Småföretagare betalar mer än i andra EU-länder

En studie från Småföretagarnas Riksförbund visar att svenska företag betalar 185 miljarder kronor mer i arbetsgivaravgifter än andra EU-länder.

I de flesta branscher betalar svenska företag betydligt mer till staten i form av arbetsgivaravgifter än företag i samtliga övriga EU-länder, enligt en undersökning som gjorts av Småföretagarnas Riksförbund som menar att det är orimligt ur konkurrenssynpunkt på en gemensam marknad.

Det rör sig inte heller om några småsummor. Beroende på hur man räknar, vad som inkluderas och vilka länder man jämför med rör det sig om i storleksordningen 100 till 200 miljarder extra som de svenska företagen betalar.

Att sänka den svenska arbetsgivaravgiften skulle, enligt Småföretagarna, utöver att skapa en mer rättvis konkurrensförmåga för exportföretag i Sverige som säljer på den europeiska marknaden, stärka företagens ekonomi, stimulerat till ökat företagande och skapa nya arbetstillfällen.

Läs mer på Småföretagarnas Riksförbunds hemsida

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se