Integritetspolicy

Gäller från 2021-06-16

1 Vi bryr oss om din personliga integritet.

Denna integritetspolicy förklarar hur den personliga information som Syna förvaltar används av oss. Den är till för att skydda dig genom att informera om vad för slags information vi samlar in, vad vi gör med den och vilka andra som kan ta del av den.

Här beskrivs hur AB Syna behandlar personliga uppgifter om individer både ur vår roll som kreditupplysningsföretag och även behandlingen av personuppgifter som en följd av att du besöker eller lämnar ifrån dig personuppgifter till oss på webbplatsen www.syna.se. Policyn gäller även för eventuella personuppgifter som du skickar till oss via e-post.

AB Syna är ett kreditupplysningsföretag med tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten att bedriva Kreditupplysningsverksamhet. Vår verksamhet regleras av flera olika lagstiftningar bl. a. Kreditupplysningslagen och Dataskyddsförordningen.

Syna behandlar uppgifter om samtliga folkbokförda privatpersoner över 15 år i Sverige samt alla företag i Sverige. Uppgifterna används som underlag i våra kunders verksamhet för kreditbedömning och för att inhämta dagsaktuell information om till exempel adressändring och näringsverksamhet. Dessa personuppgifter som vi behandlar har vi tillåtelse att behandla utan samtycke. Skälet till detta är att lagstiftningen anser att den behandling av personuppgifter som sker i kreditupplysningsverksamhet är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

När vi lämnar ut en kreditupplysning på dig som privatperson så får du alltid en en kopia av upplysningen som visar den information som vi lämnat ut samt vem som begärt upplysningen, detta gäller även enskilda firmor samt handels- och kommanditbolag. Kreditupplysningslagen och vårt tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten innehåller även gallringsregler som vi följer.

Syna har för webbplatsen www.syna.se ett av Myndigheten för press, radio och tv s.k. utgivningsbevis som bl. a. innebär att det vi publicerar på internet har samma grundlagsskydd som i tidningar, radio och tv.

2 Personuppgifter

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Syna  behöver vissa personuppgifter när du registreras som användare av Synas webb-tjänster. Det är ditt namn, din e-postadress och ditt mobilnummer. Vid vissa avtalssigneringar kontrollerar vi även dina bolagsengagemang.

Vi samlar också in information om hur du använder vår webb-tjänst genom cookies och din ip-adress.

3 Varför samlar vi in denna information?

Som användare av Synas tjänster behöver vi din e-postadress och ditt mobilnummer för att vi ska kunna leva upp till Integritetsskyddsmyndighetens krav på tvåstegsidentifiering vid inloggningsförfarandet.

Din e-postadress behövs dessutom för att vi ska kunna informera om viktiga ändringar i våra tjänster.

All aktivitet på Synas webbplats loggas med ditt användar-id för debiteringsunderlag och för att kunna utreda vem som gjorde vad och när.

Cookies är filer med data som skapas på din dator när du besöker vår webbplats och används för att vi ska kunna förbättra vår site och service till dig och på det sättet försäkra oss om att du får mesta möjliga nytta av våra tjänster

4 Tredje part

Vi kommer att lagra din information på våra säkra servrar och kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till, och behandlas av, våra serviceleverantörer, till exempel it-leverantörer eller nyhetsbrevsystem.

Förutom den information som hanteras om dig i kreditupplysningsverksamheten så kommer vi inte att sälja dina personuppgifter till tredje part för t. ex. marknadsföringssyfte .

5 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

AB Syna lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

6 Ändra användarinformation

Närhelst du är inloggad kan du ändra i dina användaruppgifter. Den eller de som är utsedda till administratörer på ditt företag kan också ändra dina uppgifter och återställa lösenord.

7 Uppsägning av nyhetsbrev

Om du inte längre vill få våra nyhetsbrev kan du avmarkera detta i mejlet.

8 Kontakt

8.1 Ytterligare information

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor kring datasäkerhet och integritet eller om det är någon information du saknar

AB Syna har ett dataskyddsombud som gärna tar emot dina frågor kring personuppgifter och dataskydd. Dataskyddsombudet har följande kontaktuppgifter:

E-post: dso@syna.se

Adress: Syna Dataskyddsombud, Box 244, 201 22 Malmö.

8.2 Hur gör jag för att beställa ett registerutdrag?

Alla privatpersoner har rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få veta vilka uppgifter som Syna har registrerat om dem.

För att beställa ett registerutdrag är det viktigt att tänka på följande:

  • Använd vår färdiga blankett vid beställning av registerutdrag.
  • Fyll i alla fält i blanketten och signera.
  • Skicka blanketten till oss via brev på posten.
  • Vi tar ej emot beställningar via telefon, e-post eller fax.

Tänk på att du inte kan beställa ett registerutdrag åt någon annan person än dig själv utan ett giltigt läkarintyg eller en fullmakt som styrker att du är godman eller förvaltare åt personen som beställer ett registerutdrag.

Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress inom 1 månad efter att vi fått din beställningen.

8.3 Hur gör jag för att begära en rättelse?

Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära en uppdatering och korrigering av uppgifterna. Redogör för vad som är felaktigt och bifoga handling som styrker din begäran.

Begäran om rättelse görs skriftligen via brev till:

Syna Utredningsavdelningen, Box 244, 201 22 Malmö.

8.4 Klagomål

Om du anser att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt får du gärna kontakta oss på support@syna.se.

Du har enligt artikel 77 i Dataskyddsförordningen rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten på följande adress.
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm
E-post: imy@imy.se

9 Ändringar av vår integritetspolicy för onlinetjänster

AB Syna kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy över tiden. Den vid varje tillfälle gällande Integritetspolicy finner du här.