Över 20 000 företag sökte omställningsstöd

Totalt har Skatteverket tagit emot 23 289 ansökningar om omställningsstöd i spåren av Coronapandemin. 17 700 har redan beviljats.

Omställningsstödet beslutades under våren och ska hjälpa företag vars omsättning minskade med minst 30 procent under mars och april i år jämfört med förra året på grund av Coronapandemin.

Hittills har 17 700 företag fått sina ansökningar beviljade samtidigt som man inlett ett arbete med att kontrollera att de underlag som skickats in till Skatteverket är korrekta. Hittills har 1 000 ansökningar granskats och 19 brottsanmälningar har gjorts till Ekobrottsmyndigheten.

Vanliga fel som upptäckts är att omsättningen visserligen kan ha minskat, men inte på grund av Coronapandemin, vilket är ett krav för stödet. Det har också förekommit att omsättningen för 2019 angetts som högre än vad den egentligen var.

De företag som inte behövt komplettera sina ansökningar har fått pengarna efter cirka en vecka och hittills har Skatteverket betalat ut 1,3 miljarder kronor i stöd. Den summan kan komma att stiga eftersom många nya ansökningar kom in de senaste dagarna innan tidsfristen för att ansöka löpte ut.

De flesta företag som sökt och fått stöd är verksamma inom branscherna hotell, restaurang, transport och magasinering.

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se