svenska företag

Sida 8 723 av 8 795

Företag Organisationsnummer
Stift. Hallgerd Ebbesdotter Mark-Järnbergs Fond
857501-0593
Stiftelsen Stipendiefonden
857501-0684
Stiftelsen Ackordcentralen
857501-0775
Stiftelsen Anna Bäwers Fond
857501-0783
Stiftelsen Alma O Gustaf Widéns Donationsfond
857501-0791
Stiftelsen Herbert Molins Donationsfond
857501-0874
Stiftelsen Gabriel Heymans Don, Gbg:s Stadsbibl
857501-0882
Stiftelsen Hjördis Lindegrens Fond
857501-0890
Stiftelsen Sven Pettersons Fond Humanistisk Vet.
857501-0981
Stiftelsen Torsten Pettersons Fond Humanistisk
857501-0999
Stiftelsen Renströmska Biblioteksfonden
857501-1088
Stiftelsen Ester O Teresia Salomonsons Donation
857501-1096
Stiftelsen Per Lindekrantz Fond
857501-1179
Stiftelsen Dispachören Kaj Pineus Forskn.Fond
857501-1187
Stiftelsen Gbg:s Köpmannaförbunds Damklubbs Fond
857501-1195
Stiftelsen Gunborg O Gustav Zetterstens Don.Fond
857501-1278
Stiftelsen Holger Gustavssons Donationsfond
857501-1286
Stiftelsen Anna Ahrenbergs Italienska Lektorsf.
857501-1294
Stiftelsen Gust. F. Bratts Donationsfond
857501-1377
Stiftelsen Anna-Ida Broströms Kompl. D.Broströms
857501-1385
Stiftelsen Louise Falkenbergs,F Ekman Donation
857501-1393
Stiftelsen Konsthistoriska Fonden
857501-1476
Stiftelsen Karl Langenskiölds Minne
857501-1484
Stiftelsen Theodor O Hanne Mannheimers Fond
857501-1492
Stiftelsen Ivar Waerns Sterbhus Donationsfond
857501-1674
Stiftelsen Henrik E. Ahrenbergs Stip,-premie F.
857501-1682
Stiftelsen Henrik E. Ahrenbergs Studiefond
857501-1781
Stiftelsen Gustaf A. Bratts Föreläsningsfond
857501-1799
Stiftelsen David Carnegies Stipendiefond
857501-1880
Stiftelsen James Carnegies Stipendiefond
857501-1898
Stiftelsen Oscar Ekmans Stipendiefond
857501-1989
Stiftelsen S. A. Hedlunds Föreläsningsfond
857501-1997
Stiftelsen Gabriel Heymans Stipendiefond
857501-2078
Stiftelsen Sixten Heymans F.Författ. Vetenskapsm
857501-2086
Stiftelsen Gbg:s Högskolas Linnéfond
857501-2094
Stiftelsen C. J. Meijerbergs Fond
857501-2177
Stiftelsen Charlotta Amalia Nybergs Fond
857501-2185
Stiftelsen Prof. Johannes Paulsons Stip.Fond
857501-2193
Stiftelsen Otto O Anna Platins Stip,Fond
857501-2276
Stiftelsen Stip.Fonden Viktor Rydbergs Minne
857501-2284
Stiftelsen Ludvig O Elin Stavenows Stip,Fond
857501-2292
Stiftelsen Gustaf Sterns Fond
857501-2375
Stiftelsen Otto Sylwans Föreläsningsfond
857501-2383
Stiftelsen Emily Wijks Fond
857501-2391
Stiftelsen Prof. Johan Visings Högskolefond
857501-2474
Stiftelsen Gustaf Werners Fond Botanisk Lärostol
857501-2482
Stiftelsen Fond Professur Östasiatisk Språkvet
857501-2490
Stiftelsen Gustaf Ekmans Donationsfond
857501-2680
Stiftelsen Adolf O Gertrud Bratts Donationsfond
857501-2698
Stiftelsen Axel O Hedvig Carlanders Fond
857501-2789
Stiftelsen David Carnegies Don.Fond Gbg:s Högsk.
