Syna är redo för dataskyddsförordningen

Syna är redo inför nya dataskyddsförordningen GDPR

Den 25 maj ersätts personuppgiftslagen (PuL) med EU:s nya regelverk GDPR (General Data Protection Regulation) eller dataskyddsförordningen på svenska. Det innebär nya krav på alla företag som behandlar personuppgifter, men Synas kunder behöver inte oroa sig för våra produkter och tjänster. Alla kommer att finnas kvar i sin nuvarande form och vi ligger bra till med omställningen.

 

Så här jobbar vi på Syna med GDPR

Några kunder har hört av sig till Syna och undrat hur det nya regelverket kommer att påverka vår verksamhet. Svaret är enkelt, våra kunder kommer inte att märka någon skillnad att tala om. Själva produkterna berörs inte alls, däremot kan en del avtal behöva uppdateras och formuleras om. Nästan hela arbetet för Synas del handlar i stället om våra interna rutiner, arbetsflöden och framför allt dokumentation.

– Vi känner oss väl förberedda och kan redan nu säga att alla våra produkter kommer att finnas kvar i sina nuvarande former. Vi har valt att involvera alla medarbetare så att var och en får en bra kännedom om regelverket. Alla har deltagit i informationsmöten, internutbildningar och haft workshops där de får tänka igenom hur de behandlar personuppgifter och tillsammans identifiera var det kan finnas risker med behandlingen, säger Nina Homann, projektledare för dataskyddsförordningen på Syna.

En stor skillnad mot personuppgiftslagen är att GDPR gör att privatpersoner får ett starkare skydd för sina egna uppgifter. I många fall har man också rätt att blir struken ur register men för kreditupplysningsföretag som Syna finns det undantag. Synas verksamhet stöds nämligen av Kreditupplysningslagen och personuppgifter får behandlas utan samtycke eftersom vi utför arbetsuppgifter av allmänt intresse.

– Syna tillmötesgår redan idag de registrerades rättigheter med bland annat kreditupplysningskopior och registerutdrag. Men vi har sett över all information vi lämnar ut till de registrerade för att säkerställa att den är adekvat även i förhållande till dataskyddsförordningen. Det räcker inte längre att göra rätt utan alla företag som behandlar personuppgifter måste kunna visa att de gör rätt, säger Kerstin Andersson, indataansvarig på Syna.

 

Här finns basfakta om GDPR för dig som vill börja läsa på:

 

Grundkurs i dataskydd:

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/enkla-grunder-i-dataskydd/

Dataskyddsförordningen i sin helhet:

https://www.datainspektionen.se/Documents/Dataskyddsf%c3%b6rordningen%20-%20Datainspektionen.pdf

Frågor och svar:

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/fragor-och-svar/

 

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se