Stor risk för ökat antal konkurser i spåren av Coronaviruset

Konkurser Sverige februari 2020

Den pågående Coronaepidemin påverkar hela samhället och i dess förlängning riskerar många företag att slås ut. Redan nu påverkas de flesta företag negativt och utvecklingen framöver är mycket oroande, menar Harald Stjerna, partner på Syna.

Osäkerheten är stor, men få företag kommer att klara sig opåverkade ur den kris som vi befinner oss mitt uppe i. Det är alla bedömare överens om, när den ena samhällsfunktionen efter den andra stängs ner och människor försöker undvika att exponeras för Coronaviruset.

– Läget är helt klart mycket allvarligt. Vissa branscher är mer utsatta än andra, exempelvis företag inom resebranschen och besöksnäringen, där vi redan sett rop på hjälp och ett växande behov av stöd. Men även detaljhandeln, restauranger och andra mindre näringsidkare har redan betydande problem, säger Harald Stjerna.

– I vissa fall har företagen i praktiken förlorat alla sina kunder, mer eller mindre över en natt. Många har dessutom små buffertar, begränsad likviditet och små möjligheter att låna för att överleva, samtidigt som de står kvar med alla kostnader, exempelvis för personal och lokaler.

Även de stora och medelstora företagen har eller kommer att få det problematiskt, bland annat företag verksamma inom tillverkningsindustrin och som är beroende av leveranser från underleverantörer, som inte längre kan leverera olika komponenter. Antalet varsel om uppsägningar och permitteringar har därför också ökat påtagligt bara den senaste veckan.

– Det är min bedömning, liksom många andras, att vi inom den närmaste tiden kommer att få se ett ökat antal konkurser, även om staten går in aktivt med åtgärder för att minimera konsekvenserna. Men det är bråttom eftersom det går så otroligt fort och många redan nu har kniven mot strupen.

Harald Stjerna menar också att Coronaviruset kommer extra olämpligt eftersom antalet konkurser redan sedan tidigare ökat i antal, liksom företagens varsel om uppsägning. Bara i februari ökade antalet konkurser med 14 procent på nationell nivå och ackumulerat sedan årsskiftet är ökningen 11 procent.

– Noterbart är dessutom att både Stockholms- och Göteborgsregionerna, de två starkaste ekonomiska naven i Sverige, hittills i år haft avsevärt större ökning än riksgenomsnittet, säger Harald Stjerna.

I Stockholms län ökade antalet konkurser i februari med 32 procent. Ännu värre var det i Stockholms stad där ökningen blev hela 81 procent. För Västra Götalands del var ökningen i februari 26 procent och ackumulerat så här långt i år plus 29 procent. I industritunga Göteborg var ökningen 35 procent i februari och ackumulerat i år är ökningen 36 procent. I januari var andelen arbetslösa 7,5 procent, eller 410 000 personer. Det är en ökning med 1 procentenhet, eller 59 000 människor, jämfört med motsvarande månad föregående år.

– För många företag väntar nu ett stålbad, och slutsatsen kan inte bli annat än att det gäller att vara extra vaksam beträffande utvecklingen under de närmaste månaderna och att hålla noggrann uppsikt på vilka företag man gör affärer med. Risken för en fortsatt ökning av antalet konkurser är högst påtaglig, avslutar Harald Stjerna.

Se listan på företag i ditt län som gått i konkurs:

https://kreditrapporten.se/konkurser-februari-2020

(Klicka på “Sverige” i sidans rubrik för att välja ditt län)

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se