Vad gör du om du inte får betalt?

Checklista för att undvika kreditförluster

De 6 bästa tipsen för att slippa kreditförluster.

De allra flesta företag vill göra rätt för sig. Men ibland händer det att en eller flera fakturor du skickat förblir obetalda. Orsakerna kan vara flera, allt från att fakturan kommit bort, att den inte attesterats som den ska eller i värsta fall att företaget är på obestånd.

För att minimera risken för kreditförluster bjuder vi på en checklista.

1. Skaffa en bra kreditupplysningstjänst!

Det kanske låter som om vi talar i egen sak. Fakta talar likafullt för att du genom en väl fungerande kreditupplysningstjänst, som Syna, kan undvika många fallgropar.

Vi betygsätter alla svenska aktiebolag på en skala från 1 till 5, baserat på de 12 senaste månadernas verksamhet. 5 innebär att företaget har hög kreditvärdighet och 1 att det är förknippat med betydande risker att göra affärer med bolaget.

Själva betygssättningen grundar sig på ett 100-tal variabler med allt från nyckeltal som omsättning, vinst, antal medarbetare till vilka som sitter i bolagets styrelse, styrelsens sammansättning och medlemmarnas ålder och kön samt om någon eller några varit inblandade i tidigare konkurser eller brottslig verksamhet.

Du får också veta om företaget har betalningsanmärkningar, hur många, till vem och vilken typ det rör sig om, exempelvis obetalda skatter och underleverantörer som inte fått betalt.

Betygssättningen är inte till för att du ska säga nej till en affär. I stället ska den ses som en del av ett underlag tillsammans med andra faktorer som är viktiga i din fortsatta beslutsprocess.

Ett bra tips är att använda sig av vår bevakningstjänst för att få koll på befintliga kunder, leverantörer och samarbetspartners.

2. Ha täta kontakter med dina kunder!

Ett annat tips för att undvika otrevliga överraskningar är att hålla kontinuerlig kontakt med dina kunder. Det är inte ofint att fråga hur det går eller om det hänt något nytt i bolaget.

På samma sätt är det viktigt att redan i ett tidigt skede höra av sig om dina fakturor förblir obetalda. Kanske får du en förklaring som är trovärdig och kan agera utifrån det. Påminnelsefakturor i all ära men ett telefonsamtal brukar ofta ha större effekt och öka betalningsviljan.

När oro uppstår:

3. Hör med andra i samma bransch!

Genom omvärldsbevakning kan du skaffa värdefull information. Ett bra sätt är att ta del av information från en branschorganisation eller att tala med andra företag i samma bransch, både om hur branschen som sådan utvecklas och om det finns företag som har problem. Du kan också höra med andra leverantörer om även de har svårt att få betalt.

4. Se dig om efter nya uppdragsgivare!

Om du befarar att din kund är på väg att ställa in betalningarna är det klokt att agera proaktivt, särskilt om det är en stor och viktig kund för ditt företag. Detta gäller framför allt om du har ett mindre företag som är beroende av en eller ett par kunder. Då kan det vara på sin plats att redan i ett tidigt skede börja arbeta för att få in nya uppdragsgivare som kan ersätta förlusterna vid en eventuell konkurs.

När det är ett faktum:

5. Gör upp en avbetalningsplan!

De allra flesta företag vill göra rätt för sig. Om ett företag har svårt att betala kanske du kan hjälpa till. Tillsammans kan ni eventuellt komma överens om en avbetalningsplan och att framtida utförda arbeten eller köp betalas med ett delförskott.

6. Skicka din fordran till inkasso!

Om du trots alla insatser misstänker att din kund inte kan eller vill betala din faktura finns det bara en sak att göra – skicka din fordran till inkasso.

 

För dig som använder Syna.se:
Med vår tjänst Betalningspåminnelse får du enkelt, snabbt och billigt mycket effektivare betalningspåminnelser. En påminnelse ska du skicka några dagar efter fakturans förfallodatum. Du registrerar uppgifter om kravet och vi skriver ut det hos oss och skickar iväg det åt dig. Kravet får en helt annan uppmärksamhet och tyngd när din kund ser att du anlitar utomstående hjälp.

Kontakt

 

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se