Småföretag extra utsatta


I Sverige fanns det 441 000 småföretagare (SCB 2018), som sysselsatte mellan 1 till 19 personer. Många av de här företagen är att betrakta som familjeföretag.

Sammanlagt står småföretagen för 18 procent, eller 876 000, av Sveriges totala sysselsättning, varav 53 procent är anställda och resterande 47 procent är företagare. Det visar hur viktiga landets små företag är för Sveriges ekonomi.

Samtidigt riskerar den pågående Coronaepidemin att slå ut ett stort antal av företagens eftersom många av dessa har små ekonomiska buffertar eller har svårt att få låna pengar i bank för att klara av att övervintra i avvaktan på bättre tider.

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se