Nyföretagandet ökar

Nyföretagandet fortsätter att öka i snabb takt och antalet nyregistrerade AB når rekordnivåer. Antalet AB har blivit så stort att Bolagsverket måste utöka nummerserien för AB. Ett AB har alltid kunnat kännas igen på de tre första siffrorna 556.

Det är denna nummerserie som nu har tagit slut och Bolagsverket är tvingade att byta nummerserie. Den nya serien kommer att börja på 559. Införandet av den nya serien var ursprungligen planerad till senare delen av februari men flyttas nu till början av januari.

Nyföretagandet ökar