Permitteringar, arbetslöshet och rekonstruktioner


Coronapandemin slår utan tvekan hårt mot Sverige och svenskt närings och arbetsliv. Att situationen verkligen är allvarlig framgår av följande siffror. Bland annat var över en halv miljon svenskar korttidspermitterade.

Statistik från Tillväxtverket visar att 513 896 svenskar var korttidspermitterade den 1 juni i år. En månad tidigare, den 1 april, var motsvarande siffra 345 587 personer. Det är en ökning på bara en månad med 168 309 personer, eller nästan 49 procent.

Per den 22 maj (senast tillgängliga datum) var 82 562 personer varslade om uppsägning, enligt Arbetsförmedlingen. Det motsvarar en ökning med 237 procent jämfört med samma tid förra året då 24 503 hade varslats om uppsägning.

Under den sista veckan i maj var 8,5 procent av den svenska arbetsföra befolkningen inskriven på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. Det betyder att 439 000 stod utanför arbetsmarknaden i slutet av maj, en ökning med 108 000 personer jämfört med samma tid för ett år sedan. Under sommaren väntas den siffran stiga ytterligare när många ungdomar som tidigare studerat försöker hitta sommarjobb.

Ett annat mått på hur hårt krisen slagit är att antalet företag i rekonstruktion ökat med 149 procent till och med den 31 maj jämfört med samma datum 2019.

Företagsakuten ger råd

Nu finns en nationell företagsjour för att stötta företag i hela landet som drabbats ekonomiskt av coronavirusets följdeffekter.

Till företagsakuten, som finansieras av Tillväxtverket, kan företagare med akuta problem vända sig med frågor om korttidsarbete och ekonomi.

Telefon: 010-241 13 00
Öppettider: vardagar 8-16

Här kan du hitta din lokala eller regionala Företagsakut

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se