Rekordmånga konkurser i januari. Över 1 000 företag på 1 månad.

En tabell med siffror som visar antalet konkurser i Sverige. Den visar att januari hade rekordmånga konkurser.

Antalet konkurser under 2023 ökade med hela 33 procent jämfört med 2022. Och i januari fortsatte konkursvågen att svepa fram över Sverige, med en ökning på hela 65 procent.

2023 blev ett dystert år sett ur ett konkursperspektiv. Antalet företag som tvingades ge upp ökade med 33 procent jämfört med föregående år som också var ett dystert år. Under 2022 ökade antalet konkurser med 9 procent.

– Det är också värt att notera är att antalet konkurser ökade under årets samtliga månader och att ökningen accelererade under hösten, med toppar i såväl oktober och november som i december, säger Karl Stjerna, VD för Syna.

I december gick 860 företag i konkurs, vilket är en ökning med 31 procent jämfört med samma månad 2022 då 654 företag gick i konkurs.

Det totala antalet konkurser under 2023 uppgick till 8 196 företag.

Det nya året inleddes på samma sätt som det gamla slutade. Antalet konkurser i Sverige fortsätter att ligga skyhögt och lite talar för en förbättring under de närmaste månaderna.

– Sammantaget gick 1 054 svenska företag i konkurs under månaden. En ökning med så mycket som 65 procent, fortsätter Karl Stjerna.

Utvecklingen i de tre storstadslänen, Sveriges ekonomiska motorer, skiljer sig dock från varandra. I Stockholms län ökade konkurserna med otroliga 130 procent, medan konkurserna i Västra Götalands län och Skåne län ökade med mer måttliga 17 respektive 31 procent. Även det under normala förhållanden höga siffror. I traditionellt motståndskraftiga län som Jönköpings, Uppsala och Gävleborg ökar konkurserna också påtagligt.

– Det är framför allt bygg- och fastighetsbranschen som har problem som en följd av minskat byggande och ett högt ränteläge. Även inom restaurangbranschen är det många som kämpar för sin överlevnad när hushållen håller allt hårdare i plånboken. Företag inom transportsektorn har det också bekymmersamt.

Inför framtiden är Karl Stjerna fortsatt oroad. Han menar att antalet konkurser kommer att fortsätta ligga högt, om det inte sker någon drastisk förändring. (Enligt prognosen på Kreditrapporten.se så får vi kanske en ännu mer dramatisk ökning i februari än januari.)

– Många företag har försökt hålla ut, men i takt med ett sinande kassaflöde och krympande orderböcker står man inför faktum: att det inte går att driva verksamheten vidare. Särskilt drabbade är små och medelstora företag, som är stommen i det svenska näringslivet.

– Vad som behövs nu är fler positiva signaler. Att inflationen tycks vara på väg ner är lovande, men kan snabbt förändras beroende på vad som framför allt händer i vår omvärld. Signaler om sänkta räntor är en annan, vilket dock förutsätter att inflationen stabiliseras på en låg nivå, avslutar Karl Stjerna.

Se alla konkurser här:
https://kreditrapporten.se/konkurser-januari-2024

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se