Preppa ditt företag för kris

Det har säkerligen inte undgått någon att vi befinner oss i en lågkonjunktur i Sverige med rekordhöga konkurssiffror och rekordlåga siffror på antal nystartade företag.

Många företag har det tufft just nu och förutsättningarna för att driva sitt företag och göra affärer har blivit allt tuffare den senaste tiden med höga räntor, hög inflation och försämrad betalningsförmåga för både hushåll och företag.

Hur ska man tänka för att navigera sitt företag genom en tuffare marknad och finns det några konkreta steg man kan ta?

3 tips på hur du som företagare förbereder dig på kris:

  • Säkerställ er kreditprocess

En volatil marknad ställer högre krav på företag när det kommer till att bevilja kredit och sätta kreditlimiter. Att ha en systematisk process på plats för detta som man kan luta sig mot kan vara fördelaktigt vid framtida kreditbeslut. Här bör man som företag fundera på mot vilka kunder ska man bevilja kredit och vilken kreditlimit man ska sätta samt mot vilka kunder man ska erbjuda andra former av betalningsmetoder som innebär lägre eller ingen kreditrisk.

  • Säkerställ er fakturaprocess

Processen med att fakturera och få betalt bör anpassas efter rådande marknadsklimat. Det som vi ser nu är att betalningsförmågan har försämrats och då bör man även se över sin fakturaprocess. Frågor som bör tas i beaktning är: Ska vi revidera våra betalningsvillkor, efter hur många dagar skickar vi betalningspåminnelse och efter hur många dagar skickar vi vidare fakturan till inkasso?

  • Bevaka era samarbetspartners

Att bevaka sina kunder och leverantörer i en volatil marknad är en nyckelfaktor till att undvika eller minimera risken för kreditförluster. Här handlar det om att vara proaktiv och ta varningssignalerna i beaktning när ni tex har en kund som börjar få betalningsanmärkningar. Att i tid kunna agera och ta åtgärder för att minimera kreditexponering mot kunder där betalningsförmågan försämras kan vara avgörande för att undvika dyra och onödiga kreditförluster.

Syna har verktygen för att hjälpa er att optimera er kredit- och beslutsprocess. Boka in en kostnadsfri konsultation på 30 minuter med någon av våra Kundansvariga medarbetare om ni vill veta mer om hur ni kan förbereda er inför sämre tider.

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se