svenska företag

Sida 8 724 av 8 724

Företag Organisationsnummer
Vägsamfälligheten Klevmarken-Ringsmon
962000-1041
Vägsamfälligheten Mon-Björnhultet
962000-1058
Vägsamfälligheten Olasbyn-Holtane
962000-1678
Vägsamfälligheten Böle-Onsön-Assgärebyn
962000-1926
Åsen-Hafden Vägsamfällighet
962000-2015
Hukens Vägsamfällighet
962000-2098
Tösse-Topperud Vägsamfällighet
962000-2932
Vensbergs Vägsamfällighet
962000-2940
Backens Vägsamfällighet
962000-5083
Syskonen Eriksson
962000-5414
Rudet-Ekenäs Vägsamfällighet
966000-2297
Torsö Norra Invallningsföretag
966000-2529
Haddåna Vägsamfällighet
966000-3279
S Torps Skogssamfällighet
966000-4772
Hässlestads Skogssamfällighet
966000-5084
Partrederiet För M/F Lidan
969000-8835
Partrederiet För M/S Dettern
969000-9460
Torp-Krokvattnets Vägsamfällighet
974400-3220
Sjögesta Ö Skogsvägsamfällighet
975000-3072
Närkes Härads Allmänningar
975000-4021
Högaberg-Övratorps Vägsamfällighet
975000-4062
Per Erikssons Stiftelse
975000-4286
Mosjöbottens Vattenavledningsföretag År 1970
975000-8717
Eldvalla Vägsamfällighet
975000-8782
Filipshyttans-Hjulåsens Vägsamfällighet
975000-8881
Ribbohyttans Vägsamfällighet
975000-9038
Latorp-Osvallabäckens Dikn.Före 1977
975000-9046
Värnsta-Hälgesta Dikningsföretag Av År 1938
975000-9079
Åna-Ullsandsmo Vägsamfällighet
975700-0949
Metalls Avd 59:s Sjukfond
975700-2606
Skäggebols Vägsamfällighet
976400-3456
Secoverkens Sjukhjälpsfond
978500-2271
Släta-Gässlinge Vägsamfällighet, Co J Andersson
978500-2958
Sagåns Vattendragsförbund
979500-1032
Vretaåns 2 Sänkningsföretag
979500-1990
Klasbo-Myrens Torrläggningsföretag
979500-2014
Torskebo Tärnaby Vägsamfällighet
979500-2139
Huddunge-Persbo Vägsamfällighet
979500-2634
Åbyskogens Vägsamfällighet
979500-3491
Olshyttan - Klosters Samfällighetsförening
982000-0322
Långshyttans Samfällighets Förening
982000-0488
Nämnsbo-Viggesnäs Samfällighetsförening
982000-3169
Risshyttgårdens Intressenter
982600-4401
Stiftelsen Transtrands Kursgård
984400-3286
Konsortiet Schaktarna
985000-4236
Karin Jonssons I Ångsäters Stiftelse Ljusdalsbygdens Museum
987000-1329
Vallåns Vägsamfällighet
988800-1253
Mjösjö Vägsamfällighet
988800-1337
Alnövägens Vägsamfällighet
988800-1436
Strand-Myre Vägsamfällighet
988800-2236
Eldsjö Knappberget Vägsamfällighet
988800-2608
Rå Vägsamfällighet
988800-3192
Hultinsbodarnas Vägsamfällighet
988800-3820
Jansjö Holaforsens Vägsamfällighet
988800-3911
Tavelsjö-Björkhammar Vägsamfällighet
994001-4427
Tvärålunds Byamän
994001-6513
Partrederiet Nordfisk
994001-7685
Västansjö Samfällighet
995400-1211
Keräntöjärvi Byasamfällighet
997600-3583
Skandiakoncernen
998200-0300
Björklidens Vägsamfällighet
999100-0135
Brännäs-Rebacken Vägsamfällighet
999100-0176
Hällvik-Vuolda-Sikselets Vägsamfällighet
999100-0887
Tjänsten för styckvisköp erbjuder endast en del av Synas totala företagsregister. Vissa företagsformer som exempelvis enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är undantagna då vi inte har möjlighet att sälja dessa styckvis. För åtkomst till samtliga företagsformer rekommenderar vi vårt fastprisabonnemang.