Tufft för många små och medelstora företag

Antalet konkurser i Sverige var under februari oförändrat jämfört med februari 2021. Men utvecklingen skiljer sig åt i olika delar av landet samtidigt som det är tydligt att många små och medelstora företag har det fortsatt besvärligt.

Det var lika många konkurser i Sverige under februari som samma månad förra året. Sammantaget gick 449 företag i konkurs. Tillsammans hade de en omsättning på nästan 4 miljarder kronor, berättar Harald Stjerna, partner på Syna.

Utvecklingen är dock inte entydig. När konkurserna minskar i exempelvis Västra Götalands län, med många tillverkande företag, ökade de markant i bland annat Skåne som hade en ökning med 22 procent och i Värmlands län med 71 procent.

– Tränger man lite djupare i statistiken kan man konstatera att det framför allt är de små och medelstora företagen som har det fortsatt tufft. Signifikant är också att restauranger och hantverksföretag med anknytning till byggsektorn tillhör de delar av näringslivet som fortsatt är särskilt drabbade, konstaterar Harald Stjerna.

– Att det är de små företagen som står för den absoluta majoriteten av konkurserna är i sig inte särskilt förvånande. De är helt enkelt mer sårbara, har sämre uthållighet eftersom de i större utsträckning är beroende av ett kontinuerligt kassaflöde. Dessutom har de svårare att få tillgång till krediter hos bankerna när problemen börjar hopa sig.

Hur utvecklingen framöver blir, är som alltid svårt att uttala sig om. Men det finns flera orosmoln som kan ställa till betydande problem, menar Harald Stjerna.

– Höjda priser på bensin och diesel har gjort att många företag inom transport- och jordbrukssektorerna fått lönsamhetsproblem. Dessutom finns det inte mycket som talar för att priserna på drivmedel kommer att sjunka framöver med tanke på den negativa utvecklingen i vår omvärld.

En annan sektor som kan få det besvärligt är företag inom den inhemska besöksnäringen, varnar Harald Stjerna.

– När det nu blir möjligt att i större utsträckning resa utomlands, när allt fler länder släpper på sina restriktioner som en följd av att Coronapandemin är på väg att klinga av, väljer säkert många en utlandsresa igen och då blir det med stor sannolikhet på bekostnad av semester i Sverige.

– Ytterligare ett orosmoment, som kan ställa till det, är att det förmodligen kommer att bli dyrare för företagen att få krediter. Redan nu ser vi att de låga räntor som vi haft under lång tid är på väg upp, avslutar Harald Stjerna.

Se listan på alla konkurser:
https://kreditrapporten.se/konkurser-februari-2022

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se