Konkurserna minskade kraftigt i augusti

Antalet konkurser i Sverige minskade i augusti med 25 procent jämfört med samma månad förra året. Det är ett glädjande trendbrott efter den stora ökningen i spåren av coronapandemin. Väger man samman konkurserna under perioden 1 mars – 31 augusti har konkurserna i riket ökat med 12,4 procent.

I augusti minskade antalet konkurser i Sverige med inte mindre än 25 procent jämfört med samma månad förra året.

– Men man ska vara försiktig med att dra några förhastade slutsatser av en enskild månad, säger Harald Stjerna, partner på Syna. Väger man i stället samma antalet konkurser från och med mars månad, då Coronaepidemin fick synliga konsekvenser, till i dag, framträder en annan och betydligt mer oroväckande bild.

– Jämfört med ett år tidigare har konkurserna tvärtom ökat med 12,4 procent. Det tyder på att många företag, förmodligen som en direkt konsekvens av coronaepidemin, haft det tufft. Den kraftiga ökningen av antalet konkurser i mars, april och maj har däremot under sommaren planat ut, vilket kan tyda på att den värsta krisen är passerad.

– Augusti månads siffror skiljer sig dock markant från tidigare år. En förklaring kan vara att de företag som legat på gränsen för att klara sig slogs ut i ett tidigare skede, redan under våren. Men det är först mot slutet av året som vi med större säkerhet kan avgöra om augustis positiva utfall är bestående eller om det bara är ett hack i en annars dyster utveckling, fortsätter Harald Stjerna.

Samma utveckling som på riksplanet kan konstateras i de tre storstadsregionerna. I Stockholms län minskade konkurserna med 42 procent i augusti, men har ökat med 4 procent sedan i mars. Motsvarande siffror för Västra Götalands län är minus 14 procent i augusti och ackumulerat plus 22 procent, och för Skåne län med minus 22 procent i augusti och plus 26 procent sedan den 1 mars.

– Vi ser också att effekterna som följt i spåren på pandemin har drabbat olika sektorer inom näringslivet olika hårt. Exempelvis har dagligvaruhandeln klarat sig mycket bra liksom näthandeln, som i båda fallen ökat sin omsättning, fortsätter Harald Stjerna.

Branscher som drabbats särskilt hårt under pandemin är, som tidigare framkommit, rese- och besöksnäringen som under vissa perioder förlorat merparten av sin omsättning. En återhämtning skedde dock inom den inhemska turismnäringen under sommaren, när svenskarna i allt större utsträckning valde att semestra på hemmaplan. Dock innebär hösten fortsatt osäkerhet för branschen när företag ställer in konferenser och andra evenemang samtidigt som allt fler möten sker digitalt.

– Det syns också en begynnande avmattning inom byggsektorn, där framför allt mindre byggföretag fått det mer kämpigt. Många förutspår också att fastighetsbranschen, framför allt när det gäller uthyrning av kommersiella lokaler, får det kärvt framöver när butiker drar ner på sina ytor och företag krymper sina organisationer.

Många som verkar som konsulter har också fått vidkännas betydande avbräck när uppdragen minskat eller helt och hållet lagts på is.

– Min bedömning är att det fortsatt råder en betydande osäkerhet om utvecklingen framöver. Visserligen kommer det en del signaler om en viss återhämtning, bland annat inom tillverkningsindustrin. Men man ska vara försiktig med att ropa att faran är över. Två helt avgörande faktorer är hur pandemin kommer att utvecklas och hur ekonomin i vår omvärld kommer att gestalta sig, säger Harald Stjerna.


Se listan på alla konkurser och regional statistik:

https://kreditrapporten.se/konkurser-augusti-2020


Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se