Konkurserna ökade med 60 procent första kvartalet

Konkurstrycket i Sverige fortsätter att vara mycket högt. Under första kvartalet ökade konkurserna med 60 procent, och det är framför allt landets småföretagare som drabbats. Det framgår av den konkursanalys som gjorts av kreditupplysningsföretaget Syna.

Konkurserna i Sverige fortsätter vara rekordmånga. I mars gick 811 aktiebolag i konkurs. En ökning med 45 procent jämfört med samma månad ett år tidigare.

– Mars är en fortsättning på det senaste årets dystra utveckling, vilket siffrorna för årets första kvartal visar med all önskvärd tydligt, konstaterar Karl Stjerna, som är VD för kreditupplysningsföretaget Syna. Under årets tre första månader gick 2 792 företag i konkurs. En ökning med 60 procent jämfört med samma period förra året.

Konkursstatistiken visar att det framför allt är de små, och i viss utsträckning även de medelstora företagen som drabbats. Ofta med bara ett fåtal anställda, vilket inneburit att förhållandevis få förlorat jobben i förhållande till det stora antalet konkurser.

– Bakom konkurserna döljer sig ändå många krossade drömmar och raserade livsverk. Det är inte ovanligt att företagare får gå från hus och hem när konkursen är ett faktum, eftersom man gått i personlig borgen för exempelvis banklån, fortsätter Karl Stjerna.

Bakomliggande faktorer till småföretagens djupa kris är en mer pessimistisk konjunktursyn i näringslivet i allmänhet och ett högt ränteläge i förhållande till hur det sett ut tidigare år.

– En annan förklaring är de exceptionellt låga konkursnivåerna vi hade som en följd av olika stöd under pandemiåren. Många företag hölls på så sätt under armarna, företag som under normala omständigheter inte skulle ha överlevt. Nu har verkligheten kommit ifatt.

Inför det närmaste halvåret, menar Karl Stjerna att vi kommer att få se fortsatt många konkurser. Särskilt gäller det i branscher som byggsektorn, men också inom branscher som restaurang och handel som lider av att vi håller igen på konsumtionen när svenska folket i allmänhet fått mindre i plånboken att röra sig med. Även företag som specialiserat sig på olika konsultverksamheter har det besvärligt när projekt skjuts på framtiden och de stora företagen väljer att avbryta samarbetet med sina konsulter.

– Samtidigt finns det ljuspunkter. Det får vi inte glömma, säger Karl Stjerna. De räntesänkningar som många ekonomer förutser kommer att innebära behövliga lättnader för många belånade företag samtidigt som det kommer att vara en injektion som stimulerar företagens investeringsvilja. En räntesänkning skulle också vara en signal om att vi har det värsta bakom oss.

– Vi får inte heller glömma bort att vissa delar av näringslivet fortsatt går bra, exempelvis företag inom industrisektorn, som har en stor betydelse för sysselsättningen i landet, avslutar Karl Stjerna.

Alla konkurser i Sverige och din ort:
https://kreditrapporten.se/konkurser

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se