Taxeringsvärdet ökade med 680 miljarder kronor

SCB taxeringsvärde

Taxeringsvärdet för samtliga skattepliktiga fastigheter i Sverige ökade med 680,0 miljarder kronor eller 6,5 procent, i och med 2021 års allmänna och särskilda fastighetstaxering. Det totala taxeringsvärdet uppgår därmed till 11 147 miljarder kronor.

Under 2021 har det varit en allmän fastighetstaxering för småhusenheter. Det totala taxeringsvärdet för småhusenheter ökade med 598 miljarder kronor, eller 13,5 procent, jämfört med 2020 års taxering. Det totala taxeringsvärdet för småhusenheter uppgår till 5 013 miljarder kronor.

För övriga taxeringsenheter som har varit föremål för en särskild fastighetstaxering har förändringen av taxeringsvärden varit marginella. Lantbruksenheter har minskat med 1,7 miljarder eller 0,1 procent, hyreshusenheter har ökat med 63,0 miljarder eller 1,6 procent. Industrienheter har ökat med 13,1 miljarder eller 2,8 procent.

Vad gäller bebyggda småhusenheter (typkod 220 Småhusenhet, bebyggd), har Danderyds kommun det högsta genomsnittliga taxeringsvärdet med 9 753 000 kronor. De lägst taxerade småhusen finns i Åsele kommun – 213 000 kronor.

Av det totala taxeringsvärdet på 11 147 miljarder kronor för samtliga skattepliktiga fastigheter i Sverige, har Stockholms län den högsta andelen på 29,9 procent, vilket motsvarar 3 329 miljarder kronor. Gotlands län har den lägsta andelen med 0,7 procent, vilket motsvarar 80 miljarder kronor.

Läs mer på SCB.se

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se