svenska företag

Sida 8 820 av 8 836

Företag Organisationsnummer
Håkafot-Häggnäsets Fiskevårdsområdesförening
893202-2026
Österåsens Vägsamfällighet
893202-2125
Stiftelsen Stafgård
893202-2190
Dagmar Engelhardt-Wanbergs Stiftelse
893202-2273
Åsarna Fiskevårdsområdesförening
893202-2356
Duveds Fiskevårdsområdesförening
893202-2364
Rätans Fiskevårdsområdesförening
893202-2372
Mo-Östersjöns Fiskevårdsområdesförening
893202-2380
Hotings Fiskevårdsområde
893202-2430
Hilda O Karl Olssons Donationsfond
893202-2547
Kristina O Nils Anderssons Donationsfond
893202-2554
Stiftelsen Frejas Fond
893202-2737
Singsjövattnets Fiskevårdsområdesförening
893202-2778
Övre Hoans Fiskevårdsområdesförening
893202-2786
Överhogdals Fiskevårdsområdesförening
893202-2794
Faxebygdens Fiskevårdsområdesförening
893202-2919
Fjällsjö Fiskevårdsområdesförening
893202-2927
Insamlingsstiftelsen Länstidningens Vänner
893202-2984
Stift För Näringslivet I Jämtland O Härjedalen
893202-3198
Lillsjöhögens Fiskevårdsområdesförening
893202-3206
Insaml.Stift Odd Fellow Logernas Minnesf I Ösd
893202-3222
Stift Friluftsfrämjandets Skidstuga I Storlien
893202-3271
Svartsjöarnas Fiskevårdsområdesförening
893202-3560
Bye-Smedsta Vägsamfällighet
893202-3578
Sems Vägsamfällighet
893202-3651
Mats O Sundkvists Stiftelse
893202-3727
Övre Vattudalens Fiskevårdsområdesförening
893202-4063
Rörströmsälvens Fvof
893202-4071
Malmsjöns Fiskevårdsområdesförening
893202-4147
P Stjernströms Stiftelse,Musik,Kultur I Jtland
893202-4311
Gussvattnet-Storvattnets Fiskevårdsomr.Förening
893202-4329
Henrik Forsells Stiftelse
893202-4352
Åshamras Minnesfond
893202-4402
Stiftelsen Bl Svenssons Minne
893202-4543
Gäddede Fiskevårdsområdesförening
893202-4634
Fyrsjöns Vägsamfällighet
893202-4642
Ede-Grenås Fiskevårdsområdesförening
893202-4741
Rossöns Fiskevårdsområdesförening
893202-4808
Stiftelsen Ture Eriksson
893202-4857
Russfjärdens Fiskevårdsområdesförening
893202-4923
Härjedalspolisens Brottsförebyggande Fond
893202-5060
Syskonen Svenssons Förvaltningsstiftelse
893202-5185
Stiftelsen Jompofonden
893202-5391
Rydad's Vinstandelsstiftelse
893202-5425
Stiftelsen Hamrafjällets Magic Top
893202-5433
Malmagens Nya Samfällighetsförening
893202-5441
Stiftelsen Linas Minnesfond
893202-5516
Ransundets Fiskevårdsområde
893202-5532
Stiftelsen Härjedalens Kommuns Byggdemedelsfond
893202-5706
Stiftelsen Sigrid Strands Fond För Kvinliga Uppf
893202-5979
Landösjöns Fiskevårdsområdesförening
893202-6068
Gerilån-Halåns Fiskevårdsområdesförening
893202-6100
Sidsjö-Stugusjö Fiskevårdsområdesförening
893202-6118
Fröåtjärns Fiskevårdsområdesförening
893202-6126
Stiftelsen Jämtlands Läns Forskningsråd
893202-6209
Arådalens Kapellstiftelse
893202-6217
Huså-Smedjevikens Fiskevårdsområdesförening
893202-6258
Överoldsjöns-Korsvattnets Fiskevårdsområdesför.
893202-6266
Gesundens Fiskevårdsområdesförening
893202-6274
Håckrens Fiskevårdsområdesförening
893202-6282
Svenstaviks Centrums Samfällighet
893202-6415
Handsjöns Fiskevårdsområdesförening
893202-6514
Råssjöns Fiskevårdsområdesförening
893202-6522
Stiftelsen Storvallens Fjällkapell
893202-6548
Stiftelsen Hackåsbygden
893202-6571
Anna Och Evald Paulssons Donationsfond
893202-6597
Hällsjöns Fiskevårdsområdesförening
893202-6613
Skiftestjärnvägens Vägförening
893202-6647
Henåvallens Vägsamfällighet
893202-6662
Lennart Och Brita Hallströms Premiefond I Nälden
893202-6704
Rätans Norra Samfällighetsförening
893202-6712
Stiftelsen Barn I Nöd
893202-6746
Gulåns Vägsamfällighet I Undersåker
893202-6795
Kännåsen-Östersunds Vägsamfällighet
893202-6803
Granbo Vägsamfällighet
893202-6852
Rödmyrvägens Vägsamfällighet
893202-6894
Skålans Fiskevårdsområdesförening
893202-7074
Litsbygdens Fiskevårdsområdesförening
893202-7256
Greningsjön-Halasjöns Fiskevårdsområdesförening
893202-7397
Insamlings Stiftelsen Minnes Gåvan
893202-7504
Stiftelsen Noas Ark
893202-7512
Stiftelsen Handöls Kulturhus med firma Handöls Kulturhus
893202-7603
Bispgårdens Fiskevårdsområdesförening
893202-7686
Indalsälven-Fors Fiskevårdsområdesförening
893202-7694
Tännsjöns Fiskevårdsområdesförening
893202-7702
Undersåkersälvens Fiskevårdsområdesförening
893202-7710
Anjan-Gråsjöns Fiskevårdsområdesförening
893202-7728
Svenstaåns Fiskevårdsområdesförening
893202-7736
Syskonen Perssons I Vejmon Donationsfond
893202-8007
Nobex Vinstandelsstiftelse
893202-8106
Stiftelsen För Familjen Mårtensson
893202-8130
Ångermanälvens Vattenr.Företags Pensionsstiftels
893202-8239
Stiftelsen Solskatten Östersunds Waldorfförskola
893202-8254
Stiftelsen Torbjörn Ohlssons Minnesfond
893202-8379
Arthur Nestlers Stipendiefond
893202-8429
Bassestiftelsen
893202-8726
Stift. Makarnas Nils O. Kerstin Norrbys Minnesfo
893202-8932
Arthur Nestlers Stiftelse För Nästeln
893202-9153
Stiftelsen Arvid Gardens Minnesfond
893202-9203
Tekla Englunds Stiftelse
893202-9310
Tjänsten för styckvisköp erbjuder endast en del av Synas totala företagsregister. Vissa företagsformer som exempelvis enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är undantagna då vi inte har möjlighet att sälja dessa styckvis. För åtkomst till samtliga företagsformer rekommenderar vi vårt fastprisabonnemang.