Nyheter

Höjda räntor kan utlösa ny konkursvåg

2022-06-10

Konkurserna i Sverige ökade i maj men har minskat under 2022 och är nu på en lägre nivå än före Coronapandemins utbrott. Samtidigt finns en oro för att en ny konkursvåg kan vara på väg, när räntorna skjuter i höjden. Antalet konkurser i Sverige ligger för närvarande på en förhållandevis låg nivå och är tillbaka på samma nivå som före Coronapandemin, eller till och med något lägre. – Hittills i år har 2 312 företag gått i konkurs jämfört med 2019 då 2 601 ...

5 496 nystartade företag i maj

2022-06-10

I maj startades det 5 496 nya aktiebolag i Sverige. Det är en ökning med 16 procent jämfört med samma månad förra året då det startades 4 738 aktiebolag. Ackumulerat sedan årsskiftet har 28 360 nya företag startats och det är en ökning med 4 procent jämfört med 2021, som också var ett bra år för nyföretagande. Flest företag har startats inom olika konsultverksamheter. Klicka här och se alla nya företag i ditt län och på din ort i maj.

Varning för bluffakturor!

2022-06-10

Sommaren och därmed semestertider är snart här. Därför kan det redan nu vara på plats att varna för bluffakturor som brukar komma lika säkert som ett brev på posten. Årligen försöker lurendrejare att lura till sig pengar när semestervikarier sköter betalning av fakturor. Enligt polisen handlar det om bedrägeri i mångmiljonklassen.

Jämka sommarjobbare rätt

2022-06-10

Den som tjänar mindre än 20 431 kronor på ett sommarjobb och inte har andra inkomster under året ska inte betala inkomstskatt. För att slippa skatteavdrag behövs emellertid ett intyg lämnas till arbetsgivaren. Intyget finns att hämta på skatteverket.se. Den som sommarjobbar och 20 431 kronor eller mer kan i de flesta fall också får lägre skatteavdrag genom att jämka, vilket man också gör på Skatteverkets hemsida. Att få ett beslut om jämkning tar normalt ...

Stigande räntor pressar skuldsatta

2022-06-10

Räntorna stiger snabbt i spåren av den höga inflationen. De stora skulder som byggts upp under den långa perioden av låga räntor sätter nu press på högt skuldsatta hushåll och företag, konstaterar Finansinspektionen. Året inleddes med en tilltagande oro för hög och stigande global inflation. Rysslands invasion av Ukraina har ytterligare spätt på inflationen samtidigt som tillväxtförutsättningarna försämrats. Räntor och ränteförändringar har stigit kraftigt s...

Liten ökning av antalet konkurser i april

2022-05-10

Efter tre månader med minskat eller oförändrat antal konkurser i Sverige ökade konkurserna i april. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Antalet konkurser i Sverige minskade både i januari, minus 16 procent, och mars, minus 12 procent, jämfört med samma månader 2021. I februari låg de oförändrat kvar på samma nivå som i februari ett år tidigare. – I april ökade antalet konkurser om än blygsamt. Upp 3 procent jämfört med april 2021, ko...

4 634 nystartade företag i april

2022-05-10

I april startades det 4 634 nya aktiebolag i Sverige. Det är en minskning med 5 procent jämfört med samma månad förra året då det startades 4 880 aktiebolag. Ackumulerat sedan årsskiftet har däremot hela 22 864 nya företag startats och det är en ökning med 2 procent jämfört med 2021, som var ett rekordår för nyföretagande. – Det är naturligtvis mycket positivt att så många väljer att förverkliga sina idéer. Att det hittills i år startat ännu fler än reko...

Nytt rekord för digitala deklarationer

2022-05-10

Den 2 maj hade 6 736 332 svenskar deklarerat digitalt. Det är drygt 85 000 fler än sista dagen förra året. De flesta deklarerade med Skatteverkets e-tjänst och trenden att allt fler deklarerar tidigt fortsätter. Nästan 100 000 fler deklarerade första dagen det var möjligt jämfört med förra året. Andra veckan i juni kan de flesta som deklarerat senast den 2 maj få eventuella skattepengar tillbaka.

