Konkurserna fortsatte öka kraftigt i februari

Statistik över antalet konkurser i Sverige under februari 2023

Antalet konkurser i Sverige fortsatte att vara högt i februari med en ökning på hela 24 procent jämfört med samma månad 2022.

Det råder fortsatt besvärliga tider för Sveriges företagare. I februari fortsatte konkurserna i Sverige att öka. Under månaden gick 555 företag i konkurs jämfört med 449 konkurser i februari 2022. En ökning med 24 procent.

– Det höga konkurstrycket fortsätter även om februari inte nådde upp till januari månads höga nivå då antalet konkurser ökade med helt otroliga 61 procent, konstaterar Karl Stjerna, som är VD för Syna. 

– Många företag har det fortsatt kämpigt eftersom man brottas med ökade kostnader på en orolig marknad med vikande försäljning. Att det råder besvärliga tider visas också genom att antalet lagda varsel om uppsägning är omfattande.

Särskilt hårt utsatta är restaurangbranschen samt byggsektorn där nyproduktionen minskat drastiskt mer eller mindre över en natt. Nytt är också att situationen för handeln förvärrats som en direkt följd av att konsumenterna minskar sina inköp eller helt och hållet avstått när allt fler allt mindre i plånboken att röra sig med. Oron för att bli arbetslös spelar möjligen också in här.

För de tre viktiga storstadsregionerna är utvecklingen också besvärlig. Stockholms län ökade antalet konkurser med 27 procent. I industritäta Västra Götalands län ökade konkurserna med 28 procent. Än värre är det i Skåne där konkurserna ökade med 39 procent.

De konkursade företagen i februari hade en gemensam omsättning på närmare 2,9 miljarder kronor. Konkurserna resulterade också i att 1 500 personer förlorade sina anställningar.

– Hur utvecklingen blir framöver är svårt att sia om, men allt tyder på att årets första kvartal riskerar att bli ett av de dystraste på mycket länge. Det finns inte mycket som tyder på en snar konjunkturvändning till det bättre och till dåliga tider hör också en ökning av antalet konkurser, avslutar Karl Stjerna.

Se alla konkurser i Sverige och i din region:
https://kreditrapporten.se/konkurser-februari-2023

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se