Tranemo kommun toppar tillväxten i Västra Götaland 2018

Tranemo kommun har den bästa tillväxten i Västra Götalands län i 2018 års tillväxtindex.

En stark tradition av entreprenörskap och företag som satsar långsiktigt. Det är två viktiga faktorer som gör att Tranemo är den kommun i Västra Götaland som vinner utmärkelsen Bästa Tillväxt 2018.

Det är kreditupplysningsföretaget Syna som står bakom utmärkelsen Bästa Tillväxt, som bygger på en granskning av samtliga svenska aktiebolags bokslut. Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som ökar sin omsättning, nyanställer och går med vinst och bygger med andra ord på verkliga fakta.

– Vi har helt fantastiska företag i vår kommun. Här finns en entreprenörsanda som går flera generationer tillbaka, men också ett företagande som bygger på långsiktighet. För oss som kommun är det här en utmärkelse som vi känner oss riktigt stolta över, men det är framför allt våra duktiga företagare som ska ta åt sig äran. Det är ju de som gör jobbet även om vi från kommunens sida försöker stötta efter bästa förmåga, säger Pernilla Kronbäck som är näringslivschef i Tranemo.

– Det som kännetecknar näringslivet här är att flertalet av företagen startats och fortfarande drivs som familjeföretag, ofta i andra och tredje generationen. Företagandet sitter så att säga i blodet hos många. Här finns också en långsiktighet. Företagen investerar exempelvis i ny teknik, nya maskiner och framför allt i utveckling av personalens kompetens, särskilt under sämre tider. Det ger en fin sammanhållning och en personal som är lojal och känner sig delaktig i företagens utveckling.

– På så sätt har man kunnat behålla sina medarbetare och när konjunkturen vänt har man genom att vara väl rustade snabbt kommit igång igen, och på så sätt tagit marknadsandelar. Företagen har också varit bra på att följa utvecklingen i sina respektive branscher och inte heller varit rädda för att ta sig an utmaningar för att klara sig i en tuff konkurrens, fortsätter Pernilla Kronbäck.

Pernilla Kronbäck betonar att många av företagen i Tranemo är högt specialiserade, vilket gör att de är stora inom sina respektive nischer. Ett av de företag hon lyfter fram är Nexans i Grimsås med cirka 500 anställda. Företaget är en av de största leverantörerna av kablar med kunder inom telekom, elnät, industriinstallation och fordonsindustrin.

– Care of Sweden är en annan framgångssaga som började i liten skala, berättar Pernilla Kronbäck. I dag är man ledande på medicintekniska madrasser till sjukvården. Bland annat har man utvecklat en madrass med en pump som fördelar och förändrar trycket i madrassen så att liggsår kan undvikas.

– Och i Limmared ligger Sveriges äldsta glasbruk som startade på 1740-talet. I dag är det en del av Ardag-koncernen som finns i hela världen. Här tillverkas bland annat nästan alla flaskor till Absolut vodka och många andra drycker.  Ytterligare ett företag som symboliserar företagarandan och förmågan att utvecklas är Tranemo Textil i textilbranschen, som bland annat började med att tillverka kläder till Gul & Blå. I dag är man världsledande på skyddskläder som genom en unik vävteknik är flamsäkra utan att innehålla kemikalier.

I kommunen finns även Svedbergs som tillverkar badrumsinredningar och Lideco med tillverkning av specialverktyg till fordonsindustrin. Precis som flera andra företag som tillverkar allt från gaspedaler till annan utrustning som behövs i bilar och lastbilar.

Förutom entreprenörsandan och företagens långsiktighet betonar Pernilla Kronbäck att Tranemo ligger bra till rent logistiskt med närhet till Göteborg, Borås och Jönköping.

– Vi har ett mångfasetterat näringsliv med en viss tyngd mot industrier. Men vi har också många företag inom den gröna näringen och tjänsteföretag som är framgångsrika. Till exempel har vi ett resmål, Torpa Stenhus, där nuvarande ägaren Pehr Zethelius är sonsons, sonsons, sonsons, dotterdotters, sonsons, sondotters, dottersons son till stenhusets byggherre Arvid Knutsson som uppförde byggnaden för cirka 600 år sedan.

– Vi har även bra förbindelser med både vägar och tåg. Vi ser dessutom fram emot en utbyggnad av tågtrafiken med två nya stationer, en i Grimsås och en i Länghem.

– För att klara av framtida utmaningar, framför allt behovet av olika specialkompetenser, arbetar vi tillsammans med näringslivet med olika utbildningsinsatser som kan hjälpa företagen att hitta rätt medarbetare. Att få rätt kompetens till företagen och kommunen är en stor utmaning som de flesta kommuner känner av.

– Naturligtvis ser vi också gärna att fler flyttar hit. Jobb finns det gott om, vi har bra skolor och annan kommunal service och det planeras för och byggs mycket nytt, avslutar Pernilla Kronbäck.

 

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se