svenska företag

Sida 8 956 av 8 966

företag Organisationsnummer
Hacksjö Byamän
896100-0265
Levina O Leonard Ödmarks Silverbröllopsfond
896100-0562
Stiftelsen Åselehus
896100-0794
Ulvobergs Byamän
896100-0885
Vilhelmina Övre Allmänningsskog
896100-1032
Rönnäs Byamän
896100-1578
Emma Ricklunds Stiftelse
896100-1651
Hälla Fiskevårdsområdesförening
896100-1727
Tallsjö Fiskevårdsområdesförening
896100-1974
Vilhelmina Norra Sameby
896100-1982
Östernorets Byamän
896100-2238
Vilhelmina Södra Sameby
896100-2337
Vägsamfälligheten Idbacka-Nyland
896100-2493
Stiftelsen Kvarnbäcken
896100-2584
Torvselevägens Samfällighetsförening
896100-2634
Mårdsjö O Olofstorps Byamän
896100-2931
Fågelby Vägsamfällighet
896100-3830
Rävaremsvägens Vägförening
896100-3970
Ö Bellvik-Lövstrand Vägsamfällighet
896100-4036
V Bellvik-Lövstrand Vägsamfällighet
896100-4044
Klippens Jaktvårdsområde
896100-4135
Åsele Näringslivsstiftelse
896100-4168
Mörttjärnkullvägens Vägsamfällighet
896100-4176
Björnmyrvägens Vägsamfällighet
896100-4242
Bellviksvägens Gemensamhetsanläggning
896100-4259
Lär Hanna Lindblads Stiftelse
896100-4275
Västanbäck-Heligfjälls Vägsamfällighetsförening
896100-4341
Åsele Centralskolas Elevkårssamfond
896100-4374
Fredrika Centralskolans Elevkårsfond
896100-4382
J A Hörlings Donationsfond
896100-4390
Klippbodavägens Vägsamfällighet
896100-4549
Skansholms Småkyrkostiftelse
896100-4572
Stiftelsen Ormsjö Bönekapell
896100-4648
Stiftelsen Höglands Kapell
896100-4655
Stiftelsen Avasjö Kapell
896100-4663
Stiftelsen Långbäckens Kapell
896100-4796
Rågångsvägens Vägsamfällighet
896100-4945
Avaträsk Arksjö Fiskevårdsområdesförening
896100-5108
Kultsjöns Fiskevårdsområdesförening
896100-5116
Holmträsk Viltvårdsområde
896100-5561
Gransjö Viltvårdsområde
896100-5744
Johan Fjellstedts Stipendiefond
896100-6122
Va 59-82 Spångmyrvägens Vägsamfällighet
896100-6445
Volgsjöns Fiskevårdsområdesförening
896100-6478
Laxbäckens Samfällighetsförening
896100-7021
Kullenvägens Samfällighetsförening
896100-7179
Gråtansjövägens Samfällighetsförening
896100-7187
Stiftelsen Glesbygdens Forskningsenhet I S Lappl
896100-7195
Bergsjöns Fiskevårdsområdesförening
896100-7229
Holmträsk Storsjö Fiskevårdsområde
896100-7435
Tallbergs Viltvårdsområde
896100-7641
Stiftelsen Malgomajskolans Fond Int.Elevutbyte
896100-7674
Runsteens Kultur- Teknik Och Forskningsstiftelse
896100-7732
Vojmsjöns Fiskevårdsområdesförening
896100-7880
Dahniel Wiks Minnesstiftelse
896100-7922
Nordanås Viltvårdsområde
896100-8193
Östra Svannäs Vägförening
896100-8458
Järjavägens Vägförening
896100-8490
Kultsjöåns Fiskevårdsområde
896100-8631
Fonden Naemi Ahrnells Minne
897000-0322
G E Broms Egnahemsstiftelse
897000-0421
Lule Älvs Flottningsförening
897000-0819
Isakssons Stiftelse För Fiskets Främjande, R
897000-1379
Stift E O H Björnlunds Hem För Gamla I Luleå S
897000-1635
Stiftelsen Bolivar Sundströms Minne
897000-1684
Stiftelsen N.J.A.- Egnahem
897000-1726
Strömsundshemmet
897000-1775
Stiftelsen Norrbottenspress
897000-1817
Stiftelsen Sunderby Folkhögskola
897000-2898
Norrlandsfonden
897000-3003
Norrbottensteatern
897000-3011
M Lindgrens Självhjälpsfond
897000-3912
Ind Arb Vid Baltiska Trävaru Ab:s Kapitalfond
897000-3995
Norrb Läns Nödhjälpsfond
897000-4688
Steckzenska Gravfonden
897000-4738
Lindebergs Ödemarksfond
897000-4845
Norrbottens-Kurirens Personalstiftelse
897000-6238
Stiftelsen Norrbottens Läns Arbetsstugor
897000-6485
Nja:s Personalstiftelse
897000-6634
Johan Och Signe Lindegrens Familjefond
897000-6709
Ersnäs Samfällighetsförening
897000-6964
Stift A.S Lundbergs Fond F. Geovet.
897000-7160
Fonden För Diakonal Stödverksamhet
897000-7517
Kami Forskningsstiftelse
897000-8176
Hsb Norrs Personalstiftelse
897000-8564
Stiftelsen CENTEK, Centrum för teknologibaserad affärsutveckling vid T
897000-8986
Bengt Frykmos 50-Årsfond
897000-9125
C Sandström, Executive Search Ab:s Pensionsstift
897001-0057
Stiftelsen Luleå Studentlokaler Högskola i Luleå
897001-0115
Norrbottens Forskningsråd
897001-0149
Orix Ab:s Pensionsstiftelse
897001-0404
Stiftelsen Teknikens Hus
897001-0420
Ja Och Hanna Boströms Minnesfond
897001-0578
Johan Widells Donationsfond
897001-0586
Gustafa Adelsköld Fond
897001-0594
Apotekare Gustav Björkmanssons Fond
897001-0610
Albert Anderssons Fond F Behöv Barn I Norrb Län
897001-0628
Drottning Victorias Understödsfond
897001-0636
Norrbottens Vägförening Stipendiefond
897001-0644
August Petterssons Från Skara Understödsfond
897001-0651
Tjänsten för styckvisköp erbjuder endast en del av Synas totala företagsregister. Vissa företagsformer som exempelvis enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är undantagna då vi inte har möjlighet att sälja dessa styckvis. För åtkomst till samtliga företagsformer rekommenderar vi vårt fastprisabonnemang.

Sidnavigering