Den säkraste styrelsen har både kvinnor och män

Styrelser med både kvinnliga och manliga ledamöter ger säkrare bolag än enkönade styrelser. Det visar statistik från Syna, som gått igenom alla klassade aktiebolag.

Hela 73 procent av aktiebolagen har enbart män i sina styrelser. Skillnaden i risk för obestånd mellan dessa och bolag med enbart kvinnor i styrelsen är dock liten.

– Vi gör en kreditklassning av alla aktiva aktiebolag som inte är precis nystartade. Sedan har vi jämfört den klassningen med styrelsernas sammansättning, undantaget suppleanter, berättar Kerstin Andersson, dataansvarig på Syna.

Den jämförelsen mellan bolag vars styrelser har både män och kvinnor samt företag med bara ett kön i styrelsen ger ett slående resultat: Risken för ett aktiebolag att hamna på obestånd är i genomsnitt 0,69 procent, ungefär hälften så stor risk som för bolagen med enkönade styrelser. De har därmed också den näst högsta kreditklassen, fyra av fem, mot mittenklassen tre för övriga.

– Det är fantastiskt intressant att skillnaden är så tydlig, säger Synas vd Karl Stjerna. En brett sammansatt styrelse får mer kunskap att förlita sig på när den fattar beslut. Det är också ofta stora bolag som kan ha en bredd i en stor styrelse och då lägger de samtidigt ned mer energi på tillsättningarna.

Att bolag med enbart kvinnor i styrelserna har något högre risk än bolag med bara män ser han däremot mer som ett branschfenomen.

– Typiskt manliga branscher som bygg och hantverkare har nu en stor efterfrågan både på grund av gynnsamma avdrag och konjunkturen.

 

Den säkraste styrelsen har både kvinnor och män