Kreditklass 5
utfärdades 2024-07-13 till 556446-7057
Greiff Industrimiljö Aktiebolag
Företaget har kreditklass 5 och en risk mindre än 0,02% att hamna på obestånd inom 12 månader
Utfärdat av
Sammanställningen är gjord av kreditupplysningsföretaget Syna.
Analysen bygger på en statistisk modell framtagen för att bedöma det individuella bolagets obeståndsrisk.
AB Syna (556049-7314), Box 244 201 22 Malmö | Tel 040 - 25 85 00 | E-post: support@syna.se

Vad innebär kreditklassningen?

Ett företags kreditklassning och risk anger hur sannolikt det är för dem att komma på obestånd och gå i konkurs. Det innebär att man genom klassningen kan utröna om ett företag är välskött och har ordning på sina finanser. Företag med hög kreditklassning kan utöver förhöjd tillit ofta dra nytta av att erhålla krediter från andra företag, eftersom det kreditgivande företaget känner sig tryggt med den ekonomiska stabiliteten i bolaget.

Som kund hos Syna får företag möjlighet att exponera sin kreditklassning och risk, och därmed skapa tillit och trovärdighet. Vill du också visa upp ditt företags kreditklassning? Läs mer här.