Sammanhållningen gör Torsås till en vinnare

Torsås kommun har den bästa tillväxten i Kalmar län i 2018 års tillväxtindex.

Entreprenörskap, sammanhållning och en hjälpande hand. Det är tre avgörande faktorer som lett fram till att Torsås kommun vinner titeln Bästa Tillväxt 2018 i Kalmar län.

Det är kreditupplysningsföretaget Syna som står bakom utmärkelsen Bästa Tillväxt, som bygger på en granskning av samtliga svenska aktiebolags bokslut. Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som ökar sin omsättning, nyanställer och går med vinst och bygger med andra ord på verkliga fakta.

I Torsås mitt emellan Kalmar och Karlskrona blomstrar näringslivet. I kommunen med drygt 7 000 invånare finns det runt 1 000 företag. Nästan hälften av dem med en omsättning som innebär att ägaren kan försörja sig på verksamheten.

– Det här är en utmärkelse som jag med glädje delar med alla våra duktiga företagare i kommunen, säger Anna-Kristina van Craen som är näringslivsutvecklare i Torsås sedan lite mer än ett år. Vårt näringsliv består till stor del av mindre företag, men vi har också ett antal större företag som går bra och som under senare år expanderat både med omfattande investeringar i nya anläggningar och med nyanställningar för att kunna möta en växande efterfrågan.

– Entreprenörskapet i kommunen är av tradition starkt och näringslivet präglas av småländsk nyfikenhet, klurighet, strävsamhet, flexibilitet och uthållighet, fortsätter hon.

Dominerande verksamhetsgrenar i Torsås är metall- och verkstadsindustri samt de gröna näringarna. Störst är japanska Yaskawa som tillverkar industrirobotar. Andra stora arbetsgivare är Spring systems som tillverkar fjädrar till fordonsindustrin och Spinova som också tillverkar fjädrar och pressdetaljer. Plåt och Spiralteknik är ett annat företag som tillverkar spiraltransportörer för exempelvis transport av säd i lagersilos.

– I kommunen har vi även ett flertal mindre företag som också är underleverantörer till fordonsindustrin. När det gäller de gröna näringarna finns några av landets största leverantörer av värphöns i kommunen, berättar Anna-Kristina van Craen.

Även om det finns ett flertal företag som är verksamma inom samma bransch finns ett nära samarbete som av goda skäl kan beskrivas som Torsåsandan.

– Här finns en tradition av att hjälpa varandra. Har någon svårt att hinna med är det inte ovanligt att kollegerna i grannföretaget rycker in eller att man skickar kunden vidare till grannen, om man själv inte hinner med att offerera. Det är inte bara sympatiskt utan något som på sikt gynnar alla som är verksamma i kommunen.

För att utveckla näringslivet ytterligare i kommunen hoppas Anna-Kristina van Craen på att fler företag ska hitta till Torsås, gärna tjänsteföretag.

– Närheten till både Kalmar och Karlskrona gör att vi finns på bekvämt pendlingsavstånd. Med två större arbetsmarknader alldeles inpå knutarna innebär det naturligtvis att det blir enklare att hitta kompetenta medarbetare.

Ett annat område som Anna-Kristina van Craen hoppas mycket på inför framtiden är att besöksnäringen ska kunna växa.

– Redan i dag har vi många, framför allt turister från Tyskland och Holland, som kommer hit. I år har vi också haft besök av många norrmän, men även turister ända från USA och Canada som varit på släktforskningsresa och hittat sina förfäders gårdar. Det man uppskattar är vår natur med såväl skog som fina stränder och närheten till Blekinges skärgård. Här finns också många spännande historiska platser att besöka, bland annat med kopplingar till Nils Dacke och hans uppror liksom till slaget vid Brömsebro.

– Här ser jag en stor potential, inte minst för företag inom jord- och skogsbruk som vill bredda sin verksamhet, avslutar hon.

 

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se