Falskt ”erbjudande” om avveckling av företag

2022-05-10

Företagare har fått brev med ett falskt ”erbjudande”, som låtsas komma från Bolagsverket, om att avveckla företagets näringsverksamhet. Under våren har företagare runt om i landet fått brev med ett ”erbjudande” att mot en avgift avveckla företagets näringsverksamhet. Av erbjudandet framstår det som om det kommer från Bolagsverket. Men det stämmer inte. I stället handlar det om bluff och ett försök av kriminella att lura till sig pengar. ”erbjudandet” kan där...

Tuffare tag mot ekonomisk brottslighet

2022-05-10

Polisen, Kronofogden, Försäkringskassan och andra myndigheter samverkar mot organiserad brottslighet. Polismyndighetens del i det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet under 2021 innebar 448 utdömda fängelseår. Under förra året säkrade också Kronofogdemyndigheten tillgångar på nästan 80 miljoner kronor och Försäkringskassans återkrav uppgick till 62 miljoner kronor. För Kronofogdemyndighetens del handlar det om allt från beslagtagna bila...

Över 18 000 nystartade aktiebolag hittills i år

2022-04-11

Under årets tre första månader har över 18 000 nya företag startats i Sverige. Det framgår av vår sammanställning. Nyföretagandet fortsätter att vara högt i Sverige. Under det första kvartalet i år startades det 18 229 nya aktiebolag. Under januari registrerades 6 488 nya verksamheter, vilket historiskt sett är en av de högsta siffrorna någonsin. I februari fortsatte nyföretagandet på en hög nivå med 6 306 nya aktiebolag. I mars dämpades utvecklingen någo...

Kraftigt minskat antal konkurser första kvartalet 2022

2022-04-11

Konkurserna minskade i Sverige, både i mars och sett till årets första kvartal. Det visar aktuell statistik. Konkurserna på riksnivå minskade med 10 procent under årets första kvartal jämfört med samma period ett år tidigare. – Jämfört man dessutom med hur det såg ut för två år sedan, då Coronapandemin härjade som värst, är förändringen anmärkningsvärd, säger Karl Stjerna, VD på Syna. 2020 gick 1 705 svenska företag i konkurs jämfört med 1 490 under 2021....

3 382 577 deklarationer gav 22 miljarder i återbäring

2022-04-11

I år får 2,7 miljoner svenskar dela på rekordstor skatteåterbäring, drygt 22 miljarder kronor. Hittills har nästan 3,4 miljoner deklarationer godkänts. I syna.se finns nu nya inkomstuppgifter för 3 382 577 personer. Det är uppdateringar som kommit in från de som deklarerat digitalt utan ändringar senast 30 mars. För att få skatteåterbäringen redan i april krävs att deklarationen godkändes digitalt senast den 30 mars utan ändringar eller tillägg. De som ...

Bankernas utlåning 2021 ökade med 6 procent

2022-04-11

Under 2021 steg utlåningen till allmänheten i Sverige med 6 procent enligt årets första banbarometer från Finansinspektionen. Hushållsutlåningen ökar i snabbare takt än utlåningen till icke-finansiella företag. Både utlåningen till konsumentkrediter och lån med bostäder och säkerhet, ökar snabbare än utlåningen till allmänheten i Sverige totalt. Storbankernas marknadsandelar på den svenska bolånemarknaden fortsätter minska något till cirka 58,5 procent vi...

Mer än vart annat företag drabbades av brott

2022-04-11

Under förra året drabbades mer än vartannat företag i Sverige av brott. Något som beräknas kosta näringslivet över 100 miljarder kronor årligen. I den offentliga statistiken är mörkertalet stort eftersom många företag aldrig polisanmäler. Man bedömer helt enkelt att en anmälan inte leder någonstans. Som en konsekvens av brotten uppger dessutom 6 procent av Sveriges 323 000 företag att de låter bli att investera och 3 procent att de låter bli att rekrytera...