857501-2797
Stiftelsen James Carnegies Donation
857501-2888
Stiftelsen Andrew Carnegies Fond
857501-2896
Stiftelsen Dispositionsfonden
857501-2979
Stiftelsen Oscar Ekmans Don. Gbg Högskola
857501-2987
Stiftelsen Gbg:s Undervisningsfond
857501-2995
Stiftelsen Lundgrenska Högskolefonden
857501-3076
Stiftelsen August Rhöss Donationsfond
857501-3084
Stiftelsen Gustav Werners Donationsfond
857501-3092
Stiftelsen För Karl Fredrik Andrés Fond
857501-3175
Stiftelsen Olof Wijks Donationsfond
857501-3183
Stiftelsen Olof Olofson Wijks Minne
857501-3191
Stiftelsen Viktor Lidells Fond
857501-3274
Stiftelsen Bergliot Kihlberg-Anderssons Stip.Fon
857501-3282
Stiftelsen M Kindahls Fond
857501-3290
Stiftelsen Inga Lidéns Premiefond
857501-3381
Stiftelsen Gunnar Fröbergs Minnesfond
857501-3480
Stiftelsen Jenny Janssons Donationsfond
857501-3498
Stiftelsen Konsulinnan Oscar Ekmans Donation
857501-3589
Stiftelsen N. Hammarströms Fond
857501-3597
Stiftelsen Ada Clases Stipendiefond
857501-3688
Stiftelsen Ragnar J:son Marks Premiefond
857501-3696
Stiftelsen Fru Betty Warburgs Donation
857501-3779
Stiftelsen Gbg:s Högskolas Gustaf-Adolfsfond
857501-3787
Stiftelsen Oscar Ekmans 6:te Junifond
857501-3795
Stift Ragnar J:son Marks Premiefond,Tilläggsfond
857501-3878
Stiftelsen Anna Ahrenbergs Fond
857501-3886
Stiftelsen Ekman-Langeskiölds Donation
857501-3894
Stiftelsen Paul O Marie Berghaus Donationsfond
857501-3977
Stiftelsen Aron Philipsons Donationsfond
857501-3985
Stiftelsen Hans Elvessons Minnesfond
857501-3993
Stiftelsen Bo Linderoth-Olsons Fond
857501-4074
Stiftelsen Sture O Asra Enemark-Roberts Fond
857501-4082
Stiftelsen Prins Bertils Fond Forskn.Erfarenhets
857501-4090
Stiftelsen Fond Erik Malmstens Gästprofessur
857501-4181
Stiftelsen Adlebertska Universitetsfonden
857501-4199
Wenneberg & Wallström Ab:s Pensionsstiftelse
857501-4280
L Runmarkers Stiftelse Musikstud. Hvitfeldska
857501-4298
Stiftelsen Kapten Yngve Fraenkels Minnesfond
857501-4397
Stiftelsen Gbg:s Byggmästareför.Yrkeselever Bygg
857501-4488
Olof Emanuel Olssons Stiftelse
857501-4496
Stiftelsen Chalmers Teknol. Praktikr.Usa Canada
857501-4579
Stiftelsen För Chalmers Teknologers Studieresor
857501-4587
Stiftelsen Änggårdens Hospice
857501-4595
Gbg:s Handelshögskolefonds Stipendiestiftelse
857501-4678
Stiftelsen Gbg:s Handelshögskolefond
857501-4686
Blodboken Ekonomi Ab:s Pensionsstiftelse
857501-4777
Synneby Revisionsbyrå Ab:s Pensionsstift. Nr 2
857501-4785
Stiftelsen Knut J:son Marks Fond F Sverige I Utl
857501-4793
Stiftelsen Wilhelm Lundgrens Fond
857501-4876
Tjänsten för styckvisköp erbjuder endast en del av Synas totala företagsregister. Vissa företagsformer som exempelvis enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är undantagna då vi inte har möjlighet att sälja dessa styckvis. För åtkomst till samtliga företagsformer rekommenderar vi vårt fastprisabonnemang.