svenska företag

Sida 8 722 av 8 795

Företag Organisationsnummer
O. C. Bergenholtz Stiftelse
857500-6492
St. C. P. Montells Beklädnadsfond
857500-6575
Carl A Rotwalls Stiftelsen
857500-6583
Lektor E. Rodhes Stiftelse
857500-6591
Snörmakare A. Olssons Arvingars St.
857500-6674
Stift. Domkyrkans Äldre Don.
857500-6682
Gustavi Domk.Förs Kyrkoråds Stiftelse
857500-6690
Gustavi O Kristine Förs St. Diakoniverksamhet
857500-6781
Gustavi O Kristine Förs.Stift Behövande
857500-6799
Märta Ågrens Stiftelse
857500-6880
Herbert Stålmarks Stiftelse
857500-6898
St. E. Och T. Walléns Minnesfond
857500-6989
St. I. Béens Forna Konfirmanders Fond
857500-6997
J. Och A. Carlssons Komfirmandstift.
857500-7078
Stift. Olof O Augusta Melins Minnesfond
857500-7086
Stift. Arnulf Olssons Fond Gbg.Konstmuseum
857500-7094
Stift. Arnulf Olssons Fond Rhösska
857500-7177
Albert Ekmans Stift. För Kirurgisk Forskning Vid Sahlgrenska Universit
857500-7185
Thoraxkirurgiska Klin.Forskningsstift.
857500-7193
Tiramisu Ab:s Pensionsstiftelse
857500-7284
Kamerala Tjänster Pensionsstiftelse
857500-7292
Stift. E. Carlbrings 70-Årsfond
857500-7375
Stiftelsen L Eixmanns Fond "skärven"
857500-7383
Stift. J Lundbergs F Yttre Välgörenhet
857500-7391
Stiftelsen Gbg Magistrats Fond För Prydnadsändam
857500-7458
Stift. G. Bodmans F Yttre Välgörenhet
857500-7474
Stiftelsen K-G Risbergs F.Lägret Nr 4
857500-7482
Muskelfonden-Insaml.Stift Forskn.Fon Den För Neuromuskulära Sjukdomar
857500-7490
Stiftelsen Gbg Magistrats Fria Dispositionsmedel
857500-7557
Stiftelsen Götaverkens Don./sjöfartsmuseet/
857500-7581
Irma O Isak Olssons Stiftelse
857500-7599
Stiftelsen Styrelsen F Sjöfartsmuseét
857500-7680
Insamlstift.Ron.Mcdonald Hus V Drott.Silvias
857500-7698
Stift. Rådman Ernst Collianders Stipendiefond
857500-7755
Sten A Olssons Stiftelse Forskn. O Kultur
857500-7797
Stiftelsen Adlerbertska Chalmersfonden
857500-7888
Stiftelsen Figge Blidbergs Fond
857500-7896
Stiftelsen Emil Collins Minnesfond
857500-7979
Stiftelsen J.D. Cronlunds Stip.Fond
857500-7987
Stiftelsen Otto J. Gavuzzi's Stip.Fond
857500-7995
Stiftelsen K G Hallbys Fond
857500-8076
Stiftelsen Rolf Sörmans Fond
857500-8084
Stiftelsen Civil.Ing.T Janssons Stip.Fond
857500-8092
Stiftelsen Chalmerska Innovationsfonden
857500-8175
Stiftelsen Schneiders Electric´s Fond Minne E Feuk
857500-8183
Stiftelsen C.O H. Lundgrens Stip,Fond Studerande
857500-8191
Stiftelsen Civiling.Allan Rebblings Fond
857500-8274
Stiftelsen David Blomgrens Stipendiefond
857500-8282
Stiftelsen Nils Pihlblads Stipendiefond
857500-8290
Stiftelsen Odd Alberts Fond
857500-8399
Stiftelsen Edith O Egon Plomgrens Donationsf.
857500-8480
Stiftelsen Solveig O Karl Eliassons Minnesf.
