Konkurrensverket
202100-4342
Post- Och Telestyrelsen
202100-4359
Överklagandenämnden För Högskolan
202100-4375
Statens Beredning För Medicinsk Och Social Utvärdering
202100-4417
Elsäkerhetsverket
202100-4466
Statens Fastighetsverk
202100-4474
Statens Institutionsstyrelse
202100-4508
Mittuniversitetet
202100-4524
Sametinget
202100-4573
Fortifikationsverket
202100-4607
Försvarsmakten
202100-4615
Sameskolstyrelsen
202100-4631
Försvarshögskolan
202100-4730
Statens överklagandenämnd
202100-4763
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
202100-4771
Sida
202100-4789
Revisorsinspektionen
202100-4805
Gentekniknämnden
202100-4813
Fastighetsmäklarinspektionen
202100-4870
Lantmäteriet
202100-4888
Södertörns Högskola
202100-4896
Kärnavfallsfonden
202100-4904
Inspektionen För Strategiska Produkter
202100-4912
Malmö Universitet
202100-4920
Institutet För Arbetsmarknads-Och Utbildningspolitisk Utvärdering
202100-4946
Statens Historiska Museer
202100-4953
Svenska Institutet
202100-4961
Ekobrottsmyndigheten
202100-4979
Tjänsten för styckvisköp erbjuder endast en del av Synas totala företagsregister. Vissa företagsformer som exempelvis enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är undantagna då vi inte har möjlighet att sälja dessa styckvis. För åtkomst till samtliga företagsformer rekommenderar vi vårt fastprisabonnemang.

Sidnavigering