Stigande räntor pressar skuldsatta

Räntorna stiger snabbt i spåren av den höga inflationen. De stora skulder som byggts upp under den långa perioden av låga räntor sätter nu press på högt skuldsatta hushåll och företag, konstaterar Finansinspektionen.

Året inleddes med en tilltagande oro för hög och stigande global inflation. Rysslands invasion av Ukraina har ytterligare spätt på inflationen samtidigt som tillväxtförutsättningarna försämrats. Räntor och ränteförändringar har stigit kraftigt sedan årsskiftet och de finansiella marknaderna har präglats av fallande värderingar och större svängningar.

Även om Finansinspektionen bedömer att bolånetagare som helhet har betydande motståndskraft så kan effekten av höjda räntor bli kännbar, särskilt för hushåll med stora skulder och små marginaler. De stigande räntorna kan därför leda till minskad konsumtion, lägre sparande och lägre bostadspriser.

Många företag har också tidigare byggt upp stora skulder i lågräntemiljön. En sektor som är särskilt sårbar för högre räntor är den kommersiella fastighetssektorn. Sektorn utmanas nu av snabbt stigande finansieringskostnader, vilket kommer att minska lönsamheten och kan leda till att fastighetspriserna sjunker.

Finansinspektionen har tidigare pekat på risker för den finansiella stabiliteten när problemen i den kommersiella fastighetssektorn sprider sig till banker och andra delar av det finansiella systemet. I ljuset av dessa risker behöver, menar Finansinspektionen, bankerna fortsatt ha stora kapitalbuffertar. Av den anledningen planerar Finansinspektionen därför att höja det kontraktscykliska buffertvärdet till en normal nivå på 2 procent i juni.

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se