Syna granskar: Betalningsförelägganden har ökat med 70 procent

Antalet utslag om betalningsföreläggande bland företag i Sverige har första halvåret ökat med 70 procent jämfört med samma period förra året. Från januari till och med juni har 26 782 betalningsförelägganden registrerats hos Kronofogden, att jämföra med 15 751 stycken förra året. 

Beloppet i utslagen har sedan årsskiftet ökat med 69 procent, jämfört med samma period 2022. Från 716 000 000 kr förra året till drygt 1 200 000 i år.

Förra månaden granskade vi “ansökningar om betalningsföreläggande” som ökat dramatiskt.

Denna månaden tittar vi på “betalningsförelägganden”, alltså utslag och beslutade skulder till Kronofogden.

Varför granskar vi betalningsförelägganden?
“Ansökningar om betalningsföreläggande” är den tidigaste indikatorn på hur näringslivet mår i allmänhet. Ökar antalet ”ansökningar om betalningsföreläggande” så ökar sedan antalet ”betalningsförelägganden”, (utslag och nu en registrerad skuld hos Kronofogden). Det i sin tur leder sedan till ett ökat antal konkurser.

Angående tillfälliga anstånd
Flera företag som tidigare kunnat skjuta på moms och arbetsgivaravgifter, för att istället betala sina leverantörer, måste nu betala in till Skatteverket. Skatteskulderna behöver prioriteras, eftersom de direkt blir ett utslag om betalningsföreläggande, alltså en skuld hos Kronofogden, till skillnad från en ansökan om betalningsföreläggande. Det har sannolikt bidragit mycket till ökningen.

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se