Stor oro på arbetsmarknaden som en följd av coronapandemin


Antalet varsel ökade kraftigt redan tidigt under coronapandemin. En tydlig ökning kan ses i nästan alla branscher och visar på ett näringsliv under mycket hård press. Totalt har 93 000 personer varslats om uppsägning sedan den 1 mars och fram tills i början av augusti, enligt Ekonomifakta. Varslen har minskat något under sommarveckorna, men ligger fortfarande på en högre nivå än normalt.

I juli har flest varslats från företag inom byggverksamhet, transport samt uthyrning och fastighetstjänster. Sett till hela perioden, sedan den 1 mars, har flest varsel lagts inom hotell- och restaurangverksamhet och reseföretag följt av tillverkningsindustri, transportsektorn och handel.

Vid månadsskiftet juli/augusti har dessutom drygt 80 000 ansökningar om korttidspermittering kommit in till Tillväxtverket. Hittills har flest korttidspermitterats i storstadslänen, men tar man hänsyn till storleken på den regionala arbetsmarknaden är fördelningen mer jämn mellan länen. Totalt har över en halv miljon anställda gått ner i arbetstid.

Under juni steg arbetslösheten till 9,8 procent och antalet arbetslösa uppgick till 575 000 personer. Det är en ökning med 2,6 procentenheter jämfört med samma månad föregående år och motsvarar omkring 150 000 fler arbetslösa.

Den genomsnittliga arbetslösheten inom EU var 7,1 procent i juni.

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se