Finansinspektionen vill se hårdare kreditprövningar

Kreditprövningen behöver förbättras, menar Finansinspektionen, och bolag som har en stor andel låntagare som går till inkasso kan förvänta sig att bli granskade i större utsträckning.

Finansinspektionen konstaterar att konsumtionslånen spelar en allt större roll för hushållens ekonomi. Det är framför allt större konsumtionslån, på 250 000 kronor, som ökat mycket under de senaste åren. Samtidigt har små kort- och kontokrediter samt fakturaköp ökat ännu snabbare, från runt 4 miljarder kronor till över 50 miljarder under de senaste tio åren.

Som en följd av detta har Finansinspektionen upprepade gånger varnat för att det finns risker för uppbyggnad av stora skulder med dessa konsumtionslån. Många låntagare har lån sedan tidigare och många använder nya lån för att lösa gamla.

Trots att de flesta lånen är små visar Finansinspektionens kartläggning att många låntagare får betalningsproblem eftersom de har svag återbetalningsförmåga. Särskilt utsatta, har det visat sig, är låntagare under 25 år.

Finansinspektionen menar nu att kreditprövningen behöver förbättras och att bolag som har en stor andel låntagare som går till inkasso kommer att granskas i större utsträckning än tidigare. Myndigheten kommer också att se över vilken typ av information som långivare behöver ta in för att bedöma låntagares förmåga att betala tillbaka sina skulder.

Konsumtionslånen kan påverka enskilda hushåll mycket, eftersom lånen ofta har höga räntor och avgifter. Därför är en översyn av stor betydelse, konstaterar Finansinspektionen.

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se