Askersunds kommun satsar mer resurser på näringslivet

Askersund vinner Syna priset Bästa Tillväxt 2017

Askersund är årets vinnare i Bästa Tillväxt i Örebro län. Priset delas ut av kreditupplysningsföretaget Syna varje år sedan 2007 och premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet. Det är tredje gången som Askersund vinner Bästa Tillväxt och varje år har kommunen återfunnits på övre halvan i länet.

– Det är företagarna som jobbar och som gör att vi vinner, men sedan 2015 har vi från kommunens sida lagt mer resurser på näringslivsfrågor. Hela kommunstyrelsen är ute och träffar företagen för att höra hur vi kan underlätta för dem och får ständigt bra signaler just nu. Någon har nyanställt, någon annan bygger ut. Förtroende är en färskvara, vi måste ständigt visa företagarna hur viktiga de är för kommunen, säger Sofia Fredriksson, näringslivsutvecklare i Askersunds kommun.

Askersund har 1 300 företag på 11 000 invånare så de flesta företagen är små. Några större bolag finns dock inom kommunen, som Zinkgruvan Mining och Munksjö. Särskilt Zinkgruvan har också många underleverantörer spridda på flera olika branscher och blir därför en viktig aktör i kommunens näringsliv.

– Som helhet består vårt näringsliv av en stor mängd småföretag som vart och ett drar sitt strå till stacken. De gör ständigt saker som är stora i förhållande till sin egen verksamhet när de investerar och bygger på med flera anställda. Tillsammans får de en väldig kraft som gynnar hela kommunen, säger Sofia Fredriksson.

Sedan 1998 arbetar Askersund med ett näringslivsråd där kommunen är representerad tillsammans med föreningen Askersund i Centrum, Företagarna, LRF och de större företagen i kommunen. Zinkgruvan hör naturligtvis till representanterna, liksom Skyllbergs Bruk.

– Vi träffas sex gånger om året för att diskutera olika frågeställningar och utmaningar som företagen har och hur vi kan hitta lösningar tillsammans. Det är företagens behov som ska styra vårt utvecklingsarbete i näringslivsrådet. Från kommunens sida måste vi värdera dialogen och skapa förtroende så att vi vet vilka behov som finns. På så sätt kan vi även finna lösningar för hur vi kan hjälpa till med att skapa de bästa förutsättningarna för att våra företagare ska fortsätta växa, säger Sofia Fredriksson.

 

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se