Tufft för många små och medelstora företag

2022-03-08

Antalet konkurser i Sverige var under februari oförändrat jämfört med februari 2021. Men utvecklingen skiljer sig åt i olika delar av landet samtidigt som det är tydligt att många små och medelstora företag har det fortsatt besvärligt. Det var lika många konkurser i Sverige under februari som samma månad förra året. Sammantaget gick 449 företag i konkurs. Tillsammans hade de en omsättning på nästan 4 miljarder kronor, berättar Harald Stjerna, partner på Syna...

Alla nystartade AB på Kreditrapporten.se

2022-03-08

Förra månaden lanserade Syna en ny tjänst, på systersidan Kreditrapporten.se, som redovisar antalet nystartade aktiebolag i Sverige. Nu kan du också köpa och ladda ned listor på företagen direkt från sidan. I filen får du namn på företaget, organisationsnummer, postadress, verksamhetsbeskrivning, styrelsens ledamöter, med mera. – Vi är övertygade om att det här är ett värdefullt informationstillskott för våra kunder som på det här sättet smidigt får tillgång...

Bolagsverket vill att alla AB ska lämna digitalt bokslut

2022-03-08

Bolagsverket har lämnat in en begäran till Justitiedepartementet om obligatorisk digital inlämning av årsredovisning för aktiebolag. I sin motivering lyfter man fram att en obligatorisk digital inlämning är ett steg mot ökad förenkling och ökad nytta av den information som finns i årsredovisningen. Någon reaktion från Justitiedepartementet har ännu inte kommit och det finns inte heller någon information om när en förändring eventuellt skulle kunna införas...

Färre företag ser möjlighet att fuska med skatten

2022-03-08

Allt färre företag anser att det finns stora möjligheter att fuska med skatten. Det visar en årlig attitydundersökning som Skatteverket låtit göra. Det är endast 7 procent av företagen som instämmer i att man har rätt att chansa i deklarationen mellan vilka kostnader som ska räknas till företaget och vilka kostnader som är privata. En tydlig förbättring ses bland annat sedan 2020, då en liknande undersökning gjordes, inom bygg, detaljhandel och transport. ...

Allt fler får avslag på sin ansökan om skuldsanering

2022-03-08

Intresset för skuldsanering har varit rekordstort de senaste åren. Men andelen beviljade ansökningar har sjunkit, meddelar Kronofogdemyndigheten. Under 2021 ansökte 28 075 personer om skuldsanering, en minskning med 218 personer jämfört med rekordåret 2020.  Även antalet beviljade skuldsaneringar sjunker något, från 12 011 personer 2020 till 11 661 under fjolåret. Många som ansöker uppfyller inte kriterierna för att få skuldsanering. Andra är inte tillräc...

En screening ger koll på dina bostäder och ökad trygghet

2022-02-14

Fastighetssupport hjälper fastighetsägare att skapa trygga boendemiljöer med hjälp av digitala verktyg och dialog. I det arbetet är Synas digitala adresskontroll, (screening), en viktig del. Med en snabb screening av bostadsadresserna får fastighetsägaren koll på vilka, och hur många, som står skrivna i deras bostäder. Sedan är det bara att följa upp avvikelserna.När vi talar med Mustapha Timir, vd på Fastighetssupport, så ska han och en kollega senare på kväll...

Konkurserna i Sverige minskade rejält i januari

2022-02-14

Konkurserna i Sverige fortsatte att minska i rask takt i januari och mycket tyder på att den positiva utvecklingen ska fortsätta. Antalet konkurser i Sverige minskade i januari med 16 procent jämfört med samma månad för ett år sedan. Detta trots att Sverige befinner sig mitt uppe i en fjärde pandemivåg. – Utvecklingen i januari ska ses som en fortsättning på 2021 som innebar att antalet konkurser. Räknat på hela året, minskade betydligt. Ner 11 procent jä...

Svenskarnas skuldberg rekordstort

2022-02-14

Allt färre svenskar hamnar hos Kronofogden. Samtidigt är skulderna större än någonsin och de fortsätter att växa snabbt. Vid årsskiftet fanns 391 039 personer registrerade hos Kronofogden, en minskning med 11 166 personer sedan förra året och den lägsta siffran sedan 1991. Bakom minskningen finns två huvudorsaker. För det första minskar skulderna framför allt till staten. Det beror främst på att radio- och TV-avgiften avskaffats, men också på att färre få...

