Skillnaden mellan tro och vetande

Kuvert_ram

Vårstäda ditt kundregister!

Ut med det gamla och in med det nya – som man brukar säga. Många använder oss på Syna för kreditupplysningar men alla vet inte att vi också är experter på registerhantering.

Nu när våren kommer är det hög tid att damma av ditt kundregister och uppdatera så att du har fullständiga kunduppgifter som stämmer. Då slipper du att fakturor och reklam hamnar fel och den där tråkiga högen med returer på dina utskick. Du slipper med andra ord onödiga kostnader. Dessutom kan vi ge dig viktigt affärsunderlag som kundens aktuella kreditklassning, limit och koncerntillhörighet.

Varje vecka sker tiotusentals korrigeringar i företagsregistret – och på ett år hinner ditt kundregister vara med om många förändringar. Gatuadress byts till box, företag flyttar och verksamheter slås samman. Du kan dessutom få en skev bild av hur många kunder du egentligen har när ditt register innehåller information om avaktiverade företag.

Behöver du städa ditt kundregister? Kontakta oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se.

 

I en klass för sig – kreditklassning med Syna del 1

En bra kreditklassning gör det möjligt att delegera kreditbeslut till fler medarbetare i organisationen. Den kan dessutom överträffa en erfaren kredithandläggares förmåga att bedöma ett företags överlevnad – om jämförelsen görs mellan grupper av kreditbeslut.  En bra kreditklassning är dessutom rättvis mot det företag som klassas.


Skillnaden mellan tro och vetande

När vi inledde arbetet med klassningen 2002 var vår avsikt att fortsätta utvecklingen av verktyget tills det inte fanns någon maskinell kreditbedömning på svenska marknaden som var bättre än Synas. Det målet nådde vi 2008.

Det första beslutet vi fattade när vi skapade Synas kreditklassning var att avfärda den lösning som bygger på “mallar” eller “expertsystem”. Dessa lösningar, som ofta kallas rating, bygger på subjektiva föreställningar om olika faktorers inbördes vikt och kan inte rangordna individuella bolag. De överdriver också betydelsen av negativ information vilket leder till att den grupp som får den bästa rating blir alltför liten.

Om ett företag får en betalningsanmärkning så påverkar det företagets ”rating” negativt. Däremot är det inte alls säkert att Synas klassning påverkas av anmärkningen. Synas kreditklassning bygger nämligen på statistiska metoder som undersöker hur stor faktisk betydelse betalningsanmärkningen har för just detta företag just nu. För det är mycket som påverkar hur ett företag klassas. Det är lätt att – som med rating – tro att företaget mår sämre vid betalningsanmärkningar istället för att som med Synas klassning veta företagets obeståndsrisk.

 

Vilken klass har du?

Visa för dina kunder att du är en trygg partner med Synas Sigill.

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se