svenska företag

Sida 2 av 10 341

företag Organisationsnummer
Nils Och Hilda Sundins Donationsfond C
102016-1681
Stift Carl Och Dagmar Swartz' Understödsfond
102016-1699
Tyra Och Gustaf Svenssons Släktfond
102016-1707
R.H 241 Wilhelm F O Jacquette Elis Tersmedens F
102016-1756
Gerald Emanuel Totties Testamentsfond
102016-1806
Riddarh.Direkt Nr 532 E Ugglas Släktfond
102016-1830
Ulrichska Släktfonden
102016-1855
Unonius Fond
102016-1863
Charlotta Wadsteds Nuvarande O Bliv Barns Fond
102016-1871
Axel Wallenbergs Familjefond
102016-1897
Wallenbergska Familjestiftelsen
102016-1939
Wallenbergska Pensionsstiftelsen
102016-1947
Wallenbergska Sjukvårdsstiftelsen
102016-1954
Wallenbergska Studiestiftelsen
102016-1962
Wallenbergska Understödsstiftelsen
102016-1970
Stiftelsen Wallin-Almbergska Fonden
102016-1988
Riddarhus 251 Elin Wasastiernas Släktfond
102016-1996
Albin O Elin Wasastiernas Svenska Släktfond
102016-2010
West Pensions Stiftelse
102016-2051
Fredrik Westmans Understödsfond F Behöv Släkt
102016-2077
Häradshövding Anton Wetterlings Understödsfond
102016-2085
Wikland Geetesläkternas Fond
102016-2101
Wikland Geetesläkternas Fond /sten Hj Wikland/
102016-2119
Wredeska Ättens Huvudmannafond Riddhdir 259
102016-2135
Stiftelsen C J Åbergs Fond
102016-2150
Helena Charlotta Åhrbergs Släktfond
102016-2168
Riddarhus 250 Albin Och Elin Wasastiernas Fond
102016-2572
G A Du Rietz Pensionsfond Riddarhusdir 50
102016-3810
Riddarhus 287 Georg Von Essens Stipendiefond
102016-3828
Riddarhus 288 Georg Von Essens Understödsfond
102016-3836
Riddarhus 76 Louise Gyllenrams Fond
102016-3844
Fritz Gyllenswärds Stipendiefond Riddhdir 79
102016-3851
Riddarhus 89 Heijkenskjöldska Fonden
102016-3869
Riddarh.Direkt Nr 116 Lilliecronska Fonden
102016-3877
Riddarh.Direkt Nr 131 H Och A Mörners Fond
102016-3885
Ridd.H.Dir Nr 197 Rosen-Lagerbergska Fonden
102016-3893
August Skjöldebrands Stipendiefond Nr 222
102016-3901
Eva Tigerschiölds Stipendiefond Nr 244
102016-3919
Hans Ewerlöfs Fond I
102016-3950
Silfverstolpeska Fonden För Descendenter
102016-4404
B Och L Zielfelt Släktfond
102016-4412
Alma Klingmarks Fam Stift
102016-6359
Wetterska Släktstiftelsen
102016-6490
Eugén Hermelins Fond Nr 93
102017-5715
Maj Brings Fond
102017-6499
Riddarh.Dir Nr 122 Lovisinska Stipendiet
102017-8826
Stiftelsen Hammarbergska Gravfonden
102017-9006
Riddarh.Direkt Nr 177 Rehbinderska Fonden
102018-8635
Stina Lewenhaupts Stiftelse
102018-8973
Riddarhus 15 Otto Och Ida Bennets Donationsfond
102018-9047
H O Thomssons Testamentsmedel
102020-3756
Lichtenberg-Stiftung
102020-5264
SLÄKTFÖRENINGEN STRÖMSTEDTSGÅRDEN
102020-5652
Ruth Och Emil Kihlgrens Stiftelse
102020-9977
Blivande Arvsberättigade Avkom.T Björn Wikström
102021-1163
FüRSTSKA FAMILJESTIFTELSEN
102021-4001
R.H.Dir 538 Ida Arfwedsons O F Tersmedens Släktf
102021-9182
Riddarh.Dir 540 I Arfwedsons O F Tersmedens Undf
102021-9190
R.Dir 539 I Arfwedsons O F Tersmedens Utb-O Resf
102021-9208
Syskonen Petréns Fond
102022-0693
Stiftelsen Minne Av 29/3 1875
102022-3226
Stiftelsen Minne Av 25/9 1879
102022-3234
Kerstin Keys Studie- Och Understödsfond
102022-6906
Signe Von Kochs Gåvoförvar
102023-0601
Riddarhus 82 Märtha Gylles, F Von Wernstedt, F.
102023-1641
Bosaeus-Salwens Släktfond
102023-5782
Ragnhild Lundblads Arvsmedel
102023-7952
A Bengtssons Fond T Förm F I Rumelius Med Barn
102023-7986
Stiftelsen Adliga Ätten Nr 291 De Geers Familjef
102023-7994
Riddarh.Direkt Nr 530 Gustaf Tersmedens Fond
102023-8034
Riddarh.Direkt Nr 523 W Tersmedens Stip.Fond
102023-8042
Stiftelsen Mauds Fond
102023-8281
Stiftelsen Barnarve
102023-8554
Riddarhus 268 Conrad O Ida Muhls Donationsfond
102023-8737
Familjen Nils Lindahls Donationsfond
102023-8752
Tua Dunérs Fond
102024-0337
Alle Rudbergs Fond
102024-0345
Inge Rudbergs Fond
102024-0352
Åke Rudbergs Fond
102024-0360
Inga-Lisa Och Erik Elinders Stiftelse
102024-0451
Riddarhus 304 Claes Och Wivan Mörners Släktfond
102025-1151
R.H 274 G A Tolls O Hans Maka H Tolls Fam.Fond
102026-9294
Ester Och Gunnar Björklunds Stiftelse
112000-0870
Karl Fredrik Dahlstedts Familjestiftelse
112000-5655
Johnsons, Axel Och Margaret Stiftelse
112401-3879
Västerås Kvarns Fideikomisskapital
112801-2877
Gärlestams Stiftelse, Märtha O Evert
113200-3516
Lövås Släktfond
113600-9121
Silfverstolpeska Släktföreningen
113600-9154
Stift Erik Ehlins Understödsfonder
113600-9162
Stift Erik Ehlins U-Fond F S Ehlins Fam
113601-0053
Stift Erik Ehlins U-Fond F Waern-Bugges Fam
113601-0061
Bergstedts Fond, J Å /jens Bergstedt/
114001-1097
Bergstedts Fond, T L
114001-1105
Frogn-Brandtska Stiftelsen
114001-1113
J P Bergstedts Fond
114401-5078
Lagertha Bergstedts Minnesfond
114401-5086
Lagertha Bergstedts Pensions-O Underhållsstift
114401-5094
Oskar Bergstedts Pensionsfond
114401-5102
U O Bergstedts Fond
114401-5110
Tjänsten för styckvisköp erbjuder endast en del av Synas totala företagsregister. Vissa företagsformer som exempelvis enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är undantagna då vi inte har möjlighet att sälja dessa styckvis. För åtkomst till samtliga företagsformer rekommenderar vi vårt fastprisabonnemang.

Sidnavigering