svenska företag

Letar du efter ett specifikt företag?

Använd vår söksida för företag och kreditupplysningar.

Sida 2 av 9 574

Företag Organisationsnummer
RIKSGÄLDSKONTORET
202100-2635
RIKSDAGENS OMBUDSMÄN
202100-2650
SVERIGES RIKSBANK
202100-2684
NORDISKA AFRIKAINSTITUTET
202100-2726
SVERIGES DOMSTOLAR
202100-2742
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET
202100-2817
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
202100-2841
UMEÅ UNIVERSITET
202100-2874
HÖGSKOLAN I GÄVLE
202100-2890
HÖGSKOLAN DALARNA
202100-2908
MÄLARDALENS HÖGSKOLA
202100-2916
ÖREBRO UNIVERSITET
202100-2924
UPPSALA UNIVERSITET
202100-2932
KUNGLIGA KONSTHÖGSKOLAN
202100-2957
OPERAHÖGSKOLAN I STOCKHOLM
202100-2965
KAROLINSKA INSTITUTET
202100-2973
LÄRARHÖGSKOLAN I STOCKHOLM
202100-3005
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
202100-3054
STOCKHOLMS UNIVERSITET
202100-3062
LINKÖPINGS UNIVERSITET
202100-3096
KARLSTADS UNIVERSITET
202100-3120
HÖGSKOLAN I BORÅS
202100-3138
HÖGSKOLAN I SKÖVDE
202100-3146
GÖTEBORGS UNIVERSITET
202100-3153
HÖGSKOLAN I KALMAR
202100-3179
VÄXJÖ UNIVERSITET
202100-3187
HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD
202100-3195
HÖGSKOLAN I HALMSTAD
202100-3203
LUNDS UNIVERSITET
202100-3211
KONSTNÄRSNÄMNDEN
202100-3252
STATENS HAVERIKOMMISSION
202100-3260
BOKFÖRINGSNÄMNDEN
202100-3278
PRESSTÖDSNÄMNDEN
202100-3294
SPELINSPEKTIONEN
202100-3310
STATENS CENTRUM FÖR ARKITEKTUR OCH DESIGN
202100-3427
BROTTSOFFERMYNDIGHETEN
202100-3435
ARBETSGIVARVERKET
202100-3476
HOVSTATERNA
202100-3484
STATENS LJUD OCH BILDARKIV (SLBA)
202100-3492
INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK
202100-3567
SVERIGES FÖRFATTARFOND
202100-3583
MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER
202100-3591
JÄMSTÄLLDHETSOMBUDSMANNEN
202100-3617
ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN
202100-3625
STATENS MUSIKVERK
202100-3666
BARNOMBUDSMANNEN
202100-3690
LIVRUSTKAMMAREN OCH SKOKLOSTERS SLOTT MED STIFTELSEN HALLWYLSKA MUSEET
202100-3732
HÄLSO- & SJUKVÅRDENS ANSVARSNÄMND
202100-3765
STYRELSEN FÖR ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL
202100-3815
REGERINGSKANSLIET
202100-3831
KEMIKALIEINSPEKTIONEN
202100-3880
STATENS RÄDDNINGSVERK
202100-3914
STATENS PERSONADRESSREGISTERNÄMND
202100-3922
OMBUDSMANNEN MOT ETNISK DISKRIMINERING
202100-3948
PATENTBESVÄRSRÄTTEN
202100-3971
BOVERKET
202100-3989
KUSTBEVAKNINGEN
202100-3997
BANVERKET
202100-4003
BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA
202100-4011
STATENS VA-NÄMND
202100-4029
HÖGSKOLAN VÄST
202100-4052
POLARFORSKNINGSSEKRETARIATET
202100-4060
LÄKEMEDELSVERKET
202100-4078
GLESBYGDSVERKET
202100-4128
NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR
202100-4144
STATENS JORDBRUKSVERK
202100-4151
MYNDIGHETEN FÖR FAMILJERÄTT OCH FÖRÄLDRASKAPSSTÖD
202100-4169
STATENS SKOLVERK
202100-4185
VERKET FÖR NÄRINGSLIVSUTVECKLING, NUTEK
202100-4219
RÄTTSMEDICINALVERKET
202100-4227
FINANSINSPEKTIONEN
202100-4235
HARPSUNDSNÄMNDEN
202100-4250
STATENS BOSTADSKREDITNÄMND
202100-4276
SVENSKA KRAFTNÄT
202100-4284
SMÅHUSSKADENÄMNDEN
202100-4300
GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH)
202100-4334
KONKURRENSVERKET
202100-4342
POST- OCH TELESTYRELSEN
202100-4359
VERKET FÖR HÖGSKOLESERVICE
202100-4367
ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR HÖGSKOLAN
202100-4375
STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT
202100-4383
STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING
202100-4417
ELSÄKERHETSVERKET
202100-4466
STATENS FASTIGHETSVERK
202100-4474
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE
202100-4508
MITTUNIVERSITETET
202100-4524
SMITTSKYDDSINSTITUTET
202100-4532
SAMETINGET
202100-4573
FORTIFIKATIONSVERKET
202100-4607
FÖRSVARSMAKTEN
202100-4615
SAMESKOLSTYRELSEN
202100-4631
POSTVERKETS AVVECKLINGSORGANISATION
202100-4664
HANDIKAPPOMBUDSMANNEN
202100-4672
RADIO- OCH TV-VERKET
202100-4680
GRANSKNINGSNÄMNDEN FÖR RADIO OCH TV
202100-4714
FÖRSVARSHÖGSKOLAN
202100-4730
STATENS ÖVERKLAGANDENÄMND
202100-4763
TOTALFÖRSVARETS REKRYTERINGSMYNDIGHET
202100-4771
SIDA
202100-4789
HÖGSKOLEVERKET
202100-4797
Tjänsten för styckvisköp erbjuder endast en del av Synas totala företagsregister. Vissa företagsformer som exempelvis enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är undantagna då vi inte har möjlighet att sälja dessa styckvis. För åtkomst till samtliga företagsformer rekommenderar vi vårt fastprisabonnemang.

Sidnavigering