467 års fängelse utdömt för organiserad brottslighet

Myndigheternas satsning mot organiserad brottslighet noterar fortsatt nya rekord. Under förra året utdömdes 467 fängelseår, vilket är rekord.

Exempelvis gjorde Kronofogden utmätningar av tillgångar till ett värde av 73 miljoner kronor, även det en rekordnotering, och nästan en fördubbling jämfört med 2021.

Antalet fällande domar i tingsrätt som gällde grov ekonomisk brottslighet ökade under förra året och utgör en allt större del av brottskategorierna som leder till fällande dom.

Den dominerande brottstypen var bokföringsbrott och penningtvätt. Även antalet utdömda näringsförbud, vilket innebär att en person förbjuda att driva företag, är den högsta sedan den myndighetsgemensamma satsningen startade. Antalet år som näringsförbuden ska gälla blir också allt längre.

De myndigheter som delar i satsningen är bland annat Skatteverket, Kronofogden, Polisen, Tullverket, Bolagsverket, Försäkringskassan, Centrala Studiestödsnämnden, Finansinspektionen samt Transportstyrelsen.

Vill du se domar? Syna har ett samarbete med Lexpress.
Logga in och läs mer här.

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se