svenska företag

Sida 9 365 av 9 365

företag Organisationsnummer
Eldvalla Vägsamfällighet
975000-8782
Filipshyttans-Hjulåsens Vägsamfällighet
975000-8881
Ribbohyttans Vägsamfällighet
975000-9038
Latorp-Osvallabäckens Dikn.Före 1977
975000-9046
Värnsta-Hälgesta Dikningsföretag Av År 1938
975000-9079
Åna-Ullsandsmo Vägsamfällighet
975700-0949
Metalls Avd 59:s Sjukfond
975700-2606
Skäggebols Vägsamfällighet
976400-3456
Secoverkens Sjukhjälpsfond
978500-2271
Släta-Gässlinge Vägsamfällighet, Co J Andersson
978500-2958
Sagåns Vattendragsförbund
979500-1032
Vretaåns 2 Sänkningsföretag
979500-1990
Klasbo-Myrens Torrläggningsföretag
979500-2014
Torskebo Tärnaby Vägsamfällighet
979500-2139
Huddunge-Persbo Vägsamfällighet
979500-2634
Åbyskogens Vägsamfällighet
979500-3491
Olshyttan - Klosters Samfällighetsförening
982000-0322
Långshyttans Samfällighets Förening
982000-0488
Nämnsbo-Viggesnäs Samfällighetsförening
982000-3169
Risshyttgårdens Intressenter
982600-4401
Stiftelsen Transtrands Kursgård
984400-3286
Konsortiet Schaktarna
985000-4236
Karin Jonssons I Ångsäters Stiftelse Ljusdalsbygdens Museum
987000-1329
Vallåns Vägsamfällighet
988800-1253
Mjösjö Vägsamfällighet
988800-1337
Alnövägens Vägsamfällighet
988800-1436
Strand-Myre Vägsamfällighet
988800-2236
Eldsjö Knappberget Vägsamfällighet
988800-2608
Rå Vägsamfällighet
988800-3192
Hultinsbodarnas Vägsamfällighet
988800-3820
Jansjö Holaforsens Vägsamfällighet
988800-3911
Tavelsjö-Björkhammar Vägsamfällighet
994001-4427
Tvärålunds Byamän
994001-6513
Partrederiet Nordfisk
994001-7685
Västansjö Samfällighet
995400-1211
Keräntöjärvi Byasamfällighet
997600-3583
Björklidens Vägsamfällighet
999100-0135
Brännäs-Rebacken Vägsamfällighet
999100-0176
Hällvik-Vuolda-Sikselets Vägsamfällighet
999100-0887
Tjänsten för styckvisköp erbjuder endast en del av Synas totala företagsregister. Vissa företagsformer som exempelvis enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är undantagna då vi inte har möjlighet att sälja dessa styckvis. För åtkomst till samtliga företagsformer rekommenderar vi vårt fastprisabonnemang.

Sidnavigering