Fler väljer digitala årsredovisningar

Fler företag väljer den digitala vägen. Vid månadsskiftet juni/juli hade Bolagsverket fått in 50 000 digitala årsredovisningar under 2020.

Andelen digitalt inlämnade årsredovisningar är för årets första sex månader uppe i 16 procent, att jämföra med 7 procent för helåret 2019. Mer information om hur det går till praktiskt finns på Bolagsverkets hemsida.

https://bolagsverket.se/pb/etjanster/lamna-in-arsredovisning/fordjupning

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se