svenska företag

Sida 8 848 av 8 857

Företag Organisationsnummer
Runsteens Kultur- Teknik Och Forskningsstiftelse
896100-7732
Vojmsjöns Fiskevårdsområdesförening
896100-7880
Dahniel Wiks Minnesstiftelse
896100-7922
Nordanås Viltvårdsområde
896100-8193
Östra Svannäs Vägförening
896100-8458
Järjavägens Vägförening
896100-8490
Kultsjöåns Fiskevårdsområde
896100-8631
Fonden Naemi Ahrnells Minne
897000-0322
G E Broms Egnahemsstiftelse
897000-0421
Lule Älvs Flottningsförening
897000-0819
Isakssons Stiftelse För Fiskets Främjande, R
897000-1379
Stift E O H Björnlunds Hem För Gamla I Luleå S
897000-1635
Stiftelsen Bolivar Sundströms Minne
897000-1684
Stiftelsen N.J.A.- Egnahem
897000-1726
Strömsundshemmet
897000-1775
Stiftelsen Norrbottenspress
897000-1817
Stiftelsen Sunderby Folkhögskola
897000-2898
Norrlandsfonden
897000-3003
Norrbottensteatern
897000-3011
M Lindgrens Självhjälpsfond
897000-3912
Ind Arb Vid Baltiska Trävaru Ab:s Kapitalfond
897000-3995
Norrb Läns Nödhjälpsfond
897000-4688
Steckzenska Gravfonden
897000-4738
Lindebergs Ödemarksfond
897000-4845
Norrbottens-Kurirens Personalstiftelse
897000-6238
Stiftelsen Norrbottens Läns Arbetsstugor
897000-6485
Nja:s Personalstiftelse
897000-6634
Johan Och Signe Lindegrens Familjefond
897000-6709
Ersnäs Samfällighetsförening
897000-6964
Stift A.S Lundbergs Fond F. Geovet.
897000-7160
Fonden För Diakonal Stödverksamhet
897000-7517
Kami Forskningsstiftelse
897000-8176
Hsb Norrs Personalstiftelse
897000-8564
Stiftelsen CENTEK, Centrum för teknologibaserad affärsutveckling vid T
897000-8986
Bengt Frykmos 50-Årsfond
897000-9125
C Sandström, Executive Search Ab:s Pensionsstift
897001-0057
Stiftelsen Luleå Studentlokaler Högskola i Luleå
897001-0115
Norrbottens Forskningsråd
897001-0149
Orix Ab:s Pensionsstiftelse
897001-0404
Stiftelsen Teknikens Hus
897001-0420
Ja Och Hanna Boströms Minnesfond
897001-0578
Johan Widells Donationsfond
897001-0586
Gustafa Adelsköld Fond
897001-0594
Apotekare Gustav Björkmanssons Fond
897001-0610
Albert Anderssons Fond F Behöv Barn I Norrb Län
897001-0628
Drottning Victorias Understödsfond
897001-0636
Norrbottens Vägförening Stipendiefond
897001-0644
August Petterssons Från Skara Understödsfond
897001-0651
Stiftelsen Ragnar Lassinanttis Bok- O Konstsaml
897001-0669
Norrbottens Enskilda Skogsbruksstipenidiefond
897001-0693
Jämtöns Jaktvårdsområde
897001-0834
Stiftelsen Dagmar Gradins Minne
897001-1022
Stiftelsen Helion
897001-1030
Stiftelsen Haparandabostäder
897001-1154
Lkab:s Resultatandelsstiftelse
897001-1444
Stiftelsen Norrbottensakademien
897001-1451
Stiftelsen Bergforsk
897001-1683
Lkab:s Resultatandelsstiftelse 1989 Års Fond
897001-1816
Lkab:s Resultatandelsstiftelse 1990 Års Fond
897001-2020
Stiftelsen Björn Wahlströms Fond
897001-2178
Andträskvägarnas Vägsamfällighet
897001-2244
Böle Vägförening
897001-2251
Lantmätarnas I Norrbottens Län Pensionsförening
897001-2277
Stiftelsen Barnens Räddningsark
897001-2392
Högsöns Viltvårdsområdesförening
897001-2418
Björn Bomans El Ab:s Pensionsstiftelse
897001-2442
Ängesträsk Byasamfällighet
897001-2467
Persö Viltvårdsområde
897001-2624
Persö Skifteslag
897001-2764
Hindersöns Jaktvårdsområde
897001-2780
Ängesbyns Jaktvårdsområdesförening
897001-2905
Edvin Björklunds Vattenförening
897001-2913
Örbergsvägens Vägsamfällighet
897001-3010
Sågträskvägens Vägsamfällighet
897001-3028
Prästvägens Samfällighetsförening
897001-3234
Bjursträsk Jaktvårdsområde
897001-3416
Hermanlandets Samfällighet
897001-3424
Sparbanksstiftelsen Norrbotten
897001-3614
Kammens Vägförening
897001-3762
Aktiesparstiftelsen Akka 1991 Års Fond
897001-3846
Bodöbackens Vägförening
897001-3911
Paul Sandbergs Fond
897001-4000
Aktiesparstiftelsen Akka 1992 Års Fond
897001-4398
Luleå Stifts Prästlönetillgångar, Egendomsförv
897001-4455
Dream Team S Vinstandelsstiftelse
897001-4760
Aktiesparstiftelsen Akka 1993 Års Fond
897001-5007
Stiftelsen Porjus Vattenkraftcenter med firman Porjus Hydropower Centr
897001-5445
Aktiesparstiftelsen Akka 1994
897001-5650
Stiftelsen Oanade Krafter I Älvsbyn
897001-5726
Aktiesparstiftelsen Akka 1995
897001-6211
Stiftelsen Barnens Väl
897001-6724
Stiftelsen Lule Älvdal
897001-6781
Stiftelsen Råne Älvdal
897001-7128
Erik Tanners Stiftelse
897001-7136
Stiftelsen Per,Valborg,Och Magnhild Östlings Fon
897001-7318
Stiftelsen I19 350-Års Jubileumsfond
897001-7425
Provinsialläkarstiftelsen
897001-7698
Svedjans Vattenförening
897001-7805
Stiftelsen Strandgården
897001-8217
Seth M Kempes Stipendiefond
897001-8621
Tjänsten för styckvisköp erbjuder endast en del av Synas totala företagsregister. Vissa företagsformer som exempelvis enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är undantagna då vi inte har möjlighet att sälja dessa styckvis. För åtkomst till samtliga företagsformer rekommenderar vi vårt fastprisabonnemang.