Stopp för företag som används som brottsverktyg

Skatteverket har ökat kontrollen av tveksamma företagsregistreringar. Sedan hösten 2021 har närmare 340 ärenden utretts där en misstänkt, oseriös aktör tagit över ett företag som har skatteregistreringar utan att anmäla detta till Skatteverket.

Brottslighet med koppling till företag medför negativa effekter för näringslivet och det övriga samhället. Det kan handla om att oseriösa aktörer använder sig av falska identiteter eller bulvaner för att undanhålla skatter och avgifter eller för att lura till sig ersättningar, bidrag och förmåner. De kan också tvätt pengar genom bolag.

Genom att frånta dessa företag deras F-skatt, moms- och arbetsgivarregistrering minskar Skatteverket aktörernas förmåga att upprätthålla en legitim fasad. Det blir helt enkelt svårare för dem att fuska.

Oseriösa aktörer kommer i huvudsak över företag på två sätt. Antingen ansöker de om registrering för ett nytt företag eller så köper de ett befintligt företag som redan har alla registreringar. Därefter begärs felaktiga betalningar ut.

Utöver skärpt kontroll av övertagna företag granskar Skatteverket även nya ansökningar om registrering av skatt. Visserligen utgör gruppen oseriösa aktörer en liten del av det totala ansökningar om registrering av företag. Cirka 60 registreringsärenden i veckan identifieras som extra riskfyllda och av dem är det ungefär hälften som inte uppfyller kraven för registrering.

Av de 340 ärenden som kontrollerats sedan hösten 2021 visade sig tre fjärdedelar vara oseriösa.

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se