Östhammar toppar tillväxten i Uppsala län

Östhammars kommun har den bästa tillväxten i Uppsala län i 2018 års tillväxtindex.

Starka företag, låg arbetslöshet och en lång tradition av entreprenörskap. Det är tre saker som gjort att Östhammar är den kommun i Uppsala län som har bäst tillväxt 2018.

Det är kreditupplysningsföretaget Syna som står bakom utmärkelsen Bästa Tillväxt, som bygger på en granskning av samtliga svenska aktiebolags bokslut. Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som ökar sin omsättning, nyanställer och går med vinst och bygger med andra ord på verkliga fakta.

– Det är med stor glädje och tacksamhet och en viss ödmjukhet som vi tar emot den här utmärkelsen, säger Ulf Andersson som är förvaltningschef med ansvar för näringslivsfrågor och samhällsbyggnad i Östhammars kommun. Vi ser det här framför allt som ett erkännande till våra företagare som gör ett fantastiskt arbete genom att skapa så stabila företag och så många arbetstillfällen.

– I Östhammar har vi förmånen att ha två stora privata arbetsgivare i kommunen som ger oss och många mindre underleverantörer en grund att stå på. Dels Sandvik Coromant med 1 500 anställda som bland annat tillverkar skärverktyg, med industrier över hela världen som kunder. Dels Forsmarks kärnkraftverk med ungefär lika många arbetstillfällen. Båda är goda ambassadörer för Östhammar. Till detta ska också läggas många mindre och medelstora företag som även de visar god lönsamhet. Dessutom har vi en växande besöksnäring och det finns en stark tradition av entreprenörskap.

Just besöksnäringen, menar Ulf Andersson, har en stor potential att utvecklas ytterligare. Det bevisas inte minst av att Östhammar under sommaren ökar invånarantalet från 22 000 till närmare 35 000, samtidigt som många arbetstillfällen skapas för hantverkare och människor som arbetar inom handel och service.

– Närheten till Uppsala och att vi är en del av Stockholmsregionen, även om vi ligger lite perifert, har också haft en positiv inverkan. Många invånare i kommunen pendlar framför allt till Uppsala, men på samma gång är det ungefär lika många som pendlar till jobb i Östhammar. Det säger också något om näringslivets styrka i kommunen, fortsätter han.

Som i så många andra kommuner där näringslivet går för högtryck är det allt överskuggande problemet att trygga företagens behov av kompetens. Arbetslösheten i Östhammar är dessutom rekordlåga 2 procent, vilket är avsevärt lägre än riksgenomsnittet.

– Från kommunens sida satsar vi på olika utbildningar för att matcha företagens behov. Ett exempel på det är Teknikcollege Uppland, ett samarbete mellan Östhammar, Uppsala och Tierp och ett 40-tal företag i olika branscher, med utbildningar inom bland annat energi, life science/biotech, stål, tillverkning, papper, klimatsystem, marinindustri och teknik.

– Två andra områden som vi arbetar med, och som har stor betydelse för företagen i kommunen, är att förbättra infrastrukturen och bygga bostäder. Bättre infrastruktur skapar ökad rörlighet på arbetsmarknaden och med bra bostäder till vettiga priser blir det mer intressant att både jobba i och flytta till Östhammars kommun.

Under de närmast kommande åren ser Ulf Andersson en fortsatt positiv utveckling både för Östhammar och för näringslivet i kommunen.

– Vi vill naturligtvis att det ska gå bra för våra företag och att de ska anställa fler. Jag tycker också att vi har en bra uppfattning om vilka som har potential att växa och från kommunens sida gör vi allt för att underlätta för dem att också förverkliga sina planer, säger Ulf Andersson.

 

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se