svenska företag

Sida 8 724 av 8 786

Företag Organisationsnummer
Torsten Settergrens Donationsfond
866600-8308
Skövdelogernas Särskilda Välg.Hets Dir Välg.Fond
866600-8316
Brandingenjörernas Fond
866600-8829
Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem
866600-8928
Värsås Vägförening
866600-8993
Skaraborgsbankens Pensionsstiftelse
866600-9009
Olga Och Gösta Schönbergs Stiftelse
866600-9033
Höghult-Selsendy Vägsamfällighet
866600-9082
Flistads Allmäningekassa
866600-9660
Lerdala Vägförening
866600-9819
Grönhults Bys Vägsamfällighet
866600-9827
Karin Och Einar Bäckströms Hjälpfond
866601-0098
Tidans Vattenförbund
866601-0403
Övlt Nils Höglunds Donationsfond
866601-0841
Ansiktsprotetisk Stiftelse Vid Kärnsjukh Skövde
866601-1609
Värsås-Örjanstorp Vägsamfällighet
866601-1633
Oxelbacka Fond Greta Och Axel
866601-1765
Stiftelsen Kss Gynekologi- Och Obstetrikfond
866601-1781
Stiftelsen Margit Petterssons Gravfond
866601-1955
Stiftelsen Olga Frans Margit Petterson Halvarsto
866601-1963
Kärnsjukhusets Barnmedicinska Fond
866601-2003
Stiftelsen Kärnsjukhusets Hjärtfond
866601-2029
Kärnsjukhusets Kirurgifond
866601-2037
Kärnsjukhusets Medicinfond
866601-2052
Kärnsjukhusets Urologifond
866601-2086
Öronklinikens Vid Kss Forskningsfond
866601-2094
Kärnsjukhusets Ögonfond
866601-2102
Åbods Vägsamfällighet
866601-2268
Stift Olle Linds Minnesfond För Unga Skådespela
866601-2623
Akutklinikens Vid Kss Forsknings- Och Utv.Fond
866601-2946
Västerhönsa Dikningsföretag
866601-3167
Stiftelsen Skövde Musei Vänner
866601-3316
Infektionsklinikens Fond För Medicinskt Utv.Arb
866601-3613
Svenska Rattfyllerifonden
866601-3803
Kvinnoklinikens Cancerfond Kss
866601-3944
Jägmästarens Anläggningssamfällighet
866601-4256
Stiftelsen Obligator
866601-4348
Stiftelsen Tibro Möbelmuseum
866601-4454
Forsviks Industriminnen
866601-4710
Skaraborgs Ortopedservice Ab:s Vinstandelsstifte
866601-4728
Stiftelsen Arbetslivsforum
866601-4777
Dyrssenska Stiftelsen
866601-5188
Stiftelsen Skövde Kommuns Samfond För Grundskola
866601-5287
Stiftelsen Skövde Kommuns Samfond För Gymn.Skola
866601-5295
Stift Skövde Kommuns Soc Samfond F Allm Hjälpbeh
866601-5303
Stft Eugenia Och Eli Svenssons, Frök,Donationsf
866601-5329
Stiftelsen Anna-Elisabet Åbergs M Fl Minnesfond
866601-5360
Stiftelsen Skaganäs För Helhetssyn Och Skapande Livsmiljö
866601-5378
Stiftelsen Samfonden För Skaraborgs Läns Sjukhem
866601-5428
Stiftelsen Ove Larsson
866601-5519
Rese O Stip.Fond F Sv För F Med. Teknik O Fysik
866601-5626
Stiftelsen Egnells Donationsfond
866601-5642
Stiftelsen Dir Th.Egnells Stipendiefond
866601-5659
Stiftelsen Skövde Kommuns Samfond
866601-5667
Stiftelsen Bröderna Perssons Minnesfond
866601-5675
Ins.Stiftelsen Högskolans Jubileumsfond
866601-5709
Stiftelsen Vera Sands Minnesfond
866601-5766
Nils Östers Stiftelse
866601-5816
Stiftelsen Finlandiahemmet
866601-5840
Emilia Larssons Stiftelse
866601-5956
Stiftelsen Erik Lundgrens Minnesfond
866601-5998
Karlsborgs Sociala Stiftelse
866601-6061
Stina Krantz Minnesfond
866601-6079
Karlsborgs Skolstiftelse
866601-6111
Stiftelsen Ida Och Victor Kumliens Hjälpfond
866601-6137
Öbergs Stiftelse För Öra Församlingshem
866601-6160
Andréns Stiftelse För Öra Kyrka O Församlingshem
866601-6178
Johanssons Stiftelse För Öra Kyrka O Förs.Hem
866601-6186
Hulabäcks Vattenförening
866601-6202
Majken O Eric Wangstedts Stiftelse
866601-6343
Lagerstorp Smeagårdens Torrläggningsföretag
866601-6400
Gike Handels Ab:s Pensionsstiftelse
866601-6624
Stiftelsen Henning Antonssons Minnesfond
866601-6764
Stiftelsen Mossebo Stom
866601-7101
Stiftelsen Löfvingska Släktens Kyrkofond
866601-7465
Dikningsföretaget Hedarne Ån
866601-7473
Samfond Nr 1
866601-7515
Samfond Nr 2
866601-7523
Samfond Nr 3
866601-7531
Dagny Och Herbert Carlssons Minnesfond
866601-7549
Torsö Södra Invallningsföretag Av År 1934
866601-9420
Ellenösjöns-Östersjöns Fiskevårdsområde
866601-9438
Norra Kornsjöns Fiskevårdsområdesförening
866601-9446
Nedre Bolsjöns Fiskevårdsområdesförening
866601-9453
Gesäters Fiskevårdsområdesförening
866601-9461
Hornboresjöns Fiskevårdsområdesförening
866601-9479
Örekils O Hajumsälvens Fiskevårdsområdesförening
866601-9487
Kärnsjöns Fiskevårdsområdesförening
866601-9495
Dikningsföretaget Berga M.Fl. 1933
866601-9503
Hövik Klemens Vägs Samfällighetsförening
866601-9511
Sundsby, Fjällebro Och Sörby Dikningsföretag
866601-9529
Avdikn-För Sältebo-Tådås-Kyrkefjäll-Valsäng-Brog
866601-9537
Ab Fagerhults Fria Personalstiftelse
867200-0406
Hökensås Häradsallmänning
867200-0935
Hömbs By, Stiftelsen
867200-0992
Mullsjö Folkhögskola Stiftelsen
867200-1396
Skara Stifts Folkhögskola, Stiftelsen
867200-1669
Tidaholm-Hökensås Semesterby, Stiftelsen
867200-3665
Carl Gustaf Liljas Fond
867200-3756
Fribytarens Radhussamfällighet
867200-3772
Tjänsten för styckvisköp erbjuder endast en del av Synas totala företagsregister. Vissa företagsformer som exempelvis enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är undantagna då vi inte har möjlighet att sälja dessa styckvis. För åtkomst till samtliga företagsformer rekommenderar vi vårt fastprisabonnemang.