Flest kvinnliga VD:ar finns i Norrbotten

2022-02-14

Största andelen kvinnliga verkställande direktörer i aktiebolag finns i Norrbotten och minsta andelen i Kalmar län. Det visar siffror från Bolagsverket. I Norrbotten har 72 procent av alla registrerade aktiebolag en manlig VD och 28 procent en kvinnlig., vilket gör länet till det mest jämställda i Sverige. På andra plats kommer Gävleborgs län med 26 procent kvinnliga VD:ar och tredjeplatsen delas mellan Stockholms län och Gotlands län med 25 procent kvinn...

Bästa Tillväxt 2021

2021-12-22

Stort grattis till kommunerna som vunnit Bästa Tillväxt 2021! Sedan 2007 har Syna granskat boksluten från samtliga aktiebolag i Sverige för att, med fakta, ta reda på hur det går för näringslivet i landets kommuner. Priset Bästa Tillväxt premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet i varje län och är därför en viktig värdemätare. Vinner gör den kommun i varje län som har störst andel företag som:– Nyanställt– Ökat sin omsättning– Gått m...

Konkurserna ökade i November

2021-12-21

Konkurserna i Sverige ökade med 5 procent i november jämfört med samma månad 2020. Flest konkurser fanns inom besöksnäringen och i byggbranschen. Mars och april förra året utvecklades till ett stålbad för näringslivet. Antalet konkurser rusade i höjden som en direkt konsekvens av Coronapandemin och de restriktioner som infördes successivt av regeringen och Folkhälsomyndigheten. – Utvecklingen så här långt under 2021 har varit mindre dramatisk sett till he...

Fortsatta problem med kreditprövningar

2021-12-21

Enligt Finansinspektionen och Kronofogden råder det brister i många kreditprövningar och onödigt många låntagare får inkassokrav. Personer som tar konsumtionslån har i dag högre inkomster och betalar mindre för sitt lån i förhållande till sin inkomst jämfört med tidigare år. Men det förekommer fortfarande brister i kreditprövningen och onödigt många låntagare får inkassokrav. Dessutom är unga låntagare fortfarande överrepresenterade bland dem som får tidiga ...

Taxeringsvärdet ökade med 680 miljarder kronor

2021-12-21

Taxeringsvärdet för samtliga skattepliktiga fastigheter i Sverige ökade med 680,0 miljarder kronor eller 6,5 procent, i och med 2021 års allmänna och särskilda fastighetstaxering. Det totala taxeringsvärdet uppgår därmed till 11 147 miljarder kronor. Under 2021 har det varit en allmän fastighetstaxering för småhusenheter. Det totala taxeringsvärdet för småhusenheter ökade med 598 miljarder kronor, eller 13,5 procent, jämfört med 2020 års taxering. Det totala...

137 000 ansökningar om stöd för korttidsarbete

2021-12-21

Den 30 november stängde möjligheten att ansöka om stöd för den sista förlängningen av korttidsarbete. Därmed avslutades den enskilt största statliga stödinsatsen för svenska företag under coronapandemin. Totalt har det inkommit 136 837 ansökningar till Tillväxtverket, det visar nya siffror från Tillväxtverket. Stödet för korttidsarbete presenterades av regeringen i mars 2020. Den 7 april öppnade ansökan och totalt har svenska företag ansökt om 40,3 miljarder...

Bästa Tillväxt 2021 – en snabbguide

2021-12-15

Det här är Bästa TillväxtPriset Bästa Tillväxt tilldelas sedan 2007 den kommun i varje län där företagen har bäst tillväxt. Priset delas ut årligen av kreditupplysningsföretaget Syna, som granskar bokslut från samtliga svenska aktiebolag för att utse vinnarna. Utmärkelsen går till den kommun som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. Den bästa tillväxten finns där de flesta växerBred tillväxt skapar stabila regioner....

Nyhetsbrev

Anmäl dig till Synas nyhetsbrev här

Få spännande statistik, läs intervjuer och nyheter.

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se