857500-8498
Stiftelsen Alice O Lars-Erik Landahls Stip.Fond
857500-8589
Stiftelsen Adb-Fonden
857500-8597
Manware Ab:s Pensionsstiftelse
857500-8654
Stiftelsen Erik Wijks Stipendiefond
857500-8688
Stiftelsen Alfred Ots Stipendiefond
857500-8696
Stiftelsen Ragnar Wahlstdets Fond
857500-8779
Stiftelsen A.H. Lindfors Stipendiefond Chalmers
857500-8787
Stiftelsen Gibsonska Donationsfonden
857500-8795
Stiftelsen John Ericssons Stipendiefond
857500-8878
Stiftelsen Claes A. Adelskölds Resestip.Fond
857500-8886
Stiftelsen Sven O Gurli Hanssons Donationsfond
857500-8894
Stiftelsen Byggförbundets Fond
857500-8977
Stiftelsen Viggo Carlsens Fond
857500-8993
Stiftelsen Gerhard Hobohms Minnesfond
857500-9074
Stiftelsen Ernst Brobäcks Stipendiefond
857500-9082
Stiftelsen Erland Erikssons Donationsfond
857500-9090
Stiftelsen Amanda O Hugo Frodes Stipendiefond
857500-9199
Stiftelsen Hugo Heymans Forskningsfond
857500-9280
Stiftelsen Professor A. Wijkanders Stip.Fond
857500-9298
Stiftelsen Sven Steen's Forskn.O Stip.Fond
857500-9389
Stiftelsen Finska Kulturfonden I Grez-Sur-Loing
857500-9488
Johan Janssons Stiftelse F Tumörforskn.Cancersk.
857500-9496
Sjöfartens Arbetsmiljöstiftelse
857500-9587
V:a Sveriges Redarekrets Stift Utbildn,Undervisn
857500-9678
Stiftelsen Gbg:s Handelsinstituts Fonder
857500-9686
Stiftelsen Acta Oto-Laryngologica
857500-9694
Stiftelsen Gästforskarbostäder Gbg:s Universitet
857500-9777
Stiftelsen Montessoriskolan Casas Donationsfond
857500-9785
Insaml.Stift.Nordiskt Centrum Inter-Religös Dial
857500-9876
Stiftelsen Erland Erikssons Fond
857500-9892
Stiftelsen Iberoamerikanska Fonden
857500-9975
Stift. Ivan O Eleonore Ljunggrens Medicinsk Fors
857500-9983
Stift. Gbg:s Kvinnliga Handlares F Medicinsk For
857500-9991
Stiftelsen Carolina M Anderssons Fond
857501-0080
Stiftelsen Johannes O Sonja Magnussons Fond
857501-0098
Stift. För Ickevåld Och Fredskultur
857501-0155
Stiftelsen Thorolf Ramstads Donation
857501-0189
Stiftelsen Jan Wilsgaards Stipendiefond
857501-0197
Stiftelsen Landénska Fonden
857501-0288
Stiftelsen Ragnar O Valborg Andreens Fond
857501-0296
Stiftelsen Håkan Ekmans Stip.Fond
857501-0379
Stiftelsen Johan E Ekmans Minnesfond
857501-0387
Stiftelsen Gbg:s Folkskoleseminariers Minnesf.
857501-0395
Stiftelsen Carl O Thecla Lambergs Fond
857501-0478
Stiftelsen Per A Larssons Stipendiefond
857501-0486
Stiftelsen Christoffer O Tora Myhres Stip.Fond
857501-0494
Stiftelsen Carl Larssons Stipendiefond
857501-0577
Stiftelsen Rederi Ab Transatlantics Donation
857501-0585
Tjänsten för styckvisköp erbjuder endast en del av Synas totala företagsregister. Vissa företagsformer som exempelvis enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är undantagna då vi inte har möjlighet att sälja dessa styckvis. För åtkomst till samtliga företagsformer rekommenderar vi vårt fastprisabonnemang.