Rekordmånga konkurser i november

Konkurserna fortsätter att stiga för 16:e månaden i rad. I november var ökningen 19 procent jämfört med samma månad ett år tidigare. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna.

Det ser fortsatt bekymmersamt ut för många företag – framför allt för de små och medelstora. Antalet konkurser inom det segmentet fortsätter att vara högt.

På riksnivå ökade konkurserna i november med 19 procent. I Stockholms län var ökningen 26 procent och i Skåne län 31 procent. För Västra Götalands län ser det dock något bättre ut med en minskning med 9 procent. Sammantaget gick 926 företag på riksplanet i konkurs, något av ett rekord, jämfört med 778 i december förra året.

– Byggbranschen, som en följd av det dåliga konjunkturläget och stopp för många nya byggprojekt, fortsätter generellt sett att ligga i topp när det gäller konkurser. November månad utgör inget undantag, förklarar Karl Stjerna, som är VD på kreditupplysningsföretaget Syna.

– Även bland företag verksamma inom restaurangsektorn är konkurstrycket högt, bland annat som en konsekvens av att allt fler håller allt hårdare i plånboken. Båda två är branscher med små marginaler, där varje månads resultat kan avgöra om företaget ska överleva eller inte.

– För mindre företag inom byggbranschen kan en utebliven betalning eller en försening få allvarliga konsekvenser. Många av de stora byggföretagen är dessutom kända för att dra på sina betalningar till sina underleverantörer, som ofta består av mindre firmor. Även företag inom handeln har det besvärligt och där står hoppet för många till julhandeln.

– Mindre företag har också svårt att bygga upp ekonomiska buffertar över tid, vilket ökar risken för att hamna på obestånd. Samtidigt ställer bankerna allt större krav på säkerhet för att bevilja krediter, fortsätter Karl Stjerna.

De senaste tidernas höjda räntor har också inneburit att belånade företag som tidigare klarat sig nu har svårare att få verksamheten att gå runt.

Karl Stjerna lyfter också fram att bland de företag som gjort konkurs i november finns ett betydande antal företag som fått tillfälligt anstånd med skatteinbetalningar som en följd av bland annat Coronapandemin och höga energipriser.

– 14 procent av de 926 av månadens konkursade företag hade anstånd. Det innebär att staten nu går miste om ett antal miljoner som aldrig kommer att betalas tillbaka, avslutar Karl Stjerna.

Se alla konkurser:
https://kreditrapporten.se/konkurser-november-2023

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se